Hírek

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK AZ E-TÉR HASZNÁLATÁBAN

2023.07.14.

Az egyes jogszabályok településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 253/2023. (VI. 23.) kormányrendelet által a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendeletben történt módosítás 2024. május 1-ig lehetővé teszi a települési önkormányzatok számára, hogy a településtervezési folyamatot az E-TÉR szakrendszeren kívül folytassák le.

Online térinformatikai oktatás településtervezőknek

2022.09.12.

A Lechner Tudásközpont a településtervezés térinformatikai támogatása érdekében korábban megtartott – 10 alkalommal, összesen mintegy 200 résztvevővel megtartott – oktatását megújult formában folytatja. A QGIS szoftver használatát segítő képzés 5 oktatóvideóból álló anyaga a Lechner Tudásközpont oktatási oldalán érhető el, ingyenesen regisztrációt követően végezhető el.

A regisztrációt útmutató segíti.

A településrendezési és településfejlesztési tervek egyeztetése 2022. július 1-jétől az E-TÉR-en történik

2021.12.22.

A Magyar Közlöny 235. számában kihirdetésre került az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény. Ennek 44. § 33. pontja módosítja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt olyan módon, hogy – a korábban rögzített 2022. január 1-je helyett – 2022. július 1-jével vezeti be a településrendezési és településfejlesztési tervek készítése és módosítása során az E-TÉR-en történő elektronikus egyeztetést.

Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználási tervének szakmai egyeztetése

2019.10.22.

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény felhatalmazása alapján a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága a Lechner Tudásközpont közreműködésével előkészítette a Balaton-parti települések vízpart-rehabilitációs tanulmánytervét felváltó, a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználási tervét. A vízparti terv mind a 44 parti településre, összesen 93 szelvényen szabályozza a vízparti területek területfelhasználását. A terv ide (zip, 249 MB) kattintva érhető el. 

A vízparti terv szakmai anyagával kapcsolatos véleményeit legkésőbb november 8-ig küldheti meg a teruletrendezes@me.gov.hu email címre, valamint postai úton a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságára (1357 Budapest, Pf.:6.).

A terv letöltése a véleményezési határidőig, 2019. november 8-ig volt lehetséges.

Területrendezés – Változások a megyei tervek műszaki előírásaiban

2019.05.30.

Az egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárairól szóló 121/2019. (V.27.) Korm. rendelet alapján korszerűsödnek a területrendezési tervek kidolgozásának és dokumentálásának a szabályai, valamint szabályozásra kerülnek a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben szereplő térségi területfelhasználási kategóriákra, a műszaki infrastruktúra-hálózatokra és a térségi övezeteket tartalmazó fedvényekre vonatkozó műszaki követelmények. Az előírásokat a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet (KR1.) 11. §-ban foglaltak szerint a területrendezésért felelős miniszter a www.e-epites.hu honlapon teszi közzé. Az előírásnak része az 1. melléklet alkalmazása, amely a megyei területrendezési tervek téradat-rétegeinek műszaki követelményeit és jelkulcsát rögzíti és megkönnyíti a tervek egységes használatát és érvényesülését. Az 1. melléklet alapvetően technikai előírásokat ír elő mellékletével együtt, mely a KR1. 8. mellékletét váltja 2019. június 4-től. Az IM normatív tartalomra vonatkozó deregulációs elvárásai és a Jat. egyes változásai miatt ezen technikai előírások kikerülnek a jogszabályból, de kötelező alkalmazásukat a rendelet előírja.

Területrendezési tervek interaktív elérhetősége – indul az E-TÉR

2019.04.15.

Elérhetővé válik a Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer tájékoztató moduljának (E-TÉR Tájékoztató modul Beta) korszerű térképi megjelenítő felülete, melyben elsőként az Országos Területrendezési Terv, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve térképi mellékletei tekinthetők meg online felületen.