Engedélyezés / ÉTDR

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Formanyomtatványok kérelem benyújtáshoz

Az építésügyi e-ügyintézés bevezetése után továbbra is lehetősége van a kérelem papír alapú benyújtására. A papír alapú kérelmet az alábbiakban közreadott formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni.

A formanyomtatványokat kétféleképpen tudja kitölteni:

  1. elektronikusan – az útmutatóban leírtak szerint (kitöltést követően a kész formanyomtatványokat ki kell nyomtatni, vagy
  2. kézzel, olvasható kézírással – az üres formanyomtatványok kinyomtatása után, azok felhasználásával.

A kérelem összeállításakor az egyes lapokat értelemszerűen és szükséges példányszámban kell kitölteni, benyújtani.

A már kitöltött formanyomtatványokat személyesen az ügyfélszolgálati helyeken (az illetékes építésügyi hatóságok hatósági ügyfélszolgálatán, Kormányablakoknál, Építésügyi Szolgáltatási Pontoknál) vagy a postai szolgáltatást igénybe véve lehet benyújtani. Postai benyújtás esetén a kérelmet és mellékleteit tartalmazó küldeményt az eljáró hatóságnak kell címezni.

A kérelem papíralapú benyújtása esetén a kötelezően elektronikus formában benyújtandó mellékleteket adathordozón (pl. CD, pendrive stb.) kell mellékelni.

Az ügyfélszolgálati munkatárs a formanyomtatványok alapján rögzíti az ÉTDR-ben az adatokat, majd feltölti az elektronikus mellékleteket, és a kérelmező helyett elektronikus formában benyújtja a kérelmet.

Figyelem!

A formanyomtatványokat kizárólag papír alapú kérelembenyújtás során kell használni!
A számítógéppel kitölthető formanyomtatványt kizárólag az Adobe Reader program segítségével lehet kitölteni! Ehhez előbb le kell tölteni a nyomtatványt a számítógépre.

Online ügyindítás esetén a formanyomtatványok kitöltése szükségtelen, mivel ezeket az adatokat az ÉTDR-ben online felületen kell megadni.

A mellékleteket a jogszabályok által előírt, az adott dokumentumra meghatározott formában kell csatolni!

FájlFájltípusMéretFeltöltve
ÉTDR kérelem formanyomtatvány (számítógéppel kitölthető)pdf762.6 KB2017.08.11.
ÉTDR kérelem formanyomtatvány (kézzel kitölthető)pdf476.49 KB2017.08.10.