Gyakran Ismételt Kérdések

Általános

Az IDM (központi jogosultság és felhasználó kezelő (identity management) az Országos Építésügyi Nyilvántartás (továbbiakban: OÉNY) modul felhasználóinak regisztrációját, azonosítását és jogosultság-kezelését biztosítja. Az egyes alkalmazások különböző szolgáltatásainak igénybevétele eltérő azonosítási feltételekhez kötött, ezért az IDM modul egyaránt biztosítja a(z):

 • publikus, az e-epites.hu portálon regisztráció és azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatások,
 • regisztrációhoz, ugyanakkor ügyfélkapus azonosításhoz nem kötött szolgáltatások,
 • ügyfélkapuval történő regisztrációt és azonosítást követően elérhető szolgáltatások,
 • egyéb KAÜ azonosítási módhoz kötött szolgáltatások

elérhetőségét.

Az OÉNY az Országos Építésügyi Nyilvántartás az építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában – a Lechner Tudásközpont által – működtetett központi rendszere.

A NOM az OÉNY rendszerek értesítés-kezelő alkalmazása, melyen keresztül megtekintheti a szakrendszerekből érkező e-mail értesítéseket.

Az E-TÉR rendszerhez 9 féle szereplő kapcsolódik, ezek:

 • a szervezeti adminisztrátor,
 • a megbízó,
 • a tervező,
 • a véleményező,
 • az állami főépítész,
 • az országos főépítész,
 • a területrendezési minisztériumi állásfoglaló,
 • a településügyi minisztériumi állásfoglaló, valamint
 • a partnerek.

A különböző tervezésekben más és más szereplők vannak jelen, nem vesz részt minden folyamatban mind a kilenc szereplő. Az E-TÉR-ben felvehető szerepekről a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon egyrészt a Szerepkörök az E-TÉR rendszerben és Az egyes szerepkörök felvétele előtti teendők oktatófilmekben, másrészt a Használati útmutatókban talál további információt.

Az alábbi táblázatban látható, hogy az egyes E-TÉR szerepekhez milyen IDM szerepkör tartozik és ezek használatához, melyik szerepkört kell választani a jobb felső sarokban található szerepkörválasztóban.

E-TÉR szerep

IDM szerepkör

Szerepkörválasztó (Szerepcsoport)

szervezeti adminisztrátor

 

Felhasználóadmin

tervező

Tervező / Tervező (Msz)

Szakember

megbízó

E-TÉR Megbízó

Ügyintéző

véleményező

E-TÉR Hatósági kapcsolattartó

Ügyintéző

állami főépítész

Állami Főépítész

Ügyintéző

területrendezési minisztériumi állásfoglaló

E-TÉR Minisztériumi állásfoglaló

Ügyintéző

településügyi minisztériumi állásfoglaló

E-TÉR Minisztériumi állásfoglaló

Ügyintéző

Igen, egy személy bírhat több szereppel, ezeknek váltására a jobb felső sarokban a névre kattintva történik.

A jobb felső sarokban a nevére kattintva tudja kiválasztani a megfelelő szerepkört.

Abban az esetben, ha Ön Megbízó, Véleményező, Állami főépítész, Minisztériumi állásfoglaló vagy Országos főépítész szerepben vesz részt az E-TÉR folyamataiban, kérjük válassza az Ügyintéző szerepkört. Ha Ön Tervező válassza a Szakember szerepkört. Szervezeti adminisztrátorként válassza a Felhasználóadmin szerepkört. Amennyiben magánszemélyként, partnerként, civil vagy lakossági véleményezőként vesz részt a folyamatban nem szükséges szerepkört váltania.

A szervezeti adminisztrátor a tervezési folyamatban általában nem vesz részt, ám fontos feladatot lát el. Kezeli a szervezethez tartozó szereplők regisztrációit, valamint kiosztja rájuk a megfelelő szerepet a regisztrációs adatok alapján. Amíg a szervezeti adminisztrátor nem fogadja el a szervezet tagjainak regisztrációit, illetve nem osztja ki a szervezetét érintő szerepeket, addig az újonnan a szervezethez regisztrált szereplők nem képesek ellátni a feladatukat.

