Feladatellátás

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint „A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és e törvény erejénél fogva védelem alatt állnak.”  

A 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmét az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető miniszter feladat- és hatáskörébe vonta. A jogszabály szerint a miniszterelnökség a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat. Meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét, valamint gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi, így a régészeti értékek számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról,  védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról.

A Építési és Közlekedési Minisztérium, Építészetért és Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárságon működő Régészeti Főosztály egyik legfontosabb feladatának tekinti a Magyarország területén található és nyilvántartott régészeti lelőhelyek folyamatos, minden részletre kiterjedő védelmét és felügyeletét ellátja a régészeti lelőhely központi, közhiteles nyilvántartásának kezelését, annak vezető hatósága.

Régészeti lelőhely nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezés esetén a nyilvántartást vezető hatóság  helyszíni szemlét tarthat, ill. adategyeztetést végez a régészeti lelőhely elhelyezkedése szerint illetékes hatósággal és a régészeti lelőhely területét érintő gyűjtőterülettel rendelkező múzeummal.

A nyilvántartást vezető hatóság a nyilvántartásából kérelemre adatot szolgáltat. *( Nem adhatók ki a nyilvántartás adatai közül - a hivatalos megkeresés esetét kivéve - a Kötv. 73. § b)-d) pontjában meghatározott adatok, a 110. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott megállapodás adatai.)