Az Országos Építészeti Tervtanács illetékességi körébe nem tartozó, védett műemléki értéket érintő beavatkozások előzetes tervvéleményezése építtetők és tervezők részére

A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály a műemléki értéket érintő beavatkozások esetén az alábbi tervegyeztetéseket, tervkonzultációkat folytatja le a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) és a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: tervtanácsi rendelet) alapján

A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály az Országos Építészeti Tervtanács illetékességi körébe nem tartozó, védett műemléki értéket érintő beavatkozások esetén, elsősorban a tervezők és a beruházók munkájának támogatására - tervegyeztetést folytat le a tervkoncepció készítés bármelyik szakaszában, melyről emlékeztetőt állít ki. Ennek során vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység a műemlék és műemléki jelentőségű terület esetében

a) szakszerű-e,

b) a benyújtott tervek alapján a védett műemléki értéket veszélyezteti-e,

c) építészeti minősége a műemléki érték érvényesülését szolgálja e.

A tervegyeztetés időpontjával kapcsolatban munkatársunk a kezdeményezővel egyeztet.

A tervegyeztetéshez szükséges a lenti adatlap.

 

A kitöltött adatlapot a tervekkel együtt elektronikusan a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztályának címezve az terv.muemlek@me.gov.hu e-mail címre kell benyújtani.