Ezen felül az esetlegesen inaktívvá vált profilok aktiválását is meg tudják tenni.

Amikor egy felhasználó távozik a szervezettől, vagy más feladatokat kap, tehát többé nem látja el az adott szerepet, a szervezeti adminisztrátor feladata a regisztráció törlése is.

A szervezeti adminisztrátor is elláthat más szerepet is, ha a megfelelő szerepet felveszi saját maga számára is.

A szervezeti felhasználói adminisztrátor a feladatával kapcsolatos további információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/kezikonyv-admin  oldalon található Felhasználói kézikönyv adminisztrátorok számára c. segédletben talál.

Az adott szervezethez a megfelelő szerepkörrel szükséges bejelentkezni. A szerepkörváltáshoz a jobb felső sarokban a felhasználó nevére kell kattintani és a szükséges megnevezést (ügyintéző, vagy szakember) kiválasztani. Ekkor jelennek meg a szerephez tartozó menüpontok, amelyek segítségével a szükséges műveleteket el tudja végezni.

Az E-TÉR-be történő bejelentkezés után a jobb felső sarokban a névre kattintással a legördülő menüben megjelennek a beállított szerepkörök. A célnak megfelelő sorra kattintva lehet a feladathoz szükséges szerepkörrel belépni a rendszerbe.

A belépés után a jobb felső sarokban a névre kattintással a legördülő menüben a „beállítások” menüpontot választva megjelennek bal szélen a profilok. Ezeken belül megtekinthetőek a szerepkörök adatai.

Az E-TÉR rendszerben, ha valaki az adott szerepkört 365 napon belül nem használja, akkor a szerepköre inaktívvá válik.

A szervezeti adminisztrátori szerepkört a Lechner Tudásközpontban tudják újra aktiválni. Az oenyhelpdesk@e-epites.hu e-mail címre szükséges megküldeni a kérést, hogy újra aktiválásra kerüljön a szerepkör.

Más szerepkörök esetén a szervezeti adminisztrátor tudja elvégezni a szerepkör újra aktiválását.  A művelet leírása a felhasználói kézikönyvben megtalálható: https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/felhasznaloi_ke...

Ahhoz, hogy a felhasználó szervezeti adminisztrátori szerepkörre legyen jogosult, az adott szervezetnek ki kell töltenie és be kell küldenie a regisztrációs lapot, valamint a szervezeti regisztrációs táblázatot, mely alapján sikeres szervezeti regisztráció esetében a Lechner Tudásközpont adminisztrátora beállítja számára a szervezeti adminisztrátori szerepkört. A regisztrációs lap és szervezeti regisztrációs táblázatot itt érhető el: OÉNY Regisztrációs lap | E-építés portál (e-epites.hu).

A szerepkör beállítását követően a szervezeti adminisztrátor megkezdheti feladatainak ellátást.

Ki indíthat tervezést?

Tervezési folyamatot csak a települési (és fővárosi, kerületi, megyei jogú városi) önkormányzatok, megyei önkormányzatok, és a területrendezésért felelős minisztérium Megbízó szerepű felhasználója indíthat. Szervezeti adminisztrátor, Tervező stb. szerepű felhasználók számára nincs erre lehetősége.

Az E-TÉR-ben felvehető szerepekről a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon egyrészt a Szerepkörök az E-TÉR rendszerben és Az egyes szerepkörök felvétele előtti teendők oktatófilmekben, másrészt a Használati útmutatókban talál további információt.

A szervezet által kijelölt szervezeti adminisztrátornak el kell végeznie az OÉNY IDM rendszerben a magánszemély és szervezeti regisztrációját. A regisztráció jóváhagyásához hivatali kapun keresztül be kell küldeni a megfelelően kitöltött OÉNY szervezeti adminisztrátori meghatalmazást és a szervezeti regisztrációs táblázatot. Ezek a következő oldalról érhetők el:

Regisztrációs lap: https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-lap.

