Jogszabályok

Az elektronikus építési naplóval kapcsolatos fontosabb jogszabályok

Törvények

 

Kormányrendeletek

 

Miniszteri rendeletek

 

Az ÉTDR-re vonatkozó főbb jogszabályok

Törvények

 

Kormányrendeletek

 

Miniszteri rendeletek

 

Az építésügyi hatósági eljárásokra vonatkozó legfontosabb jogszabályok

Törvények

 

Kormányrendeletek

 

Miniszteri rendeletek

 

Kormányhatározatok

 

Utasítások

 

Az építésügyre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

Törvények

 

Kormányrendeletek

 

Miniszteri rendeletek

 

Utasítások