Gyakran ismételt kérdések

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Az e-közmű rendszerében a közművezeték-üzemeltetőknek a regisztrációs adatok megadására online felületen, az e-epites.hu honlap "Közművek" oldalán, ügyfélkapus bejelentkezést követően van lehetőség.

Amennyiben az egymás felett futó vezetékek eltérő leíró adattal rendelkeznek, akkor célszerű a vezetékeket elkülönítetten nyilvántartani.

WMS kérések: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic

WFS kérések: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature (filterrel és resulttype=hits-el kombinálva)

A téradatszolgáltatást az E-közmű Általános Szerződési Feltételek dokumentum 1. és 2. számú melléklete alapján kell kialakítani. Ezeket az e-epites.hu honlap Lakosság / E-közmű / E-közmű ÁSZF pontban lehet elérni.

Tervező a tárhelyet csak akkor hozhatja létre, illetve a kérelmet abban az esetben nyújthatja be az építtető helyett, ha meghatalmazottként jár el.

A tervező ügyféli jogállását az eljárásban vizsgálni kell. Ez azt jelenti, hogy a tervező nem automatikusan kap ügyféli jogkört az eljárásban. Tervező a kérelmező nevében csak akkor járhat el, ha az eljárásra az ügyféltől (kérelmezőtől) megbízást, felhatalmazást kap. Tervező tehát a tárhelyet csak akkor hozhatja létre, ha meghatalmazottként jár el. (Lásd. „Jogi személy regisztrálhat-e az ÉTDR-ben? Hogyan kell eljárni egy beruházó cég nevében?”)

Ha a tervező tervezőként is és meghatalmazottként is érintett az ügyben, akkor az adatait tervezőként és meghatalmazottként is rögzíteni kell a tárhely „Érintettek” listájában.

Az e-közmű rendszerében, a tervezők a regisztrálni tudnak az online felületen az e-epites.hu honlap "Lakosság / E-közmű" oldalán. A tervezéstámogató modul eléréséhez kamarai adatok megadása szükséges.

Az e-építés portál Közművek oldalán elérhető a vezetékek attribútumaira vonatkozó séma (XSD) az Adatszolgáltatás – Segédletek- WFS pontjában.

Nem, a megjelenés módja az egyes szakágakban egységes, viszont a vezetékek leíró adataiban további információkat lehet elérni a vezeték tulajdonságáról. 

Nem, a megjelenés módja az egyes szakágakban egységes, viszont a leíró adatok tartalmában megjelenik a vezetékszakaszok különfélesége.

Nem. A rendszer az állami ingatlan-nyilvántartási kataszteri adatokat képi szolgáltatásként kapja. Az alaptérképként használható nyilvántartás a HRSZ alapú lekérdezéseket és a tájékozódást segíti.

A közművezeték-üzemeltetők alkalmazottja vagy megbízottja lehet a rendszerben kapcsolattartó. A kapcsolattartók két jogosultsági csoportba tartozhatnak: rendszer adminisztrátor vagy ügyintéző. Ezek részletes leírását a felhasználói kézikönyv regisztrációról szóló része, a 4.4.8. fejezet tartalmazza.

A tárhely tulajdonosának lehetősége van betekintési jogosultságot is beállítani, így a betekintő végig tudja követni az eljárást, bele tud tekinteni a dokumentumokba, de cselekményeket nem tud indítani. A betekintői jogosultsághoz a kérelmezőnek nem szükséges Ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznie, ebben az esetben ő egyedi kódot kap a belépéshez.

Az e-közmű rendszerhasználati díjról szóló számlát legkésőbb 15 nappal a fizetést követően küldjük meg arra az e-mail címre, amelyet a megrendelői adatoknál rögzített a felhasználó. Amennyiben a számla nem érkezik meg a fenti határidőn belül, úgy kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az e-közmű helpdesk munkatársaival.