A regisztrációról további – szöveges (pdf) és oktatófilmes – információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet oldalon talál.

A szervezeti adminisztrátorok feladatához a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/kezikonyv-admin szolgál segítségül.

Párhuzamosan zajlanak. Amennyiben az egyik rövidebb ideig tart, az lezárul, majd mindkét szakasz befejezése után léptethető a folyamat tovább.

A Tervekhez kapcsolódó feladataim listában az adott folyamatnál feltüntetett kezdési dátum a folyamat megbízó általi szerkesztésének kezdetét jelöli, nem az eljárás tényleges indításának az időpontját.

A folyamat elindításának az időpontját felületen nem látjuk, ahogy az egyeztetés megkezdésének az időpontját sem (csak a határidő dátuma jelenik meg a Folyamatban lévő tervezéseknél és az üzenetekben, a véleményező felületen pedig a hátralévő napok száma látszik).

Véleményezőknek

Új szervezetet csak a Lechner Tudásközpont OÉNY rendszeradminisztrátora hozhat létre. Ahhoz, hogy a szervezetet a megfelelő adatokkal hozzuk létre, kérjük, hogy a szervezet adatait a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-lap oldalon található „Szervezeti regisztráció" táblázatot kitöltve, változatlanul excel formátumban, a táblázatban található, az Ön szervezetét érintő minden szakterületre vonatkozóan küldje meg a 705221340 Lechner Nonprofit Kft. (VÁTI) hivatali kapura. (A munkánkat megkönnyíti, ha ezzel egyidejűleg a szervezeti adminisztrátor meghatalmazást is megküldi.)

A Szervezeti regisztrációs táblázat feldolgozásáról külön értesítést küld a Lechner Tudásközpont emailben a szervezeti adminisztrátornak a regisztrációnál megadott emailcímére, a szervezet felhasználói ezt követően tudják majd elvégezni regisztrációjukat.

Jogszabályban meghatározott szervezet tagjaként:

Először regisztrálnia kell az OÉNY rendszerben. A regisztrációhoz – szöveges (pdf) és oktatófilmes – információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet oldalon talál.

Másrészt a tervek véleményezéséhez „E-TÉR Hatósági kapcsolattartó” szerepkörrel szükséges rendelkeznie a szervezeténél. Szervezetének adminisztrátora jogosult a szervezetéhez tartozó felhasználók regisztrációjának kezelésére, a megfelelő, "E-TÉR Hatósági kapcsolattartó" szerepkör kiosztása érdekében forduljon hozzá.

Magánszemélyként:

Magánszemélyként bejelentkezést követően a Tájékoztatás menü Területek, ahol a tervezést figyelemmel kísérem, illetve a Folyamatban lévő tervezések menüpontjában tud csatlakozni az egyeztetéshez.

A Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem menüpont a bejelentkezett felhasználók számára a menüsorból érhető el a Tájékoztatás menüpontban. Új területegység követéséhez kattintsunk az Új tervkövetés gombra, majd válasszuk ki a követni kívánt települést. A csatlakozásról és véleményezés menetéről bővebben a használati útmutató 7.2 és 5. fejezetében olvashat, melyet a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalról tud letölteni.

A Folyamatban lévő tervezések felületen a bal oldali menüsorban található rétegek felkapcsolásával válik láthatóvá a térképen, hogy milyen területegységen zajlik éppen tervezési folyamat. A rétegek betöltése több percig is eltarthat. A csatlakozásról és véleményezés menetéről bővebben a használati útmutató 7.1 és 5. fejezetében olvashat, melyet a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalról tud letölteni.

Partnerként az önkormányzat is meghívhatja a véleményezésbe a folyamatindítás 8. pontjában, illetve később is hozzá tudja adni a folyamat szerkesztése menüben. A véleményezés menetéről bővebben a használati útmutató 5. fejezetében olvashat, melyet a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalról tud letölteni.

