Dokumentációs Központ

A Dokumentációs Központ gyűjteményeinek - tervek, könyvek, kutatások - kereshető katalógusa.

Tevékenységünk

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Dokumentációs Központja gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgáltatja a hazai építés-műszaki tervdokumentumokat, a településrendezési és -fejlesztési terveket, valamint a területfejlesztési és területrendezési tervdokumentációkat. A közel 5500 m2-en elhelyezett 24 500 iratfolyóméternyi tervgyűjtemény nagy része archív állomány, de jelentős szakmai értéket képviselnek a kurrens települési és területi tervek is, valamint az Építési Geotechnikai Adattár. E jogszabályok által érintett szakterületekhez kapcsolódóan a Dokumentációs Központ Urbanisztikai Szakkönyvtárat üzemeltet.

A Dokumentációs Központ gyűjtőköréhez kapcsolódóan befogad önkéntesen átadott tervdokumentációkat, dokumentumtárakat, hagyatékokat is – melyek így az utókor számára szakszerűen fennmaradnak és a köz számára kutatható szellemi kinccsé válnak.

A tervtári és könyvtári állomány online katalógusban is kereshető, kutatható (HunTéka).

A gyűjtött tervek és dokumentumok száma folyamatosan növekszik. Az ügyfélforgalom kiszolgálása, valamint az adatszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a dokumentumok megtekintésére alkalmas 250 m2-es ügyféltér várja a látogatókat, ahol helyben betekintésre kikérhetőek a tervek, könyvek, kutatások – kölcsönzésükre egyediségük miatt nincs lehetőség.

 

Gyűjteményeink

Építés-műszaki tervek

Az archív építés-műszaki tervállomány alkotja a gyűjtemény gerincét. A rendszerváltás után jogutód nélkül megszűnt vagy valamilyen formában (állami vállalatként vagy privatizáltan) tovább működő, de az archívumukat tovább gondozni már nem tudó építőipari tervező- és kivitelező vállalatok tervdokumentációit a ’90-es évek közepétől gyűjtjük. A gyűjtemény kialakításakor a legfontosabb szempont az értékmentés volt – megőrizni és kutathatóvá tenni azt a többszázezres nagyságrendű tervállományt, mely híven reprezentálja legújabb kori építés- és építészettörténetünket. Az archív tervállományban megtalálhatók többek között az ÁÉTV, a KERTI, a Borsodterv, a Pécsiterv, a Hajdúterv, a KÖZÉV, a TTI, a Dunabau-43. ÁÉV, az UVATERV, az Iparterv és a Győriterv munkái.

Néhány kiragadott érdekesség terveink közül: Villányi úti volt Kaffka, most Szent Margit Gimnázium, Nyugati téri aluljáró, debreceni pályaudvar, velencei ifjúsági tábor, sárvári vár felújítási tervei, Erzsébet híd, Szerencsi Csokoládégyár, lakótelepi panelházak.

Építési Geotechnikai Adattár

Az ÉGA 2009-ben került a Dokumentációs Központ állományába a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól. A gyűjtemény a magyarországi építkezések megkezdéséhez elengedhetetlen geotechnikai fúrások adatait tartalmazza, amelyek szakvéleményként szolgálnak a tervezők, beruházók és kivitelezők számára is. A szöveges munkarészek mellett – mint geológia, geomorfológia, földrajzi környezet, alapozási javaslat – műszaki rajzokat is magába foglal: helyszínrajzokat, talajszelvényeket, rétegszelvényeket. Az adattár bárki által hozzáférhető, a szolgáltatás részeként papíralapú és digitális formában is kérhetnek másolatot az ügyfelek.

