Lakossági hírek, közlemények

2023. MÁJUS 6-TÓL VÁLTOZIK AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ RENDSZERHASZNÁLATI DÍJSZABÁSA

2023.05.03.

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a 2023. május 6-án hatályba lépő jogszabályváltozások következtében az e-építési napló rendszerhasználati díjszabása módosul.

Tájékoztató ÉTDR felhasználóknak

2022.12.09.

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet értelmében felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időszak alatt az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóság ügyintézése szünetel. Az igazgatási szünet időtartama a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe nem számít bele.

Adatok az építésügyi és az építésfelügyeleti bírság számlára történő utaláshoz!

2022.01.26.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti bírság számlára történő utaláskor az alábbi adatokat kérjük figyelembe venni:

Új megjelenést kapott az e-közmű rendszer

2021.04.06.

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás, vagyis az e-közmű rendszer megjelenése 2021.04.06-tól teljesen megújult. 

Azt követően, hogy az e-közműben megtalálható közműtérkép és annak funkciói 2020 októberében teljes átalakuláson mentek át, most az alkalmazás többi része is új arculatot kapott. A változásnak köszönhetően az e-közmű rendszer igazodik az Országos Építésügyi Nyilvántartás új arculatához.

A változás a rendszer meglévő funkcióinak működését nem befolyásolja, a jövőben is minden funkció a már megszokott helyén, változatlan működés mellett használható.

Év végi jogszabályváltozások az építésügy területén

2020.12.30.

A napokban több kormányrendelet és miniszteri rendelet is megjelent, amelyekről fontos tudniuk azoknak, akik építkeznek, illetve akiknek a szakmájuk az építkezésekhez kapcsolódik. Az ő számukra foglaljuk össze röviden a fontosabb változásokat.

A hiánypótlási folyamat változásai az e-közmű rendszerben

2020.08.05.

2020. augusztus 5-től megváltozik a hiánypótlási folyamat az e-közmű rendszerben. A változás kizárólag a rendszer felületi- és háttérműködését érinti, a hiánypótlási folyamat továbbra is az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben rögzített, változatlan szabályok, határidők szerint zajlik. A változások a kapcsolódó PDF állományokban is megjelennek.

Tájékoztatás az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok építészeti-műszaki dokumentációira vonatkozó szerzői jogi stratégiáról

2020.05.06.

Elkészült az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok építészeti-műszaki dokumentációira vonatkozó szerzői jogi stratégia, amelynek célja az állampolgárok jogtudatosságának növelése, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések csökkentése.

Változás az Ügytár felépítésében

2020.04.09.

Ezúton tájékoztatjuk minden felhasználónkat, hogy 2020.04.06-tól átalakításra került az e-közmű rendszer „Ügytár” funkciója

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő hatásköri változások 2020. március 1-től

2020.02.28.

2020. március 1-től hatályba lépő jogszabályi változások értelmében megszűnik a járásszékhely települési önkormányzat/fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének építésügyi hatásköre, valamint a járási/fővárosi kerületi hivatalok építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatásköre.

2020. március 1-től az általános építésügyi hatósági, az általános építésfelügyeleti hatósági és az örökségvédelmi feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezért a kérelmeket és beadványokat a területileg illetékes kormányhivatalnak kell címezni.

Tudnivalók az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás működéséről

2019.12.31.

Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás) az Országos Építésügyi Nyilvántartás részét képező adatbázis, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 4. pontja szerinti építtető és a vele szerződő tervező közös nyilatkozata, vagy a szerzői jogi jogosult önkéntes nyilatkozata alapján tartalmazza az építészeti-műszaki dokumentációhoz, valamint az az alapján megépült építményhez (a továbbiakban együtt: építészeti alkotás) fűződő szerzői vagyoni jogokra vonatkozó adatokat.

Oldalak