MŰEMLÉKET ÉRINTŐ ÁLLAMI ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSA

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-a alapján az I. bírságkategóriába tartozó műemlékek mindegyikén, a II. bírságkategóriába tartozó műemlékek közül az 1998 előtt védetté nyilvánítottak mindegyikén, az 1998 után védetté nyilvánítottak közül azokon áll fenn az állami elővásárlási jog, amelyek esetében azt a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító miniszteri rendelet kimondja.

Védett régészeti lelőhelyek esetén csak abban az esetben áll fenn az állami elővásárlási jog, ha a védetté nyilvánítást kimondó miniszteri rendelet erről kifejezetten rendelkezik.

Műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezetnek minősülő ingatlanon az állami elővásárlási jog nem áll fenn.

Az állami elővásárlási jogot az Építési és Közlekedési Miniszter gyakorolja. Az állami elővásárlásra felhívó nyilatkozatot az ingatlan fekvése szerinti örökségvédelmi hatósághoz (Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály) kell írásban, postai vagy elektronikus úton benyújtani.

FájlFájltípusMéretFeltöltve
TÁJÉKOZTATÓ MŰEMLÉKET ÉRINTŐ ÁLLAMI ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓLdoc45.5 KB2023.01.12.