Miután szervezetének adminisztrátora a regisztrációját elfogadta és a megfelelő „E-TÉR Hatósági kapcsolattartó” szerepkörrel ellátta, lesz lehetősége a tervezések egyeztetéseiben részt venni.

Már futó egyeztetések esetén ahhoz, hogy a megfelelő, „E-TÉR Hatósági kapcsolattartó” szerepkörrel rendelkező felhasználók adott eljárásba történő utólagos bevonása megtörténjen, a folyamatot elindító megbízó önkormányzatnak frissítenie kell a folyamatba bevont személyek listáját (ezt a megbízó önkormányzat a Megbízói tervek listában az adott tervezési folyamat Műveletek oszlopában lévő Szerkesztés ikonra kattintva, a „3. Jogszabályban előírt véleményezők” felületen tudja megtenni (https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato 3.2 fejezet). Javasoljuk, hogy ennek érdekében vegyék fel a kapcsolatot a megbízó önkormányzatokkal.

Az újonnan indított tervezések esetében a rendszer már automatikusan megfogja hívni Önt a folyamatokba, az előző bekezdésben leírt frissítésre csak a már futó folyamatok esetében van szükség.

Az E-TÉR-be (https://eter.e-epites.hu) bejelentkezve ügyintéző szerepkörben a főoldalon láthatóak a tervezések, amelyekben rész vesz. Válassza ki a megfelelőt majd nyissa le az Egyeztetés menüt, melynek Tervezés eredménye almenüjében találhatók a dokumentumok.

Az E-TÉR-be (https://eter.e-epites.hu) bejelentkezve ügyintéző szerepkörben a főoldalon láthatóak a tervezések, amelyekben rész vesz. Válassza ki a megfelelőt, majd nyissa le az Környezeti egyeztetés menüt, amelynek Tervezés eredménye almenüjében találhatók a dokumentumok.

A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az előzetes környezeti értékelés időtartama maximum 15 nap, ennek megfelelően a Megbízó szerepű felhasználó azt csökkentheti, így a 15 napnál rövidebb időt is megadhat. Amennyiben túl kevésnek tartja az időt, a tervezést elindító önkormányzattal kell felvennie a kapcsolatot.

Csak akkor látja a szervezeten belüli többi felhasználó a véleményt, ha az véglegesítésre és beküldésre került, mentett állapotban csak az észrevétel írója láthatja. Szervezeten kívüli véleményező nem láthatja egy másik szervezet véleményeit.

Ha a folyamat a következő szakaszba lép, akkor a véleményező a folyamat végéig a Futó tervezési folyamatokhoz korábban adott észrevételeim listában az adott folyamatot kiválasztva találja meg a megtett észrevételét. A folyamat lezárása után minden szereplőnek eltűnik az adott folyamat a felületéről.

A véleményezési határidő lejárata előtt nem véglegesített észrevételek a továbbiakban a véleményezők számára nem lesznek elérhetők, megtekinthetők.

Ahhoz, hogy a válasz láthatóvá váljon az Ön számára először a Tervező szerepű felhasználónak kell megválaszolni, majd ezt a Megbízó szerepű felhasználónak jóvá kell hagynia. Ez a folyamat időigényes lehet, amint a Megbízó szerepű felhasználó jóváhagyja a Tervező válaszát láthatóvá válik az Ön számára is. Erről a rendszer e-mail értesítést küld.

A Tervező és Megbízó szerepű felhasználók csak akkor látják a véleményt, ha azok véglegesítésre és beküldésre kerülnek, a Mentés gombbal csak piszkozatként menti a rendszer.

A véglegesítésre jelölt észrevételek beküldéséhez még további lépéseket kell tenni, a vélemény beküldésének lépéseit a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato  oldalon található települési tervekhez készült E-TÉR felhasználói kézikönyv 5.3.1 Vélemények című fejezet mutatja be részletesen.

Igen, az IDM-ben jelenleg csak szervezetek illetékességi területének beállítására van lehetőség.

