Regisztráció lakossági felhasználók számára

Az e-építési napló alkalmazásban aktív tevékenység kizárólag regisztrált és bejelentkezett felhasználók által végezhető. Ezért az e-építési napló első használata alkalmával regisztrálnia kell magát a rendszerben, mint felhasználó. Ehhez rendelkeznie kell személyes Ügyfélkapuval.

 

A REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELE: ÜGYFÉLKAPU

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a https://magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

Ügyfélkapus regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációs eljárás bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten elindítható, ahol az azonosítási eljárás és regisztráció lebonyolítása érdekében személyesen kell megjelennie. Az ügyfélkapus regisztráció első alkalommal térítésmentesen végezhető el.

 

KINEK KELL REGISZTRÁLNIA AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁSBAN?

Az e-építési napló alkalmazásban mindazon felhasználóknak regisztrálniuk kell, akik az adott építési naplóban bejegyzési vagy betekintési joggal rendelkeznek.

Az építtetők számára nem kötelező az e-építési napló alkalmazás használata, így a regisztráció sem, hiszen meghatalmazott útján is eljárhatnak.

Jogszabályban előírt feladataik ellátásához a kivitelezőnek, a felelős műszaki vezetőnek és a műszaki ellenőrnek mindenképpen rendelkeznie kell e-építési napló regisztrációval.

Fontos! Az e-építési napló alkalmazás felhasználója csak természetes személy lehet. Azaz az e-építési napló alkalmazásban nincs lehetőség jogi személyek (cégek, alapítványok, egyesületek, önkormányzatok stb.) regisztrációjára. Ha jogi személy építtetőként szeretné használni a rendszert, úgy azt a nevében eljáró cégjegyzésre jogosult személy vagy meghatalmazott útján teheti meg.

 

1. LÉPÉS: SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSA

Az e-építési napló alkalmazásba történő első belépéskor Ügyfélkapus azonosítást követően töltse ki a „Saját adatok” / „Személyes profil” menüpont alatt megjelenő online űrlapon a személyes adatait. Az e-napló alkalmazásban nincs mód az Ügyfélkapunál megadott és ott tárolt adatoktól eltérő név használatára.

Fontos! A leggyakrabban használt e-mail címét adja meg, mert az üzemeltető erre a címre küldi el az értesítéseket és a rendszerhasználati díj befizetéséről szóló e-számlát.

 

2. LÉPÉS: KAMARAI ADATOK KITÖLTÉSE

A „Saját adatok” / „Kamarai adatok” menüben adhatja meg a kamarai tagsággal kapcsolatos adatait, úgymint a kamara neve és a kamarai azonosító. Lehetőség van több jogosultságot rögzíteni. A kamarai azonosító később módosítható vagy törölhető.

A kamarai adatok kitöltése és elmentése csak a szakmagyakorlók számára kötelező. A kamarai adatokat az építtetőnek nem kell kitöltenie!

 

3. LÉPÉS: KÉPVISELT CÉGEK ADATAI

Szakmagyakorlóként a „Saját adatok” /„Képviselt cégek” menüpont alatt tudja rögzíteni az Ön által képviselt cég hivatalos adatait. Fontos, hogy a cég adószámát pontosan adja meg, mert később – amennyiben ezzel az adószámmal már rögzítésre került egy szerepkör – nem lesz lehetősége módosítani. Az adott képviselt cég adatai mindaddig módosíthatók/törölhetők, ameddig szerepkör osztás még nem hivatkozik rá.

A saját „adóazonosító jel” rögzítése a „saját vagy hozzátartozó részére történő munkavégzés” esetén szükséges.

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, a „Cég megnevezése” mezőben a saját nevét kell rögzítenie, amely mögé ajánlott az EV, azaz „egyéni vállalkozó” kiegészítést írni.

Amennyiben építtető meghatalmazottjaként használja az alkalmazást, az Ön által képviselt jogi személy (cég, egyesület, alapítvány, önkormányzat stb.) adatait nem itt kell megadnia, hanem a készenlétbe helyezési kérelem benyújtása során kitöltendő online űrlapon.

Sikeres regisztrációt követően elkezdheti a rendszer használatát.

 

NAPLÓ ÜGYFÉL JEL (NÜJ)

A Napló Ügyfél Jel (NÜJ) az Ön személyes azonosítója az e-napló rendszerben. Nem szerkeszthető, első bejelentkezéskor automatikusan adja az alkalmazás.

A NÜJ szám Ügyfélkapus belépést követően az alkalmazás fejlécének jobb felső sarkában látható, illetve a „Saját adatok” /”Személyes profil” menüben tekinthető meg.

Figyelem!

Amennyiben több e-építési napló alkalmazásban is dolgozik, ügyeljen arra, hogy a regisztrációt mindegyik rendszerben külön-külön el kell végeznie!