A közművezeték-üzemeltetők által feltett hiánypótlási kérdésekre az ügytárban a „közművezeték-üzemeltetői válaszok” oldalon található „hiánypótlás” gomb megnyomása után lehet válaszolni abban az esetben, ha a kérelem státusza „hiánypótlás benyújtásra vár”, vagyis az összes közmű feltette hiánypótlási kérdését, vagy megtette első körös nyilatkozatát. A válaszokat csatolt dokumentumok formájában lehetséges megadni úgy, hogy minden kérdést egy körben szükséges megválaszolni. A hiánypótlás benyújtására 30 nap áll rendelkezésre.

Közművezeték-üzemeltetőként az „Adatszolgáltatás” menüpont, „Üzemeltetői igazolás” alpontjában tudok felrögzíteni üzemeltetői igazolásokat. Amennyiben megtörtént a rögzítés, úgy egy „Admin” típusú felhasználó jóváhagyására van szükség ahhoz, hogy előálljon a letölthető dokumentum. A jóváhagyást követően egy elektronikusan aláírt PDF dokumentum tölthető le a rendszerből a „Hiteles üzemeltetői igazolás letöltése” gomb megnyomásával.

A rendszerhasználati díj befizetéséről szóló elektronikus számlát a készenlétbe helyezést követően az alkalmazás a kérelmet benyújtó személy saját adatainál megadott e-mail címre automatikusan elküldi. Emellett az e-számla letölthető a kérelmet benyújtó felhasználó által, az e-építési napló alkalmazás felületéről, a „Saját adatok” menüpont „Kapott számlák” alpontján belül.

A kiosztott szerepkörök elfogadásához szükséges egyszer használatos visszaigazolási kód a szerepkör kiosztás elmentésekor automatikusan megérkezik a szerepkört kiosztó személy „Visszaigazolások” / „Küldött visszaigazolások” menüjébe. Az itt található kódot kell átadnia valamilyen formában (pl. e-mail, SMS) annak a személynek, akinek a szerepkört kiosztotta.

A szerepkört kapó személy a "Visszaigazolások" / "Visszaigazolásokra várók" menüben találja meg a szerepkör kiosztásról szóló értesítést, s a visszaigazolási kód beírásával tudja elfogadni vagy elutasítani a kiosztott szerepkört.

Amennyiben nem találja az erről szóló visszaigazolást, kérjük, frissítse az alkalmazást a Ctrl+F5 billentyűkombináció megnyomásával.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. §. (4a) bekezdése szerint:

„Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni."

Azaz, ha nem történik munkavégzés, semmilyen adatot nem kell felvinni, be sem kell lépni az e-építési napló alkalmazásba, ebben az esetben az alapértelmezett "Munkavégzés nem történt" szöveg jelenik meg az adott napon. Ha több napos munkaszünet áll fenn, vagy hétvégén nem történik munkavégzés, akkor az utolsó napi jelentésben rögzíteni kell a munka folytatásának várható dátumát.

Minden e-főnaplót és e-alnaplót egymástól függetlenül kell vezetni, így csak a saját létszám, munkaidő és munka adatokat kell rögzíteni. Az alvállalkozónál munkát végzők létszámát és munkavégzését az adott e-alnaplóban kell rögzíteni. Az e-alnaplóban szereplő létszám adatokat a rendszer automatikusan átemeli a felette lévő e-főnaplóba/e-alnaplóba. Az e-főnaplóban röviden összefoglalhatják az aznapi alvállalkozói munkavégzést.  

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. §. (4a) bekezdése szerint:

„Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni."

Az erre vonatkozó részletes leírás az e-epites.hu portál Közművek oldalán, az Adatszolgáltatás-WFS menüpontban található, Segédlet - Esri SHP fájlok előállítása DWG rajzokból néven.

Alap esetben minden közművezeték-üzemeltetőnek van legalább 1 „Admin” felhasználója. Ahhoz, hogy ezt a felhasználót törölni lehessen, szükséges egy másik „Admin” felhasználó megléte is. Ehhez egy másik felhasználónak is csatlakoznia kell a közművezeték-üzemeltetőhöz, a „Csatlakozás” funkció segítségével. Ezt követően a rendszer „Admin” felhasználójának jóvá kell hagynia a csatlakozást, majd „Ügyintéző” típusú felhasználóból „Admin” típusú felhasználóvá alakítani a felhasználót. Ha ez megtörtént, az új „Admin” felhasználó a „Törlés” funkció használatával a régi „Admin” felhasználót törölni tudja, és a hozzárendelt ügyeket át tudja tenni saját magára, vagy egy másik aktív felhasználóra. 

