Tervek műszaki követelményei és előírásai

TÉRINFORMATIKAI SEGÉDÁLLOMÁNYOK AZ ÚJ TELEPÜLÉSTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

A településtervezés és településfejlesztés korszerűsítését, egyszerűsítését és digitalizálását célzó intézkedések eredményeként 2021 szeptemberében közzétételre került a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján megalkotott Településtervezési Szabályzat (a továbbiakban: TTSZ). A dokumentum a Kormányrendeletben rögzített követelmények alkalmazását segíti elő, így többek között részletes műszaki előírásokat tartalmaz az új típusú településtervezés szerint készülő szabályozási tervek térképi munkarészeinek elkészítéséhez.

Az új típusú településtervezés szerint készülő szabályozási tervek térképi munkarészeinek műszaki követelményeit a TTSZ 3.§ (10) bekezdése és 3. melléklete tartalmazza. A Kormányrendeletnek és a TTSZ-nek megfelelő szabályozási tervek elkészítése érdekében a Lechner Tudásközpont elkészítette a műszaki követelményeknek megfelelő térinformatikai segédállományokat, amelyek között az előírt térképi rétegek (shape-ek) sablonjain túl, fontkészlet és QGIS térinformatikai szoftverben használható projektfájl (qgs), stílusfájlok (qml), valamint a fájlok használatát segítő tájékoztató anyagok is megtalálhatók. A projektfájl a nyomtatási nézetet is tartalmazza, ami szabadon módosítható.
A SABLONFAJLOK_TELEPULES_TERVEZESHEZ.ZIP elnevezésű QGIS-segédállományokat innen tudja letölteni.

QGIS szoftver használatának megismerését segítő oktató film, valamint ArcGIS-segédállományok készítése szintén folyamatban van.

 

 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZABÁLYZAT I. MÓDOSÍTÁSA

A településtervezés és településfejlesztés korszerűsítését, egyszerűsítését és digitalizálását célzó intézkedések eredményeként 2021 szeptemberében közzétételre került a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján megalkotott Településtervezési Szabályzat. A dokumentum a Kormányrendeletben rögzített követelmények alkalmazását segíti elő, így részletes előírásokat tartalmaz többek között a településtervek elkészítéséhez, az alkalmazandó műszaki követelményekhez és a tervezői és hatósági adatszolgáltatásokhoz.

A Miniszterelnökség a kormany.hu oldalon közzétette a Településtervezési Szabályzat 2022. áprilisi I. módosítását. Megváltozott az 1. melléklet, amely keretében pontosításra kerültek az adatszolgáltatás részét képző adatkörök és azok tartalma. Módosult a helyi (kerület) építési szabályzat szabályozási tervi melléklete térképi téradat-rétegeinek műszaki követelményeit és jelkulcsát tartalmazó 3. melléklet is, amely keretében egyes térképi rétegek megjelenítési módja, attribútum adatai, és elnevezése is aktualizálásra került.

A Településtervezési Szabályzat 1. módosított változatát innen tudja letölteni.

 

 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZABÁLYZAT

A településtervezés és településfejlesztés korszerűsítését, egyszerűsítését és digitalizálását célzó intézkedések eredményeként közzétételre kerül a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján megalkotott Településtervezési Szabályzat. A dokumentum a Kormányrendeletben rögzített követelmények alkalmazását segíti elő, így részletes előírásokat tartalmaz többek között a településtervek elkészítéséhez, az alkalmazandó műszaki követelményekhez és a tervezői és hatósági adatszolgáltatásokhoz.

