TAK köszöntő

Köszöntöm Önt a településképi arculati kézikönyvek és településképi rendeletek digitális egyeztetésének honlapján, amelyet a Miniszterelnökség Építésügyi, Építészeti és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága megbízásából a Lechner Tudásközpont üzemeltet a 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletnek megfelelően.

Az ország minden településéhez kidolgozandó településképi arculati kézikönyvek és településképi rendeletek elkészítését a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet írja le.

Ez a digitális egyeztetési felület biztosítja a kidolgozásért felelős szervnek az elkészült kézikönyv, és a településképi rendelet feltöltését, továbbá a vélemények elérését. A véleményezők számára a kézikönyv és a rendelet elérhetőségét, és véleményezését. A polgármester az elkészült a kézikönyvet véleményezésre a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak kell megküldje. A településképi rendeletet az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak kell eljuttassa. A meghatározott szervek véleményezik azt.

A 314/2012. kormányrendelet új előírásainak megfelelően a jogszabályban előírt véleményezők számára létre hozott zárt felületen történik a kézikönyvek, és az azokról alkotott vélemények fel, illetve letöltése. Kérem, hogy amennyiben értesítést kapott az Ön által képviselt szervezet véleményezési feladatáról, adjon írásos hivatalos véleményt arról, hogy a kézikönyv, illetve rendelet megfelel-e a hatás-, illetve illetékességi körébe tartozó szakmai, ágazati, jogszabályi és egyéb követelményeknek.

Reméljük a digitális felülettel munkáját sikerül hatékonyabbá tennünk.