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint:

"A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban.

A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra."

Fentieket figyelembe véve alvállalkozói naplóvezetés átvállalása esetén a megfelelő eljárás a következő:

 1. Létre kell hozni az e-alnaplót az alvállalkozó részére.
 2. Az alnaplóban ki kell osztani a "Kivitelező - napi jelentésért felelős" szerepkört a szerződés szerinti alvállalkozó részére, és el kell végezni a szokásos lépéseket (alvállalkozói szerződés feltöltése, munkaterület átadás).
 3. Az e-alnapló mellékletei közé fel kell tölteni a naplóvezetés átvállalásáról szóló megállapodást is.
 4. Ki kell osztani a "Kivitelező - napi jelentésre jogosult" szerepkört annak a felhasználónak (a fővállalkozó- vagy megrendelő kivitelezőnek), aki a naplóvezetést átvállalta.

A naplóvezetés átvállalása - ahogy a jogszabály is előírja - kizárólag a napi jelentések rögzítésére vonatkozik, a többi műveletet (mellékletek, teljesítésigazolások feltöltése, az e-alnapló zárása stb.) ebben az esetben is a "Kivitelező - napi jelentésért felelős" tudja majd elvégezni. Természetesen az alvállalkozó "Kivitelező - napi jelentésért felelős" látja az e-alnaplót, és ő is tud napi jelentéseket rögzíteni benne.

A cégadminisztrátor jogosultság beállításához kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat küldje be a Lechner Tudásközpont hivatali kapujára (705221340 Lechner Nonprofit Kft. (VÁTI)):

- cégkivonat,

- aláírási címpéldány,

- nyilatkozat OÉNY-es regisztrációról, (A nyilatkozatra nincs formanyomtatvány. Az OÉNY-be történő céges regisztrációról és az adminisztrátori szerepkör igényléséről kellene nyilatkozni.)

- illetve, ha nem képviseletre jogosult kíván adminisztrátor lenni, akkor egy meghatalmazás a képviseletre jogosult részéről.

 

A szükséges dokumentumokat az e-Papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu/) tudja számunkra eljuttatni, a "cégkapuból küldve szeretné e-papírt benyújtani" opciót választva, címzettként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t kiválasztva.

Kérjük, hogy az üzenet tárgyában tüntesse fel: "OÉNY-regisztráció".

Amennyiben nem valamilyen cég szakembereként, hanem magánszemélyként szeretne tervező szerepkörben eljárni, azt a "Tervező (magánszemély)" szerepkörben tudja megtenni. Ezt a szerepkört az IDM oldalán (https://www.oeny.hu/oeny/idm/) a Privát profilom felületén az Új szerep hozzáadása pontnál tudja kiválasztani.

A regisztrációról további – szöveges (pdf) és oktatófilmes – információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet oldalon talál.

Az erre vonatkozó részletes leírás az e-epites.hu portál Közművek oldalán, az Adatszolgáltatás-WFS menüpontban található, E-közmű Geoserver segédlet néven.

Minden nap éjfélkor egy automatikus ellenőrzés lefut, amely megvizsgál minden téradat szolgáltatást. Ezen felül kollégáink minden nap ellenőrzik manuálisan is a hálózatokat és elérhetőségüket. Téradat ellenőrzést a Téradatok felületen, További műveletek – Téradat szolgáltatás, Ellenőrzésnek kérése gombbal lehet kérni. Ilyen kollégáink a lehető leghamarabb ellenőrzik a kért szolgáltatásokat.

Ügyfélkapus belépés után a nyitó oldalon lehet a közmű regisztrációt elindítani. Ugyanezen az oldalon lehet csatlakozni már létrehozott közművezeték-üzemeltetőhöz is. A részletes leírás a Segédletek – Felhasználói kézikönyv ehhez tartozó pontjában érhető el.

