Kiemelten védett és védett műemléki értékeket érintő, Országos Építészeti Tervtanács véleményezési eljárása

A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály a műemléki értéket érintő beavatkozások esetén az alábbi tervegyeztetéseket, tervkonzultációkat folytatja le a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) és a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: tervtanácsi rendelet) alapján

Az Országos Építészeti Tervtanács a hatósági engedélyezési eljárást megelőzően, az eljáráshoz készített tervdokumentációval kapcsolatban tervtanácsi véleményezést folytat le, melynek részletszabályait a tervtanácsi rendelet írja le (252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet).

Az eljárás az ÉTDR felületén kezdeményezhető.

Ennek során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv megfelel-e

a) az építészeti minőség, szakmai igényesség, ezen belül különösen a telepítés településképbe való illeszkedés, az esztétikus megjelenés, a kedvező településképi és településszerkezeti hatások, továbbá a megfelelő rálátás és látványvédelem követelményének,

b) a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában vagy nem teljes körű szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének,

c) a településképi rendeletben foglalt követelményeknek, és az ezt megalapozó, a településképi arculati kézikönyvben foglalt megállapításoknak és ajánlásoknak,

d) műemlék vagy műemléki terület érintettsége esetén az örökségvédelmi szempontoknak,

e) világörökségi terület esetében a világörökségi kezelési tervben, ennek hiányában a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

FájlFájltípusMéretFeltöltve
ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI TERVTANÁCSI ELJÁRÁSHOZxlsx14.24 KB2021.04.01.