Az Országos Építészeti Tervtanács illetékességi körébe nem tartozó, védett műemléki értéket érintő beavatkozások előzetes tervvéleményezése hatósági döntéshozók részére

A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály a műemléki értéket érintő beavatkozások esetén az alábbi tervegyeztetéseket, tervkonzultációkat folytatja le a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) és a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: tervtanácsi rendelet) alapján

A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály az Országos Építészeti Tervtanács illetékességi körébe nem tartozó, védett műemléki értéket érintő beavatkozások esetén a 68/2018. (IV. 9.) 4. § (5) bekezdés alapján – örökségvédelmi tanácsadó testületként, és helyreállítási, restaurálási egyedi ügyben összehívott eseti tanácsadó testületként – hatósági döntések előkészítésében, vagy szakértőként a hatósági eljárást megelőzően véleményével segíti a az örökségvédelmi hatóság munkáját. Ennek során vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység a műemlék és műemléki jelentőségű terület esetében

a) szakszerű-e,

b) a benyújtott tervek alapján a védett műemléki értéket veszélyezteti-e,

c) építészeti minősége a műemléki érték érvényesülését szolgálja e.

A konzultációra a tervezőn és a beruházón kívül minden esetben meghívjuk az érintett település főépítészét és a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság ügygazda munkatársát.

A konzultációhoz szükséges a lenti alábbi adatlap.

 

A kitöltött adatlapot a tervekkel együtt kérjük az ÉTDR-re feltölteni. A konzultáció időpontjával kapcsolatban munkatársunk a kezdeményezővel egyeztet.