Települési és területi vonatkozású tervek

Ez a gyűjtemény Magyarország településeire, a megyékre, kiemelt területekre, valamint az országos szintre vonatkozó területrendezési terveket – elsősorban a VÁTI törzsanyagát, valamint a különböző állami tervezővállalatok által tervezett általános, összevont, egyszerűsített, vagy részletes rendezési terveket – foglalja magában. 2000 óta a településszerkezeti terveket, szabályozási terveket, valamint a helyi építési szabályzatokat tartalmazó tervdokumentumokat kormányrendelet alapján kötelespéldányként gyűjtjük Tervtárunkban.

Folyóirat-állomány

Folyóirat-állományunk hazai és külföldi építészeti, építésügyi, térségi fejlesztési szakfolyóiratokból áll. Gyűjteményünk bizonyos folyóiratai több évtizedre visszamenőleg megtalálhatóak Urbanisztikai Szakkönyvtárunkban (pl. Építés- Építészettudomány, Földgömb, Mérnök Újság, Régi - Új Magyar Építőművészet, Tér és Társadalom, Deutsche Bauzeitschrift, Architectural Review, Environment, Development and Sustainability, Planning Theory and Practice).

Fotótár

Az elmúlt évtizedek építésügyét, építészetét dokumentáló fotógyűjteményünk alapját a VÁTI, az UVATERV és az FTV fotói alkotják. A kb. 300 ezer papírképet, diapozitívot, negatívot, üvegnegatívot tartalmazó gyűjtemény egyelőre korlátozottan kutatható, jelenleg is feldolgozás alatt áll, személyes betekintést nem tudunk biztosítani. A már kikutatott, feltárt fotókból válogatva létrehoztuk a Fotótár honlapot, ahol a tematikus albumokba rendezett képek több szempont alapján kereshetőek, illetve igyekszünk további adatokat, információkat, dokumentumokat rendelni hozzájuk, ezzel is segítve a kutathatóságot, információgyűjtést.

Építésügyi Filmarchívum

Filmtárunk állománya csaknem 700 tekercset tartalmaz, amelynek több mint felét digitalizáltuk és elérhetővé tettük a nyilvánosság számára. A gyűjtemény – amely 16, illetve 35 mm-es filmtekercsekből áll – felbecsülhetetlen értékű építés- és technológiatörténeti gyűjtemény az 1952 és 1992 közötti időszakból. A filmek elsősorban a szakipari képzés és továbbképzés számára készültek oktatási segédanyagként, így az egyes eljárások, munkafolyamatok pontosan követhetők általuk, éppen ezért a korabeli épületek felújításánál a mai napon is hasznosak.

Kutatási archívum

A kutatási archívum a könyvtári állomány egy speciális gyűjteménye, amely a VÁTI tevékenysége során jött létre: belső tanulmányok, metodikák, szociológiai vizsgálatok, különféle tervezéshez készített háttértanulmányok, előkészítési anyagok, koncepciók, konferenciaanyagok. Témakörüket tekintve tükrözik a VÁTI több évtizedes munkáját: műemlékvédelem, építészet, építésügy, településfejlesztés, területfejlesztés, területrendezés.

NAVA-pont

2016 óta a Dokumentációs Központ NAVA-pontként is üzemel: a Nemzeti Audiovizuális Archívum gyűjteményében található műsorok a szerzői jogi törvényekkel összhangban megtekinthetők.
 

Tervtári és könyvtári szolgáltatásaink

  • Információszolgáltatás az állományra vonatkozóan (Dokumentációs Központ katalógusa)
  • Betekintés – tervtári és könyvtári dokumentációk olvasótermi használata
  • Digitális vagy papíralapú másolatszolgáltatás
  • Információkutatás gyűjtőkörünkhöz kapcsolódóan

 

A térítésköteles szolgáltatásokról bővebb információ a szolgáltatási díjtételeket tartalmazó aloldalon olvasható.

 

A Dokumentációs Központ tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok és alkalmazások:

 
Elektronikus dokumentum fogadás
Dokumentációs Központ katalógusa
FájlFájltípusMéretFeltöltve
A Dokumentációs Központ hatályos Üzemeltetési Szabályzatapdf1.3 MB2023.07.20.