A díjbekérő PDF dokumentumot a készenlétbe helyezési kérelem benyújtása során, a számlázási adatok kitöltése, s ezt követően a „Megrendelés” gomb megnyomása után megjelenő oldalról lehet letölteni. A díjbekérőt a készenlétbe helyezési kérelmet benyújtó személy a későbbiekben is le tudja tölteni az adott e-napló alapadatait tartalmazó oldalon, amíg az adott kérelem „Benyújtva” állapotban van. Ehhez be kell lépnie az e-napló alkalmazásba, majd a főoldalon a „Készenlétbe helyezések” menüpontban ki kell választania az adott e-naplót, s rákattintva annak sorára, a megjelenő oldal („E-napló alapadatok”) jobb felén található a letölthető díjbekérő PDF dokumentum linkje.

Felhívjuk figyelmét, hogy a banki átutalás során a közlemény rovatba kizárólag a díjbekérőn feltüntetett közlemény adatot írja be. Ellenkező esetben a befizetés beazonosítása és a kérelem készenlétbe helyezése már nem automatikusan történik, így meghaladhatja a szokásos időtartamot.

Az ÉTDR-ben nincs lehetőség jogi személyek (cégek, alapítványok, egyesületek, stb.) regisztrációjára.

Az ÉTDR felhasználója csak természetes személy lehet, minden felhasználó a saját Ügyfélkapujával használja a rendszert.

A jogszabályok azonban lehetőséget adnak arra, hogy egy eljárásban az ügyfél meghatalmazottja, vagy képviselője útján vegyen részt, így erre az ÉTDR-ben is lehetőséget biztosít.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet több ponton is tartalmazza mind a kérelmező, mind a tervező feladataira, kötelezettségeire, lehetőségeire vonatkozó szabályokat, de a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény vonatkozó részeinek ismerete is szükséges a meghatalmazott és a képviselő közreműködéséhez. Ezeken túl elengedhetetlen feltétel a polgári jog és a cégjog vonatkozó részének ismerete (a cég képviseletére és a megbízás feltételeire vonatkozó előírások nem közigazgatási és nem informatikai természetű információk).

 

A meghatalmazott

A meghatalmazást a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és a polgári jog szerinti formában kell elkészíteni. Papír alapú meghatalmazást személyesen vagy postai úton lehet csak benyújtani, de az elektronikus (azaz elektronikusan hiteles, digitálisan aláírt) meghatalmazást online módon is lehet csatolni a kérelemhez. Ebben az esetben a tárhely létrehozásakor az eljárás indításának módja mezőben a „Meghatalmazottként” opciót kell választani. Ekkor a létrejött tárhely „Érintettek” adatai között a tárhelyet létrehozó meghatalmazottként lesz feltüntetve. Ezután az „Érintettek” között rögzítenie kell magát a kérelmezőt (ügyelve, hogy elsődleges kérelmezőként jelölje meg). Amennyiben a kérelmező jogi személy, ezt az érintett adatainak rögzítésekor külön be kell jelölni.

 

A képviselő

Ha jogi személy (cég, alapítvány, egyesület, stb.) ügyfélként szeretné használni az ÉTDR-t, úgy a regisztrációt a nevében a cégjegyzésre jogosult személy végezheti. Ebben az esetben – ha a jogi személy kérelmezőként szerepel az ügyben – a tárhely létrehozásakor az eljárás indításának módja mezőben a „Képviselőként” opciót kell állítani. Ekkor a létrejött tárhely „Érintettek” adatai között a tárhelyet létrehozó képviselőként lesz feltüntetve. Ezután az „Érintettek” között rögzítenie kell magát a kérelmezőt (ügyelve, hogy elsődleges kérelmezőként jelölje meg). Az érintett adatainak rögzítésekor külön be kell jelölni, hogy jogi személyről van szó.

Amennyiben a jogi személy nevében a képviseletre jogosult személy jár el (és ez a jogosultság a cégnyilvántartásból ellenőrizhető), úgy külön meghatalmazásra, igazolásra nincs szükség. Az eljáró hatóság a későbbiekben a cégnyilvántartási adatok alapján ellenőrzi, hogy az eljárási jogosultság valóban megvan‑e.

