Belépés után ezek az alkalmazások érhetőek el

Ajánlott böngészők:    Firefox 56+    Microsoft Edge 40+    Google Chrome 58+    Opera 45+

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) 2013. január 1-jén került bevezetésre. Az ÉTDR az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem benyújtást, illetve tervbeadást és az elektronikus ügyintézést.
Az ÉTDR az általános építésügyi hatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési alapeljárásokat, és az ezekhez kapcsolódó további eljárásokat, valamint a jogorvoslati eljárásokat támogatja. Használata azon hatósági szereplők számára kötelező, akik ügyfélszolgálatként, hatóságként vagy szakhatóságként és egyéb szervként közreműködnek az ÉTDR által támogatott eljárásokban.

ÉTDR Kapcsolódó dokumentumok

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVEK MÉRET FELTÖLTVE
Felhasználói kézikönyv ügyintézők számára (v4.13) 13.46 Mb 2016.11.03.
Felhasználói kézikönyv hatósági adminisztrátorok számára 1.8 Mb 2023.10.19.
ÉTDR hatósági regisztráció lépései 617 KB 2020.10.02.
Az ÉTDR oktatási környezetének használata 2.03 Mb 2016.11.03.
Kérelem benyújtása lépésről lépésre ügyfélszolgálat által 78.53 Kb 2017.06.23.
FORMANYOMTATVÁNYOK MÉRET FELTÖLTVE
ÉTDR kérelem formanyomtatvány 215.61 Kb 2016.11.03.
Kitöltési útmutató 190.54 Kb 2017.06.23.
Adminisztrátori regisztrációs lapok 610 Kb 2023.06.13.
Integrált ügyfélszolgálatos regisztrációs lapok 270 Kb 2023.06.13.
Iktató rendszer csatlakozási nyilatkozat 104.79 Kb 2016.11.03.
SEGÉDLETEK MÉRET FELTÖLTVE
Dokumentumok tömeges letöltése ÉTDR-ből 831.17 Kb 2017.06.23.
Betekintés biztosítása a „Megosztás” funkció használatával 2.88 Mb 2016.11.03.
Sütik törlése 574.87 Kb 2016.11.03.
Képernyőkép készítése 400.18 Kb 2016.11.03.
Munkavégzés PDF dokumentumokkal 28.35 Mb 2016.11.03.
Java futtatásakor előforduló problémák elhárítása 645.44 Kb 2016.11.03.
Specifikáció iktatórendszer csatlakozásához 204.54 Kb 2016.11.03.
Statisztikai adatgyűjtés az ÉTDR-ben 537.29 Kb 2016.11.03.
TÁJÉKOZTATÓK MÉRET FELTÖLTVE
Csatlakozási kézikönyv az építésügyi hatósági eljárásokban közreműködő hatóságok és szervezetek számára 596.09 Kb 2016.11.03.
Ügyviteli és iratkezelési szabályzati minta 619.54 Kb 2016.11.03.
Tájékoztató hatóságok számára 75.69 Kb 2016.11.03.
Tájékoztató ügyfélszolgálatok számára 81.59 Kb 2016.11.03.
Tájékoztató polgármesterek számára településképi véleményezéshez 78.69 Kb 2016.11.03.
Az ÉTDR elektronikus aláírásának tanúsítványa 191.236 Kb 2016.11.03.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, az OÉNY-nek adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás.

Az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott szankciók tényének, adatainak kezelését támogató elektronikus alkalmazás. A kamarák (Építész Kamara, Mérnökkamara) által a kamarai tagokra kiszabott szankciók nyilvántartása.

3. tab Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet consequuntur aliquid doloremque voluptatibus optio accusantium laboriosam laudantium iure, voluptatem eum.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi, tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentéseket készítő elektronikus alkalmazás.

