Képzések

Az építésügyi vizsgáról és a szakmai továbbképzésekről a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról rendelkezik.

 

Építésügyi vizsga műemlékvédelmi témakörökből

A műemlékkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos ügyekben döntéshozói és döntés-előkészítői feladatokat ellátó állami tisztviselő és az örökségvédelmi igazgatási feladatok jogi támogatása munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő, állami tisztviselő (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) építésügyi vizsgát köteles tenni műemlékvédelmi témakörökből.

Az építésügyi vizsgáztatással és építésügyi szakmai továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának szakmai irányítását és felügyeletét az építésügyért, valamint a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter látja el.

Az építésügyi vizsga célja, hogy a vizsgázó bizonyítsa, hogy birtokában van az általános közigazgatási ismeretek mellett olyan speciális építésügyi igazgatási ismereteknek, amellyel alkalmassá válik a műemlékkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos hatósági feladatok közé tartozó eljárások lefolytatására, a döntések jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítésére vagy meghozatalára, az ellenőrzések lefolytatására.

A köztisztviselő az építésügyi vizsgát az első szakmai továbbképzési időszak első évében teljesíti. A vizsgát megelőzően a vizsgaszervező által biztosított felkészítő tanfolyamon vesz részt. A felkészítés tartalma nem terjedhet túl az építésügyi vizsgakövetelményekben meghatározott témakörökön, valamint az annak alapján kiadott tanagyag tartalmán.

Az építésügyi vizsga formája elektronikus teszt, a vizsga megoldására 120 perc áll rendelkezésre. A megfelelt minősítéshez legalább 70%-os eredmény szükséges. A sikeres vizsgáról a köztisztviselő tanúsítványt kap.

A szakmai továbbképzéseket az Építési és Közlekedési Minisztérium Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága fogja össze.

Következő vizsga időpontja építésügyi műemlékvédelmi témakörökből: még nincs meghirdetve

 

Szakmai továbbképzés műemlékvédelmi témakörökből

A köztisztviselő – a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendeletben meghatározott rendszerhez illeszkedően – a közigazgatási vizsga letételét követően szakmai továbbképzésen vesz részt. A közigazgatási alapvizsgával nem rendelkező köztisztviselő első szakmai továbbképzési időszaka az alapvizsga letételét követően kezdődik. Az alapvizsga letétele alól mentességgel rendelkező köztisztviselő szakmai továbbképzési időszaka a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.

A szakmai továbbképzés célja a köztisztviselő szakmai felkészültségéhez, valamint az egységes jogalkalmazáshoz szükséges ismeretek biztosítása az adott továbbképzési időszak alatt bekövetkező jogszabályi változások figyelembevételével.

A kulturális örökségvédelmet érintő szabályozási környezet, vagy a szervezeti rendszer átalakítása esetén a miniszter a szakmai továbbképzési programban nem szereplő szakmai továbbképzést is elrendelhet.

A szakmai továbbképzéseket az Építési és Közlekedési Minisztérium Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága fogja össze. A továbbképzési program évente a tematikában meghatározott témakörök alapján készül.

Következő képzés időpontja: még nincs meghirdetve

FájlFájltípusMéretFeltöltve
Az építésügyi szakmai továbbképzés műemlékvédelmi témaköreipdf126.61 KB2023.01.12.