Igen, erre van lehetőség, de csak akkor érdemes megtenni, ha az egyes régiós irodáknak meghatározott illetékességi területe van. Ilyene esetben a régiós irodákat külön kell regisztrálni, a szervezeti adminisztrátor lehet azonos is.

Megbízóknak (települési és megyei önkormányzatoknak)

A törlés átfutási ideje általában 1-2 munkanap. A törlés pillanatában a folyamat részvevői e-mail értesítést kapnak.

A törlést követően azonnal indítható új folyamat.

Új tervezési folyamat indításakor az 1. lépésben a tervezés típus kiválasztására szolgáló legördülő listában egyszerre csak 10 elem jelenik meg. Ha ezek között nem találja a kívánt tervezés típust, kérjük, a beviteli mezőben kezdje el gépelni a kiválasztandó eljárás elnevezését, így az a legördülő menüben megjelenik és választhatóvá válik.

Fontos, hogy mindig a legújabb verzióját válassza az adott tervezés típusnak! A verziót a tervezéstípus nevének végén található szám mutatja meg pl.: v2.

Igen, a megbízói téradatfelhasználásról szóló nyilatkozat feltöltése minden esetben kötelező.

Javasoljuk a megbízói téradatfelhasználásról szóló nyilatkozat letölthető sablonjának használatát, hogy az tartalmilag megfeleljen az adatszolgáltatáshoz.

Amennyiben a két tervezés nem azonos típusba tartozik, van erre lehetőség. Azonos típusú tervezéseket azonban nem lehet párhuzamosan ugyanarra a területre kijelölni.

Az egy folyamattípusba tartozó tervezések nem futtathatóak ugyanazon területen egyidőben párhuzamosan.

Folyamattípusok és az azokhoz tartozó tervezéstípusok:

Településterv általános eljárásban

 • Településterv készítése általános egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv készítése általános egyeztetési eljárással
 • Településterv módosítása általános egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv módosítása általános egyeztetési eljárással

Fejlesztési terv

 • Településfejlesztési terv készítése általános egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési terv módosítása általános egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési terv készítése egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési terv módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési terv módosítása rövid egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési koncepció és ITS módosítása általános egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési koncepció módosítása általános egyeztetési eljárással
 • ITS módosítása általános egyeztetési eljárással

Településterv

 • Településterv készítése egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv készítése egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településterv módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településterv módosítása rövid egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv módosítása rövid egyeztetési eljárással

Településrendezési terv általános eljárásban

 • Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással
 • HÉSZ módosítása általános egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési koncepció, ITS, településszerkezeti terv, HÉSZ együttes módosítása

Szerkezeti terv általános eljárásban

 • Településszerkezeti terv módosítása általános egyeztetési eljárással

Településrendezési terv

 • Településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • HÉSZ módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településrendezési eszközök módosítása rövid egyeztetési eljárással
 • HÉSZ módosítása rövid egyeztetési eljárással

Szerkezeti terv

 • Településszerkezeti terv módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településszerkezeti terv módosítása rövid egyeztetési eljárással

Településképi

 • Településképi Arculati kézikönyv és településképi rendelet
 • Településképi Arculati kézikönyv
 • Településképi rendelet

Közterületalakítás

 • Közterület- alakítási terv

Igen, bármennyi azonos típusú tervezési folyamatot el lehet indítani, amennyiben nincs köztük területi átfedés.

Lyukas polygon rajzolása esetében a polygont két vagy több egymással átfedő polygonból lehet megrajzolni. Ezeket mentéskor az E-TÉR automatikusan összeolvasztja.

A közigazgatási határ területéről kilógó polygonokat a Mentés gomb megnyomásakor az E-TÉR automatikusan elvágja a településhatárral és csak azt a részt hagyja meg, amely a közigazgatási határon belül esik.