Ha a jogi személy nevében a cégjegyzésre jogosult személy nem kíván, vagy nem tud eljárni, akkor lehetőség van arra is, hogy meghatalmazással meghatalmazott járjon el. 

Az e-közmű üzemeltetőjének az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu email címen teheti fel kérdéseit, vagy telefonon az alábbi időpontokban:

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:30
péntek: 8:00 - 14:00

Az alábbi telefonszámok valamelyikén:

+36 (1) 279-2643; +36 (1) 279-2647

Ha a tervezés támogatás során letöltött állományaiban hiányzó adatot vesz észre, kérjük kérelme adataival keresse fel az ügyfélszolgálatot, az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu címen. Amennyiben a téradat közműszolgáltatás kiesés miatt nem volt elérhető, kollégáink ezt jelzik önnek. Ez esetben kérelme azonosítójára hivatkozva keresse meg közvetlenül a közművezeték-üzemeltetőt a hiányzó adatokért, amelyeket a 324/2013 (VIII. 29) Korm. rendelet alapján kötelesek díjmentesen a rendelkezésére bocsátani.

A 324/2013. (VIII.29) kormányrendelet alapján a regisztrációra kötelezettek köre:
Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezettek a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékek, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építmények üzemeltetői, amelyeknél az e-közmű felé szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelősek annak naprakész nyilvántartásáért.
Térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett:
a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékek,
b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerek,
c) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmények, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmények, nukleáris rendszer és rendszerelemek,
d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeinek,
e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékek,
f) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú hálózatok,
g) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények,
h) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeinek,
i) a mobil távközlési építmények,
üzemeltetője, kizárólag az a)–i) pontban foglaltak vonatkozásában, azonban az e-közmű rendszerben regisztrálni és közműnyilatkozat kiadására irányuló közműegyeztetési folyamatban részt venni köteles.

 

Az e-építési napló alkalmazásba feltöltött és elmentett dokumentumokat mentés után már nem lehet törölni. Eseti bejegyzésben rögzítheti, hogy az adott dokumentum tévesen került feltöltésre.

ÁLTALÁNOS, KÖZLEKEDÉSI és HÍRKÖZLÉSI építményfajták esetén:

Az e-napló készenlétbe helyezéséhez rendszerhasználati díj átutalása szükséges! A készenlétbe helyezés a díjbekérő szerint szabályosan utalt rendszerhasználati díj hivatalos beérkezését követően automatikusan megtörténik. Amennyiben az átutalás nem a díjbekérőn megadott adatok alapján történt, a készenlétbe helyezés manuálisan történik, melynek hosszabb az átfutási ideje.

 

VÍZI és IPARI építményfajták esetén:

A vízi és ipari (320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták) naplók használata jelenleg díjmentes. Az e-naplók munkanapokon munkaidőben – formai ellenőrzés után – manuálisan kerülnek készenlétbe helyezésre, amennyiben a készenlétbe helyezéshez szükséges dokumentumok feltöltésre kerültek.

Az ÁLTALÁNOS, KÖZLEKEDÉSI és HÍRKÖZLÉSI építményfajták esetén az e-napló készenlétbe helyezéséhez rendszerhasználati díj átutalása szükséges. A vízi és ipari (320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták) naplók használata jelenleg díjmentes.

A rendszerhasználati díj mértékét a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az építmény számított értékét az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell megállapítani.

A napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtása után tudja letölteni a díjbekérőt (PDF formátumban), mely a rendszerhasználati díj pontos összegét és az átutalásához szükséges adatokat tartalmazza.

A vezetékek geometriáját az attribútumai alapján szakaszolják - azaz közeg vagy tulajdonos, ill. bármely más attribútum érték változásnál új vektor/szakasz kezdődjön.

