Lakossági hírek, közlemények

Egyszerűbb az új lakóépület építésének megkezdése – új jogszabály lépett hatályba január 1-én!

2016.01.19.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozattal összhangban, az építésügyi engedélyeztetés adminisztratív terheinek csökkentése és az építőipar fellendítésének érdekében a kormány egy vadonatúj jogszabályt alkotott a lakóépületet építeni szándékozó befektetők vagy magán építtetők számára.

Lakossági és építésügyi hatósági tájékoztató az építésügyi hatósági eljárásokban szükséges eljárási illeték megfizetésének módjáról

2016.01.12.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályozza az építésügyi hatósági eljárásokban fizetendő eljárási illeték megfizetését.

Változások az ÉTDR működésében (160104)

2016.01.06.

Az ÉTDR 1.3.1.24 számú új verziója 2016.01.04. napján telepítésre került az éles környezetbe. A csatolt jegyzet a szoftververzió változásaira hívja fel a figyelmet.

FELHÍVÁS AZ ELSŐ- ÉS MÁSODFOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGOK RÉSZÉRE JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG TÁRGYÁBAN (2015. december)

2015.12.22.

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (OÉNY) szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján „az e-statisztika adatállományában a) az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok minden tárgyévet követő január 31-ig rögzítik a saját működésükkel kapcsolatos statisztikai adatokat, amely adatállományba betekintési joga van az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai felügyeletet ellátó szerveknek, személyeknek;”.

Lakossági tájékoztató a közel nulla energiaigényű épületek szabályozásáról

2015.09.16.

Magyarország az Európai Uniós tagságából adódóan 2016. január 1-jétől hatályba lépteti a közel nulla energia igényű épületekre vonatkozó követelményeket. Ezeknek a szabályoknak az épületek engedélyeztetése és kivitelezése esetén még nem minden esetben kell megfelelni, csak akkor, ha 2020. december 31-e után fog megtörténni az épület használatbavétele, és az építési engedély iránti kérelmet 2016. január 1-je után nyújtották be.

Elindult az Építésügyi Fizetési Portál

2015.07.01.

Az Építésügyi Fizetési Portál segítségével az ÉTDR rendszerben elektronikusan ügyet indító felhasználók az építésügyi hatósági eljárás illetékét illetve az esetlegesen kiszabott bírságot elektronikus úton is megfizethetik.

Oldalak