Lakossági hírek, közlemények

Építész tervezők figyelem, fontos változás július 1-től!

2016.06.20.

Július 1-től jelentősen megváltozik az egyszerű bejelentés folyamata. Az új jogszabály értelmében ettől az időponttól az egyszerű bejelentést az elektronikus építési naplón keresztül kell megtenni. A kivitelezés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdhető meg.

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN

2016.06.17.

A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 84. és 85. számában kihirdetésre került a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet és az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.

Lakossági tájékoztató a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről

2016.06.13.

Mire kaphat választ a lakossági tájékoztatóból?

Az Országos Főépítészi Kollégium felhívása a Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj adományozásáról

2016.06.03.

Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ -at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.

Hatályba lépett az Étv. módosítása

2016.05.17.

2016. május 13. napján hatályba lépett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása, amely alább olvasható.

Változások az ÉTDR működésében (160418)

2016.04.18.

Az ÉTDR 1.3.1.30 számú új verziója 2016. 04. 18. napján 15:00-kor telepítésre került az éles környezetbe. A csatolt jegyzet a szoftververzió változásaira hívja fel a figyelmet.

Egyszerűbb az új lakóépület építésének megkezdése – új jogszabály lépett hatályba január 1-én!

2016.01.19.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozattal összhangban, az építésügyi engedélyeztetés adminisztratív terheinek csökkentése és az építőipar fellendítésének érdekében a kormány egy vadonatúj jogszabályt alkotott a lakóépületet építeni szándékozó befektetők vagy magán építtetők számára.

Lakossági és építésügyi hatósági tájékoztató az építésügyi hatósági eljárásokban szükséges eljárási illeték megfizetésének módjáról

2016.01.12.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályozza az építésügyi hatósági eljárásokban fizetendő eljárási illeték megfizetését.

Változások az ÉTDR működésében (160104)

2016.01.06.

Az ÉTDR 1.3.1.24 számú új verziója 2016.01.04. napján telepítésre került az éles környezetbe. A csatolt jegyzet a szoftververzió változásaira hívja fel a figyelmet.

FELHÍVÁS AZ ELSŐ- ÉS MÁSODFOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGOK RÉSZÉRE JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG TÁRGYÁBAN (2015. december)

2015.12.22.

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (OÉNY) szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján „az e-statisztika adatállományában a) az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok minden tárgyévet követő január 31-ig rögzítik a saját működésükkel kapcsolatos statisztikai adatokat, amely adatállományba betekintési joga van az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai felügyeletet ellátó szerveknek, személyeknek;”.

Oldalak