Amennyiben a benyújtott e-napló készenlétbe helyezési kérelem elfogadásra került, (az e-napló állapota „Készenléti állapot”) az alábbi lépések következnek:

 1. Létre kell hozni annyi e-főnaplót, ahány kivitelezővel az építtető szerződésben áll. Az „+új e-főnapló készenlétbe helyezése” gombbal tud e-főnaplót létrehozni. (Az e-főnapló létrehozása díjmentes.)
 1. Az e-főnaplóban ki kell osztani a szerepköröket. Ahhoz, hogy a munkaterületet át lehessen adni, és napi jelentéseket lehessen rögzíteni, mindenképpen ki kell osztani a „Kivitelező – napi jelentésért felelős” szerepkört. Ezt a szerepkört kötelező kiosztani, és egyszerre csak egy felhasználó töltheti be. A "Kivitelező - napi jelentésre jogosult" szerepkört akár több felhasználó is betöltheti. Ez utóbbi a felelős helyettesítésére szolgál. A „Kivitelező - napi jelentésért felelős” szerepkörnél a "nem értelmezett" szakágat kell választani, a szakág választásnak a „Felelős műszaki vezető” és az „Építési műszaki ellenőr” szerepkörök kiosztásánál van jelentősége.
 1. El kell fogadni a szerepköröket. Amennyiben a szerepkör kiosztások megtörténtek, úgy a visszaigazolási kódot a szerepkört kiosztó személy megtalálja a "Visszaigazolások" menüponton belül a "Küldött visszaigazolások" fülön. Az itt található kódot kell átadnia valamilyen formában (pl. e-mail, SMS) annak a személynek, akinek a szerepkört kiosztotta. Ez a személy szintén a "Visszaigazolások" menüpontban, azon belül a "Visszaigazolásokra várók" fülön találja meg a szerepkör kiosztásról szóló értesítést, s a visszaigazolási kód beírásával tudja elfogadni vagy elutasítani a kiosztott szerepkört.
 1. Fel kell tölteni az e-főnaplóba a szerződéses adatokat és magát a szerződést. Miután a „Kivitelező- napi jelentésért felelős” elfogadta a szerepkörét, ki kell tölteni a szerződéses adatokat. Ezt az „Építtető”/”Építtető meghatalmazottja”, illetve a „Kivitelező - napi jelentésért felelős” szerepkörrel rendelkező felhasználó tudja megtenni. Az "Új (módosító) szerződés" gombra kattintva kell felvinni a szerződéses adatokat. Majd a „Szerződés csatolmányok” menüpontban fel kell tölteni a kivitelezői szerződés aláírt és beszkennelt példányát.
 1. Át kell adni a munkaterületet. Fenti lépések elvégzése után válik aktívvá a „Munkaterület átadása” gomb, mely a „Kivitelező - napi jelentésért felelős” szerepkörre kattintva jobbra lent található. A munkaterület átadása hasonlóan működik, mint a szerepkör osztás, ebben az esetben azonban nincs szükség visszaigazoló kódra. A „Kivitelező - napi jelentésért felelős” szerepkör a „Visszaigazolások” menüpontban, azon belül a „Visszaigazolásra várók” fülön kap értesítést a munkaterület átadásról és ott el kell azt fogadnia a megfelelő gomb megnyomásával.
 1. A munkaterület átadás-átvételről és körülményeiről egy eseti bejegyzést kell írnia az építtetőnek és a kivitelezőnek is.
 1. A napló vezetése. Ezen lépések végrehajtása után tudnak majd napi jelentést tenni az alábbi szerepkörökkel rendelkező személyek: „Kivitelező – napi jelentésért felelős”,  „Kivitelező – napi jelentésre jogosult” és az „FMV – napi jelentésre jogosult”. Minden más szerepkörrel kizárólag eseti bejegyzést lehet rögzíteni.

Amennyiben az építtető és a kivitelező között vitás helyzet alakul ki, akkor jogi segítséget célszerű igénybe venni.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (7) szerint:

„Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési munkaterület (1) bekezdés szerinti átadás-átvétele, a vitarendezés érdekében a fővállalkozó kivitelező vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti.”

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni. Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó. Fontos, hogy a vitás teljesítéssel összefüggésben írásbeli szerződés álljon rendelkezésre, mert a jogszabály szerint csak ebben az esetben fogadhatják be a kérelmet.