Az E-TÉR a folyamatokhoz automatikusan rendeli a véleményező felhasználókat. Amennyiben egy véleményező szervezet nem regisztrált, vagy nem rendelkezik a véleményezéshez szükséges szereppel, a rendszer nem tudja meghívni. Amennyiben biztos benne, hogy regisztrált szervezetről van, de az nem jelenik meg a véleményezők listájában kérjük forduljon az E-TÉR helpdeskjéhez az eterhelpdesk@e-epites.hu e-mail címen.

Amennyiben egy szervezet egyáltalán nem regisztrál, nem értesíthető ki a rendszerből és az a szervezet a rendszerben véleményt adni sem tud.

A téradatszolgáltatáshoz a megbízó szerepű felhasználónak van hozzáférése. Ahhoz, hogy le tudja tölteni a tervezéshez szükséges adatokat először el kell indítania egy tervezési folyamatot.

A téradat-állományt csak a települési tervek elkészítéséhez jogosult felhasználni, amiről a folyamatindítás 3. lépésében fel kell töltenie a téradatfelhasználásról szóló nyilatkozatot (ehhez ugyanitt sablondokumentumot is letölthet). A nyilatkozat alapján a megbízó a tervezőnek jogosult a tervezéshez a téradatokat átadni.

A már futó folyamatba belépve a Tervezés menü Adatszolgáltatás pontjában tudja letölteni egy zip mappában a kiemelt térségi, a megyei területrendezési terv és a – Településtervezési szabályzat (Tervek műszaki követelményei és előírásai | E-építés portál (e-epites.hu) oldalon található TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZABÁLYZAT I. MÓDOSÍTÁSA cikk) 1. mellékletében felsorolt – szakági adatszolgáltatás téradat-állományainak a felhasználó által képviselt település közigazgatási területét érintő shape – illetve jelenleg még egyéb – formátumú téradatai tölthetők le.

Az adatokat csak a Megbízó szerepű felhasználó tudja letölteni.

A funkcióról részletes információk a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon elérhető települési tervekhez készült használati útmutatóban találhatók.

A Lechner Tudásközpont csak azokat az adatokat tudja szolgáltatni, amelyeket az adatszolgáltatók beküldtek. Ha egy szolgáltató ennek a kötelezettségének nem tett eleget, akkor az adat nem szerepel a Tervezés menü Adatszolgáltatás pontjából letölthető mappában. A hiányzó adatokat így csak a szolgáltatótól közvetlenül tudja megkérni. Előfordulhat az is, hogy az adott szolgáltató rétegei nem érintik az Ön települését, így nem került bele a mappába. A letöltött mappában található Hasznos információk című dokumentumból tájékozódhat arról, hogy mely szolgáltatók küldtek be adatot és melyek nem.

Dokumentumokat úgy tud feltölteni az E-TÉR rendszerbe, hogy elindít egy tervezési folyamatot. Ennek lezárultával a publikussá tett dokumentumok megjelennek a Terv és Dokumentumkeresőben.

Az E-TÉR kiváltja a dokumentumok korábban kötelező Dokumentációs Központba történő küldését, erről az 1997. évi LXXVIII. törvény [ Étv. ] 58. § rendelkezik.

Erre nincs lehetőség, amennyiben meg kívánja változtatni a tervezési területet törölnie kell a folyamatot és újat indítani az új lehatárolással.

Nem, a tervezés típusa sem az elindított folyamatok esetében, sem a szerkesztés alatt álló folyamatok esetében nem módosítható. Rosszul kiválasztott tervezés típus esetén a megkezdett folyamatot törölni szükséges, majd újat kezdeni. A már elindított folyamatok esetében törlésre kell jelölni az adott folyamatot a törlés okának megnevezése mellett, majd a Lechner Tudásközpont adminisztrátora hagyja jóvá a törlést.

Nem, települési önkormányzatként erre nincsen szükség az E-TÉR automatikusan fogja hozzárendelni a folyamatokhoz, amelyekben véleményezési szerepe van.

Igen, de ehhez mindkét szerepet be kell állítania a Szervezeti adminisztrátornak a profiljához és mindig a megfelelő szerepkörbe kell bejelentkeznie, hogy az adott szereplőként láthassa a folyamatot.

