Egyszerűbb az új lakóépület építésének megkezdése – új jogszabály lépett hatályba január 1-én!

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII.29.) Kormányrendelet jelentősen leegyszerűsíti a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésének megkezdését, hiszen a jogszabályban meghatározott tartalom és mellékletek csatolásával „Egyszerű bejelentés” – ként kell jelezni az építési szándékot az építési tevékenység helye szerinti illetékes első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatósághoz. A bejelentés elektronikus úton benyújtható az Országos Építésügyi Nyilvántartás részét képező ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) felületén (www.etdr.gov.hu), az illetékes hatóság hatósági ügyfélszolgálatán, továbbá az integrált ügyfélszolgálatokon (Kormányablakok), valamint az Építésügyi szolgáltató Pontokon.

 Az új jogszabály megkönnyíti az építkezés megkezdésének feltételeit, azonban fokozott tervezői és építtetői-kivitelezési jogkövető magatartást igényel – az esetleges szabálytalanságok miatti szankciók elkerülése érdekében!