Általános ismertető

Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 2014. július 1-jétől az általános építményekre vonatkozó e-építési napló készenlétbe helyezésekért rendszerhasználati díjat kell fizetni.
 
A részletek itt olvashatóak.
 
 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerinti elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni azon az építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, amelyek
o    illetve az Európai Uniós beruházásból megvalósuló általános építmények tekintetében 2014. január 1-jét,
  • sajátos építményfajták tekintetében
o  a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú valamint elektronikus hírközlési építmények tekintetében a 2014. október 1-jét,
o  hírközlési építmények tekintetében a 2015. március 1-jét,
o  közlekedési építmények vonatkozásában 2015. január 1-jét,
o az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében a 2016. október 1-jét
követően kezdődnek meg.
 
A fenti dátumokig papír alapon elkezdett építési napló vezetést papír formátumban be lehet fejezni.
 
Építményfajtától függetlenül minden építtetőnek az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános felületén keresztül (https://www.e-epites.hu/oeny/) kell kezdeményeznie az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését. Az általános építmények esetében a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a sajátos építményfajták esetében a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által a későbbiekben kijelölt rendszerüzemeltető végzi a készenlétbe helyezést.
 
Kötelező építési naplót kell vezetni minden
  • építésügyi hatósági engedélyhez
    (ideértve a sajátos építményfajtákra vonatkozó engedélyezési szabályokat is) vagy
  • tudomásulvételi eljáráshoz kötött,
építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről.
 
Olyan esetekben, amikor jogszabály az építési napló vezetését nem teszi kötelezővé,- az építtető és a vállalkozó kivitelező megállapodása szerint - az építési napló önkéntesen is vezethető elektronikusan az e-építési napló alkalmazásban.
 
Sajátos építményfajták esetében a Lechner Nonprofit Kft. által üzemeltetett rendszerben történő önkéntes elektronikus építési napló vezetés nem váltja ki a jogszabályban előírt papír alapú illetve a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által működtetett rendszerben történő elektronikus építési napló vezetést. 
 
 
Az e-építési napló alkalmazás használatáról: 
 
Az e-építési napló, mint webes alkalmazás a vezetésére kötelezettek és a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak számára ügyfélkapus azonosítás után bárhonnan, a nap bármely szakában elérhető.
 
Az alkalmazást ideiglenes ügyfélkapuval rendelkezők nem használhatják, csak az ideiglenes ügyfélkapujuk véglegesítését követően léphetnek be a rendszerbe!
 
Az építési napló tartalma, célja és formai követelményei az elektronikus építési napló vezetéssel lényegében nem változtak. Ez e-építési napló is a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat rögzíti.
 
Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a beruházás kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától.
 
Minden e-építési naplót készenlétbe kell helyezni a megnyitás előtt. Az e-építési napló készenlétbe helyezése az építtető (vagy megbízottja / meghatalmazottja) kezdeményezésére az e-építési napló alkalmazásban, elektronikus úton történik.

Általános építmények esetében az e-napló készenlétbe helyezés folyamatát a Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzata tartalmazza (elérhető:  Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzata). (A közzétett Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat a területért felelős miniszter számára megküldött tervezet.)

 
A készenlétbe helyezés igénylésekor elektronikusan csatolni kell:
  • szükség szerint az építtető képviseletében eljáró meghatalmazását, megbízását,
  • cég esetén az aláírási címpéldányt.
Az igényléskor a beruházás főbb adatainak - engedélyköteles munkák esetén az építési engedély számának - rögzítése kötelező, ezen adatok illetve a szükséges mellékletek hiányában nem helyezhető készenlétbe az e-építési napló.
 
Az e-építési napló e-főnaplókból, e-alnaplókból, összesítő lapból és mellékletekből áll. Az e-építési napló készenlétbe helyezését követően - a fő- és alvállalkozók számától függően - több fő- és alnapló nyitható. 
 
A fővállalkozó vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező az alvállalkozó(k) építési napló vezetését(eit) átvállalhatja.
 
Hálózati lefedettség hiányában, illetve egyéb (műszaki) probléma fennállása esetén offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetés is lehetséges. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként fel kell tölteni az elektronikus alkalmazásba.
 
Az e-építési napló mindaddig készenlétbe helyezett állapotban van, amíg meg nem nyitják.
Az e-építési napló megnyílik, ha az első főnaplót megnyitják. Az e-építési napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az utolsó e-főnaplót is le nem zárták és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel vagy egyéb módon teljesen be nem fejeződött, és a legutolsó terület-visszaadási aktus is le nem zárult.
 
A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az archiválás központi tárhelyen történik. Szükség esetén a napló nyomtatását is könnyen meg lehet oldani.
 
Az építész, a mérnöki, a kereskedelmi- és iparkamarák valamint egyéb szakmai szervezetek szervezésében az egész ország területén tájékoztatási és oktatási program indult. Elméleti és gyakorlati kurzusok kerülnek megszervezésre, illetve a www.e-epites.hu portálon ingyenesen elérhető
nyújt lehetőséget az önképzésre.
 
Az elektronikus építési napló alkalmazásával kapcsolatos kurzusokról a www.e-epites.hu portálon, illetve a területi építész-, mérnök- és iparkamaráknál, valamint VÉSZ és ÉVOSZ szerveinél lehet érdeklődni.
CsatolmányDátumMéret
[file] Mi az az Országos Építésügyi Nyilvántartás2015.01.13220.5 KB
[file] Az építési napló polgári jogi kapcsolódásai2014.03.1443.5 KB
[file] Mióta kell építési naplót vezetni2014.03.1428 KB
[file] Építési napló papír helyett elektronikusan2014.03.1455.5 KB

Dokumentációs Központ


Építésügyi feladatellátás

 

Szakmai Tudástár

Fejléc

Főoldal

Lábléc

 

 

 

ÉTDR

  ÉTDR információk

OÉNY

  OÉNY információk


E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ

  E-építési napló információk

Hatósági felület

 

RSS

 Hírek

 Események

 Pályázatok

 Jogszabályfigyelő

ÉTDR rss ÉTDR