Építész tervezők figyelem, fontos változás július 1-től!

Július 1-től jelentősen megváltozik az egyszerű bejelentés folyamata. Az új jogszabály értelmében ettől az időponttól az egyszerű bejelentést az elektronikus építési naplón keresztül kell megtenni. A kivitelezés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdhető meg.
 
A Magyar Közlöny 84. számában, 2016. június 13-án jelent meg a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) számú új kormányrendelet, amely július 1-jétől szabályozza az egyszerű bejelentést.
 
Az új rendelet értelmében július 1. napjától a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület egyszerű bejelentését nem az ÉTDR-ben, hanem a megújult, erre a célra továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazáson keresztül a készenlétbe helyezéssel lehet megtenni. Ennek egyik feltétele a PDF/A formátumú kivitelezési dokumentáció feltöltése az elektronikus építési naplóba. Ezt az építész tervező végzi, akit az építési törvénnyel összhangban kötelező lesz megbízni tervezői művezetéssel. A tervezőnek a tervezői művezetést legalább hat alkalommal kell teljesítenie, a helyszínen tapasztaltakat az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzéssel kell dokumentálnia.
 
Az elektronikus építési napló alkalmazás automatikus értesítést küld az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésről az illetékes építésügyi hatóságnak. Ezt követően az építésügyi hatóság tájékoztatja
- a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát,
- a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, valamint
- a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik.
 
A tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeit a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara Szabályzata határozza meg, amely megtalálható a kamarák honlapján. Elérhetőségek: Magyar Építész Kamara honlap, Magyar Mérnöki Kamara honlap.
 
A változásokhoz alkalmazkodó új, 2016. július 1-én élesben működő elektronikus építési naplót a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának szakmai szervezete, a Lechner Tudásközpont fejleszti és működteti.
 
Budapest, 2016. június
 
Miniszterelnökség,
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság,
Építésjogi és Hatósági Főosztály