A szervezeti adminisztrátorok feladatához a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/kezikonyv-admin szolgál segítségül.

Amennyiben a 2/2005.(I. 11.) Kormányrendelet 3. mellékletében felsorolt környezet védelméért felelős szervek úgy nyilatkoznak, hogy nincsen szükség környezeti egyeztetésre, a Megbízó ki tudja azt kapcsolni. Ehhez a folyamatnak az Előzetes környezeti egyeztetés szakaszban kell járnia, későbbi szakaszokban nincs lehetőség a környezeti egyeztetés kikapcsolására.

A kikapcsoláshoz kattintson a folyamat szerkesztése ikonra, majd válassza a Környezeti értékelés egyeztetésének kikapcsolása pontot, kattintsa a kapcsolót „ki” állapotra, majd kattintson a mentésre. (https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato 3.3.3 fejezet)

Először tervezési folyamatot kell indítania a település Megbízó szerepű tagjának, majd a környezeti értékelés szükségességének egyeztetését a Környezeti előzetes egyeztetés menüben tudja intézni, később a Tervezés menü Tervdokumentumok alpontjában tudja a Megbízó vagy a Tervező feltölteni a szükséges dokumentumokat. Fontos, hogy a megfelelő dokumentumtípust válassza ki a feltöltésnél, mert a rendszer eszerint adja át a dokumentumokat az egyeztetésben és a környezeti egyeztetésben résztvevő véleményező szervezeteknek.

Jelenleg az E-TÉR-ben még nincsen erre lehetőség, de a funkció fejlesztés alatt áll, így a jövőben lesz erre lehetőség. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét kell feltölteni a felületre.

Hiánypótlás esetén a Megbízó szerepű felhasználónak az Állami főépítész menü alatt található Kiírt hiánypótlási felhívások menüpontban jelenik meg a hiánypótlási kérés, valamint annak határideje. Ezt megnyitva olvashatja el a felhívás részleteit, majd a Hiánypótlás teljesítése gombra történő kattintás után a Tervezés menüpont alatt megjelenik a Tervdokumentumok menüpont. Ide a Megbízó és a Tervező egyaránt tölthetnek fel dokumentumokat. A feltöltés és véglegesítés után a Megbízó feladata az Állami főépítész menü alatt található Kiírt hiánypótlási felhívások menüpontban a Hiánypótlás megküldése gombra történő kattintással a hiánypótlás teljesítése. Erről bővebben a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon elérhető települési tervekhez készült használati útmutató 3.5.1.1. fejezében olvashat.

A https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon elérhető települési tervekhez készült használati útmutató 12-14. oldalán található lista az indítható folyamattípusokról és azok tartalmáról.

 

Tervezőknek

Ahhoz, hogy tervezőként tudjon eljárni, három lehetőség adott:

 • magánszemélyként bejelentkezés követően képes saját magának beállítani a Tervező szerepet
 • szervezetnél az intézményi felhasználóadmin tud Tervező szerepet beállítani az adott személynek,
 • cégek esetében a cégadminisztrátor tudja a céghez regisztrált felhasználók regisztrációját kezelni és számukra a szükséges szerepköröket kiosztani, ehhez először regisztrálni kell a céget az IDM rendszerben

Amennyiben már rendelkezik Tervező szereppel, válassza a szakember szerepkört jobb oldalon a neve alatt megjelenő listából.

Amennyiben tervezési folyamatba a megbízó bevonta tervezőként az egyeztetéshez és a környezeti értékelés egyeztetéséhez bejelentkezés után a főoldalon válassza ki a megfelelő település folyamatát, majd a Tervezés menü Tervdokumentumok alpontjában tudja feltölteni a szükséges dokumentumokat. Fontos, hogy a megfelelő dokumentumtípust válassza ki a feltöltésnél, mert a rendszer eszerint adja át a dokumentumokat az egyeztetésben és a környezeti egyeztetésben résztvevő véleményező szervezeteknek.

