E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás közművezeték-üzemeltetők számára kialakított felületének használata azonosításhoz és OÉNY regisztrációhoz kötött.
A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) biztosítja, hogy a közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

Kivételi kategóriás hálózatok téradat szolgáltatása

Az e-közmű rendszer új lehetőséget kínál azoknak a közművezeték-üzemeltetőknek, akik az e-közmű rendelet (324/2013 (VIII. 29.) kormányrendelet) 5.§ (2) bekezdése szerint térképi adatszolgáltatásra nem kötelezettek (vagyis egy kivételi kategóriába tartoznak) abban, hogy a közműegyeztetések során a hálózatuk vagy védőterületük elhelyezkedése alapján kerüljenek be a kötelezően megkeresendők körébe. Azok a közművezeték-üzemeltetők, akik élnek ezzel a lehetőséggel, nagymértékben csökkenthetik az e-közműből érkező közműnyilatkozat kérelmek számát.

Az e-közmű rendszerben a közműnyilatkozat kérelemhez megadott tervezési terület és a közműhálózattal érintett településlista adja az automatikus érintettség-vizsgálat alapját.

Korábban a kivételi kategóriába tartozó közművezeték-üzemeltetők minden esetben bekerültek kötelezően megszólítandó közművek közé akkor, ha a kérelemben megadott tervezési terület által érintett település közigazgatási határain belül rendelkeztek hálózattal, függetlenül a hálózat pontos elhelyezkedésétől. Az e-közmű rendszer a kivételi kategóriás hálózati infrastruktúra vonatkozásában semmilyen ellenőrzésre alkalmas információval nem rendelkezett, így minden esetben a közművezeték-üzemeltető által elvégzett vizsgálat volt szükséges az érintettségre vonatkozó megállapítások megtételéhez.

A rendszer új funkciója lehetőséget nyújt arra, hogy lekérdezhetővé váljanak a kivételi kategóriás hálózatok olyan módon, hogy az azokkal kapcsolatos információk térképi megjelenítésre és adatletöltésre nem kerülnek felhasználásra, azonban automatikus érintettség-vizsgálatra alkalmasak.

A kivételi kategóriába tartozó hálózatokhoz öt objektum kategória vehető fel a rendszerbe: biztonsági övezet, a hálózattal érintett ingatlanok övezete, hálózat, egyéb vonalas létesítmények, objektumok. A téradatok tartalmára vonatkozó elvárás a rendszerben nincs, hozzáfűzött leíró táblát nem szükséges kialakítani. (A publikus hálózatokhoz kapcsolódó téradat-szolgáltatásoktól elvárt adatszerkezetből csak a geometriát tároló „the_geom” mező nevet javasolt megtartani, az egységes téradatkezelés miatt.)

A téradat-szolgáltatás kialakítását az e-közmű rendeletben és az e-közmű ÁSZF-ben megadott WFS szolgáltatásra vonatkozó követelmények alapján szükséges megtenni, WMS szolgáltatás kialakítására nincs szükség. (A téradat-szolgáltatás kialakításáról szóló segédletünk megtalálható az e-építés portálon.)

A kivételi kategóriás hálózatokkal kapcsolatos térképi adatszolgáltatás hibás működése esetén a rendszer a korábbi gyakorlatnak megfelelően a kérelemben megadott tervezési terület által érintett település alapján kötelezően megszólítandóként jelöli meg a közművezeték-üzemeltetőt a közműnyilatkozat-kérelem benyújtásakor.

A fenti újításhoz kapcsolódó, kérelmező oldali közműnyilatkozat benyújtást érintő változások leírása ide kattintva érhető el.