Annak érdekében, hogy a kérelem a megfelelő, illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatósághoz kerüljön benyújtásra, nem a kérelmezőnek kell kiválasztania a hatóságot, hanem az ÉTDR automatikusan felajánlja azt, az építés helye és az engedély típusa szerint. A tévedés lehetősége azonban fennáll abban az esetben, ha a kérelmező nem jól választja ki az eljárás típusát, vagy tévedésből került benyújtásra a kérelem.

Nem jó helyre benyújtott kérelem esetében, több lehetőség is van attól függően, hogy a hatóság, vagy a kérelmező veszi ezt észre.

 1. Ha a hatóság megállapítja, hogy nem ő az illetékes szerv, akkor azt a hatályos jogszabályok alapján átteszi ahhoz a hatósághoz, aki eljárni köteles az ügyben. Ha ÉTDR-t használó építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságról van szó, akkor ezt az ÉTDR „Áttétel” funkciójával meg tudja tenni.
 2. Ha a kérelmező/benyújtó állapítja meg, hogy nem ahhoz a hatósághoz nyújtotta be a kérelmet, amelyhez kellett volna, akkor a „Kérelem visszavonása” funkcióval korrigálni tudja az elkövetett hibát. A kérelem visszavonásáról azonban tudni kell, hogy azzal nem lesz automatikusan megszüntetve az eljárás, hanem a hatóság ezen új információ birtokában a hatályos jogszabályok alapján döntést hoz az ügy további sorsáról (megszünteti az eljárást, átteszi, stb.). A kérelem visszavonásakor csatolni kell egy levelet (PDF/A formátumban), amiből kiderül, hogy mi a kérelmező szándéka, elvárása (tájékoztatás, szüntessék meg az eljárást, stb.).

Mindkét esetben szükséges tudni, hogy egy ÉTDR azonosító alatt csak egy eljárás folytatható le (míg a szakhatósági és egyéb szervi eljárások száma nem korlátozott). Azaz, ha a hibásan benyújtott kérelem építésügyi (építésfelügyeleti) hatósági eljárás lefolytatására irányult, akkor annak megszüntetése esetén csak új tárhely létrehozásával lehet ismételten benyújtani a kérelmet, immár a megfelelő helyre. Szakhatósági, tervtanácsi, településképi véleményezési eljárásban azonos tárhelyből újabb és újabb megkeresést is lehet indítani (függetlenül attól, hogy előző megkeresésekre a kérelmező kapott-e már választ).

Nem megfelelő eljárás indítása esetében is több lehetőség is van attól függően, hogy a hatóság vagy a kérelmező veszi ezt észre:

 1. Ha a hatóság állapítja meg, hogy nem megfelelően lett megnevezve a kérelmezett eljárás típusa, úgy a hatóság módosítja az eljárás típusát, és azt tartalma alapján bírálja el.
 2. Ha a kérelmező/benyújtó állapítja meg, hogy nem megfelelő kérelemmel fordult a kiválasztott hatósághoz, akkor a „Kérelem visszavonása” funkciót alkalmazva visszavonhatja, a „Kérelem módosítása” funkciót használva pedig módosíthatja a kérelmét.

Az adatszolgáltatás folyamatos, vagyis a hozzáférést mindig biztosítani kell a naprakész adatokhoz.

A rendszer a téradatszerverek felé irányuló kéréseit, szerverspecifikusan kell paraméterezni, ezek minden esetben eltérnek egymástól. Ezért szükséges a típusát rögzíteni (Geoserver, Mapserver, ArcGIS Server,MapGuide, stb.)

Az Ügyfélkapus belépés teszi lehetővé, hogy a felhasználó a személyazonosságát igazolja.
(Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a https://ugyfelkapu.gov.hu/ érhető el)

A regisztrációs adatok bármilyen módosítása után új tanúsítványt kell elfogadni, a Tanúsítvány menüpontban.

2017. június 1-jétől. Bizonyos közművezeték-üzemeltetők esetében a végső határidő 2017.12.31. volt.

A közművezeték-üzemeltető köteles a valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az e-közműt üzemeltető szervezet részére

• az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről,

• az a) pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatairól,

• a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és közvetlen elérhetőségéről és

• az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről.