A feltöltőfelület csak a Tervezés, Előzetes környezeti egyeztetés fázisban érhető el, amennyiben az Egyeztetés elindult nincs lehetőség a fájlok cseréjére, vagy feltöltésére.

A téradatok rétegeinek formai és tartalmi előírásait a Településtervezési Szabályzat 2. melléklete rögzíti.

Ahhoz, hogy tervezőként láthassa a folyamatot ki kell választani a szerepkörét, melyet a jobb felső sarokban a nevére kattintva tehet meg. Tervezőként a „szakember” szerepkört kell kiválasztania. Ezt követően láthatóvá válik a folyamat.

 A Tervek műszaki követelményei és előírásai | E-építés portál (e-epites.hu) oldalon található TÉRINFORMATIKAI SEGÉDÁLLOMÁNYOK AZ ÚJ TELEPÜLÉSTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ cikkben jelölt szövegközi link segítségével tölthető le a településtervek – Településtervezési Szabályzatnak megfelelő – QGIS szoftverben használható sablonjai (shapek, stílusfájlok, projektfájlok, nyomtatási nézet).

Hiánypótlás esetén a Megbízó szerepű felhasználónak az Állami főépítész menü alatt található Kiírt hiánypótlási felhívások menüpontban jelenik meg a hiánypótlási kérés, valamint annak határideje. Ezt megnyitva olvashatja el a felhívás részleteit, majd a Hiánypótlás teljesítése gombra történő kattintás után a Tervezés menüpont alatt megjelenik a Tervdokumentumok menüpont. Ide a Megbízó és a Tervező egyaránt tölthetnek fel dokumentumokat. A feltöltés és véglegesítés után a Megbízó feladata az Állami főépítész menü alatt található Kiírt hiánypótlási felhívások menüpontban a Hiánypótlás megküldése gombra történő kattintással a hiánypótlás teljesítése. Erről bővebben a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon elérhető települési tervekhez készült használati útmutató 4.6. fejezében olvashat.

Állami főépítészeknek

Az E-TÉR rendszer a regisztrált felhasználókat automatikusan meghívja a tervezésbe, rendszeren kívüli megkeresés esetén az Önkormányzat személyes véleményként tudja feltölteni a rendszerbe a véleményeket. Későbbi fejlesztésben az állami főépítész számára is elérhetővé tesszük a véleményezők listájának elérését.

Az egyeztetési szakaszban az állami főépítész nem látja a különböző szervezetek véleményeit, illetve az erre adott válaszokat. Amint a folyamat tovább lép Állami főépítész szakaszba lehetősége lesz a véleményeket és a rájuk adott válaszokat letölteni.

Céges

A cégadminisztrátor jogosultság beállításához kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat küldje be a Lechner Tudásközpont hivatali kapujára (705221340 Lechner Nonprofit Kft. (VÁTI)):

- cégkivonat,

- aláírási címpéldány,

- nyilatkozat OÉNY-es regisztrációról, (A nyilatkozatra nincs formanyomtatvány. Az OÉNY-be történő céges regisztrációról és az adminisztrátori szerepkör igényléséről kellene nyilatkozni.)

- illetve, ha nem képviseletre jogosult kíván adminisztrátor lenni, akkor egy meghatalmazás a képviseletre jogosult részéről.

 

A szükséges dokumentumokat az e-Papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu/) tudja számunkra eljuttatni, a "cégkapuból küldve szeretné e-papírt benyújtani" opciót választva, címzettként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t kiválasztva.

Kérjük, hogy az üzenet tárgyában tüntesse fel: "OÉNY-regisztráció".

Amennyiben nem valamilyen cég szakembereként, hanem magánszemélyként szeretne tervező szerepkörben eljárni, azt a "Tervező (magánszemély)" szerepkörben tudja megtenni. Ezt a szerepkört az IDM oldalán (https://www.oeny.hu/oeny/idm/) a Privát profilom felületén az Új szerep hozzáadása pontnál tudja kiválasztani.

A regisztrációról további – szöveges (pdf) és oktatófilmes – információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet oldalon talál.