Tervek műszaki követelményei és előírásai

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZABÁLYZAT

A településtervezés és településfejlesztés korszerűsítését, egyszerűsítését és digitalizálását célzó intézkedések eredményeként közzétételre kerül a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján megalkotott Településtervezési Szabályzat. A dokumentum a Kormányrendeletben rögzített követelmények alkalmazását segíti elő, így részletes előírásokat tartalmaz többek között a településtervek elkészítéséhez, az alkalmazandó műszaki követelményekhez és a tervezői és hatósági adatszolgáltatásokhoz.

A Településtervezési Szabályzatot innen tudja letölteni.Felhívás

Az egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárairól szóló 121/2019. (V.27.) Korm. rendelet alapján korszerűsödnek a területrendezési tervek kidolgozásának és dokumentálásának a szabályai, valamint szabályozásra kerülnek a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben szereplő térségi területfelhasználási kategóriákra, a műszaki infrastruktúra-hálózatokra és a térségi övezeteket tartalmazó fedvényekre vonatkozó műszaki követelmények. Az előírásokat a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet (KR1.) 11. §-ban foglaltak szerint a területrendezésért felelős miniszter a www.e-epites.hu honlapon teszi közzé. Az előírásnak része az 1. melléklet alkalmazása, amely a megyei területrendezési tervek téradat-rétegeinek műszaki követelményeit és jelkulcsát rögzíti és megkönnyíti a tervek egységes használatát és érvényesülését. Az 1. melléklet alapvetően technikai előírásokat ír elő mellékletével együtt, mely a KR1. 8. mellékletét váltja 2019. június 4-től. Az IM normatív tartalomra vonatkozó deregulációs elvárásai és a Jat. egyes változásai miatt ezen technikai előírások kikerülnek a jogszabályból, de kötelező alkalmazásukat a rendelet előírja.

A miniszteri előírásokat alkalmazni kell a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet (KR2.) 3. §-a értelmében is.

A KR1. 2019. június 4-től hatályos változata értelmében a területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (TeIR) és a Terület és Település Tervezést Támogató Rendszerbe (E-TÉR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni.

A KR1. 11.§-nak új, h) pontja szerint:

 „h) a térségi területfelhasználási kategóriákat, a műszaki infrastruktúra-hálózatokat, egyedi építményeket és a térségi övezeteket tartalmazó fedvények műszaki követelményei, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek b)-d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állománya elkészítésének és dokumentálásának szabályai a területrendezésért felelős miniszter részéről a www.e-epites.hu honlapon kerül közzétételre.”

A miniszteri előírásokat alkalmazni kell a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet (KR2.) 3. §-a értelmében is.

A KR1. 2019. június 4-től hatályos változata értelmében a területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (TeIR) és a Terület és Település Tervezést Támogató Rendszerbe (E-TÉR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni.

A KR1. 11.§-nak új, h) pontja szerint:

 „h) a térségi területfelhasználási kategóriákat, a műszaki infrastruktúra-hálózatokat, egyedi építményeket és a térségi övezeteket tartalmazó fedvények műszaki követelményei, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek b)-d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állománya elkészítésének és dokumentálásának szabályai a területrendezésért felelős miniszter részéről a www.e-epites.hu honlapon kerül közzétételre.”

 

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek részletes kidolgozásának technikai előírásai

1. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek a KR1. 11. § b)-d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvényeinek digitális vektoros állománya dokumentációját az 1. melléklet szerint kell elkészíteni, úgy, hogy

a) a területrendezési tervek KR1. 11.§ d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen kell vektoros formátumban dokumentálni;

b) a területrendezési tervek KR1. 11.§ d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit tényleges elhelyezkedésüknek megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell a vektoros állományban dokumentálni, úgy, hogy az összetartozó – minden attribútumukban azonos – műszaki infrastruktúra nyomvonalakat egy összefüggő vonalként kell rögzíteni;

c) a területrendezési tervek KR1. 11.§ d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi övezeteit vektoros állományban kell dokumentálni, azzal, hogy az összetartozó – egy tervlapon ábrázolt – térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni,

2. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek térségi területfelhasználási kategóriáit, a műszaki infrastruktúra-hálózatokat és a térségi övezeteket tartalmazó fedvényeket az 1. mellékletben foglalt műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól  szóló
218/2009. (X. 6.) KORM. RENDELET
által előírt, a
KIEMELT TÉRSÉGI ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK TECHNIKAI ELŐÍRÁSAI, A TERVEK TÉRADAT-RÉTEGEINEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI ÉS JELKULCSA

FájlFájltípusMéretFeltöltve
1._melleklet_a_felhivashoz.docxdocx4.31 MB2019.07.02.
1._melleklet_a_felhivashoz.pdfpdf651.04 KB2019.07.02.
sablonfajlok_teruletrendezesi_tervezeshez.zipzip546.75 KB2019.07.02.
telepulestervezesi_szabalyzat.pdfpdf2.8 MB2021.09.22.