A Településtervezési Szabályzatot innen tudja letölteni.Felhívás

Az egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárairól szóló 121/2019. (V.27.) Korm. rendelet alapján korszerűsödnek a területrendezési tervek kidolgozásának és dokumentálásának a szabályai, valamint szabályozásra kerülnek a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben szereplő térségi területfelhasználási kategóriákra, a műszaki infrastruktúra-hálózatokra és a térségi övezeteket tartalmazó fedvényekre vonatkozó műszaki követelmények. Az előírásokat a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet (KR1.) 11. §-ban foglaltak szerint a területrendezésért felelős miniszter a www.e-epites.hu honlapon teszi közzé. Az előírásnak része az 1. melléklet alkalmazása, amely a megyei területrendezési tervek téradat-rétegeinek műszaki követelményeit és jelkulcsát rögzíti és megkönnyíti a tervek egységes használatát és érvényesülését. Az 1. melléklet alapvetően technikai előírásokat ír elő mellékletével együtt, mely a KR1. 8. mellékletét váltja 2019. június 4-től. Az IM normatív tartalomra vonatkozó deregulációs elvárásai és a Jat. egyes változásai miatt ezen technikai előírások kikerülnek a jogszabályból, de kötelező alkalmazásukat a rendelet előírja.

A miniszteri előírásokat alkalmazni kell a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet (KR2.) 3. §-a értelmében is.

A KR1. 2019. június 4-től hatályos változata értelmében a területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (TeIR) és a Terület és Település Tervezést Támogató Rendszerbe (E-TÉR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni.

A KR1. 11.§-nak új, h) pontja szerint:

 „h) a térségi területfelhasználási kategóriákat, a műszaki infrastruktúra-hálózatokat, egyedi építményeket és a térségi övezeteket tartalmazó fedvények műszaki követelményei, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek b)-d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állománya elkészítésének és dokumentálásának szabályai a területrendezésért felelős miniszter részéről a www.e-epites.hu honlapon kerül közzétételre.”

A miniszteri előírásokat alkalmazni kell a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet (KR2.) 3. §-a értelmében is.

A KR1. 2019. június 4-től hatályos változata értelmében a területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (TeIR) és a Terület és Település Tervezést Támogató Rendszerbe (E-TÉR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni.

A KR1. 11.§-nak új, h) pontja szerint:

 „h) a térségi területfelhasználási kategóriákat, a műszaki infrastruktúra-hálózatokat, egyedi építményeket és a térségi övezeteket tartalmazó fedvények műszaki követelményei, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek b)-d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állománya elkészítésének és dokumentálásának szabályai a területrendezésért felelős miniszter részéről a www.e-epites.hu honlapon kerül közzétételre.”

 

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek részletes kidolgozásának technikai előírásai

1. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek a KR1. 11. § b)-d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvényeinek digitális vektoros állománya dokumentációját az 1. melléklet szerint kell elkészíteni, úgy, hogy

a) a területrendezési tervek KR1. 11.§ d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen kell vektoros formátumban dokumentálni;

b) a területrendezési tervek KR1. 11.§ d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit tényleges elhelyezkedésüknek megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell a vektoros állományban dokumentálni, úgy, hogy az összetartozó – minden attribútumukban azonos – műszaki infrastruktúra nyomvonalakat egy összefüggő vonalként kell rögzíteni;

c) a területrendezési tervek KR1. 11.§ d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi övezeteit vektoros állományban kell dokumentálni, azzal, hogy az összetartozó – egy tervlapon ábrázolt – térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni,

2. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek térségi területfelhasználási kategóriáit, a műszaki infrastruktúra-hálózatokat és a térségi övezeteket tartalmazó fedvényeket az 1. mellékletben foglalt műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI ÉS SEGÉDÁLLOMÁNYAI

FájlFájltípusMéretFeltöltve
1._melleklet_a_felhivashoz.docxdocx4.31 MB2019.07.02.
1._melleklet_a_felhivashoz.pdfpdf651.04 KB2019.07.02.
sablonfajlok_teruletrendezesi_tervezeshez.zipzip546.75 KB2019.07.02.
telepulestervezesi_szabalyzat.pdfpdf2.8 MB2021.09.22.
sablonfajlok_telepules_tervezeshez.zipzip3.9 MB2022.05.09.