A vezetékek adataihoz való hozzáférést WMS (Web Map Service) és WFS (Web Feature Service) szolgáltatással kell biztosítani. Az ÁSZF tartalmazza a szolgáltatás kialakításának részleteit. A hálózati-információkról a paraméterezési ajánlásban meghatározott tartalommal, jelkulccsal, attribútumokkal ellátva kell a téradatokat szolgáltatni. A WFS adatkommunikációra vonatkozóan ajánlás készült az egységes adatszolgáltatás kialakítása érdekében, mely XSD formában is letölthető az e-építés Közművek oldalán. Az E-közmű részére csak a szolgáltatás linkjét, valamint a metaadatait kell megadni az e-közmű rendszerben az  Adatszolgáltatás pontban.

a) A 324/2013. (VIII.29) Korm. rendelet szerint a regisztrált közmű köteles: a folyamatos adatszolgáltatásra,

b) az újonnan létesülő közművezeték esetén a nyilvántartásba vételt követően 15 napon belül gondoskodni a tervezett nyomvonal e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról,

c) az újonnan létesült közművezeték használatbavételi (üzemeltetési) engedélyének közlését követően 15 napon belül gondoskodni a nyilvántartásba vett közművezeték e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról,

d) a valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az e-közműt üzemeltető szervezet részére az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről, ügyfélszolgálatairól,

e) a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről adatot szolgáltatni,

f) az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről adatot szolgáltatni,

g) a közműegyeztetés esetén 8 napon belül nyilatkozni érintettségéről, amennyiben úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további 22 napon belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.

A digitális nyilvántartás kialakításának követelményeit a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Az e-közmű szolgáltatások igénybevételéért a Felhasználó az Üzemeltető részére csak az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) által biztosított VPOS (interneten történő bankkártyás fizetés) szolgáltatásán keresztül fizeti meg a rendszerhasználati díjat.

A síkrajzi és a magassági részletpontok helyzeti középhibáját a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 5. száma melléklete tartalmazza.

Minden olyan települést fel kell venni, amely közigazgatási határát érinti a téradatszolgáltatásban szereplő közmű hálózata, ezzel biztosítható, hogy minden tervezés-támogatási és közműegyeztetési ügybe bekerüljön az érintett közművezeték-üzemeltető.

Az e-közmű részére szolgáltatott adatok publikálásának dátuma.

A vezeték bemérésének vagy digitális térinformatikai adatának létrejöttének időpontja.

A vezeték megvalósulási időpontja.

A „Számított érték” mezőbe a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében előírtak alapján meghatározott számított építményértéket kell beírni ezer forintban megadva.

Napi jelentést kizárólag az alábbi szerepkörökkel lehet rögzíteni: „Kivitelező – napi jelentésért felelős”, „Kivitelező – napi jelentésre jogosult” és az „FMV – napi jelentésre jogosult”. Minden más szerepkörrel kizárólag eseti bejegyzést lehet rögzíteni.

A napi jelentések rögzítésének további feltétele az adott naplórészben a munkaterület átadás sikeres végrehajtása. Ellenőrizze le, hogy a munkaterület átadás és annak elfogadása is megtörtént-e.

Téradatbázisban a vezetékek vonal típusú objektumként jelennek meg, ezen objektumok attribútum (leíró) adataként tárolandók a vezeték adatai.

Téradatbázisban a vezetékek vonal típusú objektumként jelennek meg, ezen objektumok attribútum (leíró) adataként tárolandók a vezeték adatai.

Egy e-napló/e-főnapló/e-alnapló lezárását visszavonni nem lehet, azaz nem lehet újranyitni szerkesztésre, így benne új dokumentumot vagy bejegyzést utólag rögzíteni nem lehet. Ebben az esetben egy új e-naplót/e-főnaplót/e-alnaplót javasolt létrehozni.

 

Igen. A paraméterezési ajánlásban szereplő rétegek szimbólumkészletét tartalmazza az ekozmu_sym.ttf és rendelkezésre állnak SLD-k  (Styled Layer Descriptor, mely XML nyelven írja le a réteg megjelenítését). Ezek letölthetők az e-építés oldalon a Segédletek – WFS menüpontból.