Engedélyezés / ÉTDR

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Kapcsolat / Hibabejelentés:
Telefonos ügyfélszolgálat:
H-CS: 8:00 - 16:30 P: 8:00 - 14:00

Kapcsolattartási módok

A közigazgatási eljárásokban az ügyfél és a hatóság kapcsolattartásának általános szabályait a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) II/A. fejezete szabályozza.

Az építésügyi hatósági eljárás során a hatóság és ügyfél közötti kapcsolattartásra, azaz a hatósági döntések kézbesítésére alapvetően két megoldás lehetséges:

  • elektronikus: ÉTDR felületén
  • hagyományos (papír alapú): postai úton vagy személyesen

történő kapcsolattartás.

Az ÉTDR mindkét csatornát támogatja, ugyanakkor a rendszer igazi előnyei az elektronikus kapcsolattartás esetén jelentkeznek.

 

KAPCSOLATTARTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

Amikor arról nyilatkozik, hogy milyen kapcsolattartási formát választ, akkor a hatósági döntés kézbesítésének formáját határozza meg, de nem korlátozza magát abban, hogy milyen módon nyújtja be további kérelmeit, iratait.

 

Elektronikus (ÉTDR-en belüli) kapcsolattartás

Az elektronikus kapcsolattartási mód természetesen csak regisztrált ÉTDR felhasználók esetén választható lehetőség. (Lásd. Regisztráció menete)

Amennyiben a kapcsolattartás módjaként az „ÉTDR felületén” van beállítva, úgy az építésügyi hatóság által az Ön számára küldött iratokat, döntéseket az ÉTDR felületén tekintheti meg. (Ebben az esetben a hatóság a döntéseit nem postázza!)

 

Hagyományos (papír alapú) kapcsolattartás

Postai úton: a postai úton történő kapcsolattartás esetében a levelezési címének adatait kell megadni. Ebben az esetben az építésügyi hatóság az iratait postai úton kézbesíti Önnek.

Személyesen: a személyes kapcsolattartási mód esetén az építésügyi hatóság által az Ön számára küldött iratokat az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán személyesen tudja átvenni.

 

KAPCSOLATTARTÁSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

Az eljárás elején nyilatkozhat a kapcsolattartás módjáról, továbbá az elindult eljárásban módosíthatja is a kapcsolattartás módját.

 

Váltás papír alapú kapcsolattartásra

Amennyiben már elindult eljáráson belül elektronikusról papíralapú kapcsolattartásra szeretne áttérni:

  1. lépjen be az ÉTDR-ben az adott eljárásba,
  2. kattintson a „Kapcsolattartási mód vált.” gombra,
  3. töltse ki az „Általános” fülön az „Indoklás” mezőben, hogy milyen kapcsolattartási módot választ (postai vagy személyes),
  4. majd a „Benyújtás” gombra kattintva küldje el az igényt az építésügyi hatóságnak, ezután a hatósági ügyintéző elvégzi a szükséges beállításokat az ÉTDR-ben.

 

Váltás elektronikus kapcsolattartásra

Amennyiben az eljárás elindulását követően papíralapú kapcsolattartásról elektronikusra szeretne váltani:

  1. először regisztráljon az ÉTDR-ben (Regisztráció menete),
  2. töltse ki az „Elektronikus kapcsolattartás bejelentése” formanyomtatványt (az ÉTDR felhasználói azonosítót az ÉTDR fejlécében a felhasználó nevére, majd a „Saját adatok szerkesztése” feliratra kattintva találja meg),
  3. nyújtsa be a kitöltött és aláírt formanyomtatványt az eljáró építésügyi hatósághoz, ezután a hatósági ügyintéző elvégzi a szükséges beállításokat az ÉTDR-ben.