Az OÉNY valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, adott helyrajzi számhoz és/vagy településhez adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás. A hatósági felhasználók számára láthatóvá válnak azok az adatok is (pl. bírságnyilvántartás adatai), amelyek elérése jogosultsághoz van kötve.

Településrendezési és építésügyi feladatokat támogató elektronikus térinformatikai alkalmazás, amely a tervezett, az engedélyezett és a valós állapot összehasonlításával, az időbeli változások kiszűrésével elősegíti a terület- és településrendezési, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok végrehajtását, a szabálytalan építési tevékenységek felkutatását és szankcionálását.

Építmény-nyilvántartás adatok rögzítésére, lekérdezésére szolgáló rendszer. A rendszer a 2002. január 1 – 2011. december 31. időszakban kiadott építménynyilvántartási adatokat tartalmazza, de nincs akadálya, annak hogy a rendszerbe a 2012-es adatokat is feltöltsék.

Az építésfelügyelet helyszíni ellenőrzéséről - egy önálló lokális alkalmazásban - készült jegyzőkönyvek feltöltésére illetve (ha nem készült a lokális alkalmazásban jegyzőkönyv) a jegyzőkönyvek utólag - szűkített adattartalommal - történő rögzítésére szolgál. Az építésfelügyeleti ellenőrzések alapján statisztikák kérdezhetőek le.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás. Az adatokat a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás szolgáltatja. A megjelenített adatok tájékoztató jellegűek, hatósági eljárás során nem használhatók.

Az E-építési napló olyan elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára a hozzáférést. Elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak az OÉNY-be kerülését.

Az Adatbanki feltöltés a 313/2012. (XI. 8.) kormányrendelet és a 16/2010. (II. 5.) kormányrendelet által meghatározott dokumentumok elektronikus feltöltésére szolgáló felület.
A Dokumentációs Központ Elektronikus dokumentum felöltő felülete a 313/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben és a 16/2010. (II. 5.) kormányrendeletben előírtak szerint az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk elektronikus beküldését, illetve fogadását támogatja. Dokumentum feltöltésére a dokumentum készítője vagy megrendelője (pl. építtető, önkormányzati jegyző, stb.) jogosult, a jogszabályban előírtaknak megfelelően. Az alkalmazás használata ügyfélkapus belépéshez kötött. Az ügyfélkapus azonosítást követően az adatbeküldő egy online adatlapot („katalóguscédulát”) tölt ki, melyben rögzíti a dokumentum nyilvántartásához szükséges adatokat (pl. a dokumentum keltezési ideje, mely területegységre vonatkozik stb.), majd lehetőséget kap egy vagy több fájl ingyenes feltöltésére.
A dokumentum típusú fájlokat PDF, a térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban kell feltölteni. Az adatlap kitöltése előtt meg kell adni a dokumentum szakmai besorolását is. A feltöltött dokumentumok „katalóguscédulái” a továbbiakban bárki számára lekérdezhetők a Dokumentációs Központ Katalógus alkalmazásában.
A 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében az energetikai tanúsítások feltöltése 2013. január 1-jétől nem itt, hanem az e-tanúsítás rendszerében történik.
További információ a Dokumentációs Központ menüben érhető el.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
  • 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

A hiteles energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartása. Olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak nyilvántartásba vételét.

A tanúsítványok lekérdezése az ingatlan címadatai, a megrendelő adatai, illetve a nyilvántartásba vétel adatai alapján történik.

Olyan egységes, elektronikus közműnyilvántartó rendszer, amely internetes felületén a közművezeték-üzemeltetők nyilvántartásaiban található adatokat megjelenítve biztosítja a közművezetékek adataihoz való hozzáférést a felhasználók számára, támogatja az egykapus elektronikus közműegyeztetési folyamatot, továbbá az építésügyi hatósági és sajátos építményfajták esetében építésügyi hatósági feladatokat ellátó szervek számára eljárásaik során végzett feladataikhoz információt szolgáltat.

E-közmű Kapcsolódó dokumentumok