JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN

A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 84. és 85. számában kihirdetésre került

- a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet és

- az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.

 

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2016. július 1-jétől kell alkalmazni, ezzel egy időben a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet pedig hatályon kívül helyeződik.

2016. június 14 - július 1. közötti időszakban, azonban a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 2016. június 14-i módosítása miatt az új melléklettel meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell benyújtani, valamint tervezői művezető alkalmazása szükséges.

Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet több építésügyi kormányrendelet módosítását tartalmazza, melyek a következők:

  1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
  2. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet
  3. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet
  4. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
  5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
  6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
  7. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
  8. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
  9. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
  10. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

E kormányrendelet 2016. június 14-én lépett hatályba, kivéve a bírságokat érintő módosítások (2., 3., 5. és 7. pontok esetében), mivel ezek csak a kihirdetést követő 16. naptól kell alkalmazni.

 

Budapest, 2016. június

 

Miniszterelnökség,

Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság,

Építésjogi és Hatósági Főosztály