Lakossági hírek, közlemények

Változások a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlával kapcsolatban

2016.12.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12736. számú - a Parlament elé 2016. október 28-án benyújtott - törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza az államháztartásról szóló az 2011. évi CXCV. törvény 42. §-ának (2a) bekezdéssel történő kiegészítését, mely szerint a központi költségvetés központosított bevételét képező bírságok, egyéb bevételek kizárólag e célra létrehozott központosított beszedési számlára szedhetők be.
A rendelkezés várhatóan 2017. január 1-jén lép hatályba.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) pályázatot hirdet a szerv tagjainak nyilvántartásba vételére igazságügyi szakértők és műszaki ellenőrök részére

2016.09.20.

A TSZSZ tagja az a természetes személy lehet, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre.

SEGÉDLETEK AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ

2016.07.04.

2016. július 1-jétől a jogszabályváltozások értelmében az egyszerű bejelentést az elektronikus építési napló alkalmazásban kell megtenni az e-napló készenlétbe helyezésével.

Építész tervezők figyelem, fontos változás július 1-től!

2016.06.20.

Július 1-től jelentősen megváltozik az egyszerű bejelentés folyamata. Az új jogszabály értelmében ettől az időponttól az egyszerű bejelentést az elektronikus építési naplón keresztül kell megtenni. A kivitelezés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdhető meg.

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN

2016.06.17.

A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 84. és 85. számában kihirdetésre került a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet és az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.

Lakossági tájékoztató a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről

2016.06.13.

Mire kaphat választ a lakossági tájékoztatóból?

Az Országos Főépítészi Kollégium felhívása a Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj adományozásáról

2016.06.03.

Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ -at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.

Hatályba lépett az Étv. módosítása

2016.05.17.

2016. május 13. napján hatályba lépett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása, amely alább olvasható.

Változások az ÉTDR működésében (160418)

2016.04.18.

Az ÉTDR 1.3.1.30 számú új verziója 2016. 04. 18. napján 15:00-kor telepítésre került az éles környezetbe. A csatolt jegyzet a szoftververzió változásaira hívja fel a figyelmet.

Egyszerűbb az új lakóépület építésének megkezdése – új jogszabály lépett hatályba január 1-én!

2016.01.19.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozattal összhangban, az építésügyi engedélyeztetés adminisztratív terheinek csökkentése és az építőipar fellendítésének érdekében a kormány egy vadonatúj jogszabályt alkotott a lakóépületet építeni szándékozó befektetők vagy magán építtetők számára.

Oldalak