Siófok Központi Üdülőterület Hosszú Távú Fejlesztése

Adatok
Összdíjazás 
10.000.000 Ft
Határidő 
2017.01.31.
Pályázat fajtája 
ötletpályázat
Pályázat típusa 
nyílt
Ajánlatkérő 
Siófok Város Önkormányzata
Helyszín 
Siófok
Pályázat szakterülete 
városrendezési
Pályázat további adatai
Közzététel dátuma 
2016.11.18.
Helyszíni szemle dátuma 
2016.12.05.
Kérdések határideje 
2016.12.12.
Válaszok határideje 
2016.12.20.
Eredményhirdetés dátuma 
2017.02.28.
Nyilvános bemutató vége 
2017.03.07.
Pályaművek visszaadása 
2017.03.14.
Pályázat célcsoportja 
hazai
Ajánlatkérő típusa 
önkormányzati
Fordulók száma 
egy
Pályázat titkossága 
titkos

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja a területben rejlő komplex fejlesztési lehetőségeket tisztázni, a hosszú távú megvalósítási programot meghatározni.

 

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére nettó 10.000.000,- Ft áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: 5.000 000,- Ft

A megvétel legkisebb összege: 500 000,- Ft

 

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Szavazásra jogosultak:

 

 • Dr. Lengyel Róbert, polgármester, Siófok Város Önkormányzata, a Bizottság elnöke
 • Turányi Gábor DLA, építész, Magyar Építész Kamara, a Bizottság társelnöke
 • Kertész András DLA, YBL díjas építész, egyetemi tanár, Magyar Építőművészek Szövetsége, a Bizottság tagja
 • Szajcz Adrián, Beruházási és Fejlesztési tanácsnok, Siófok Város Önkormányzata, a Bizottság tagja
 • Lapos Gábor, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Siófok Város Önkormányzata, a Bizottság tagja
 • Pápay György, építész, Siófok Város Önkormányzata, a Bizottság tagja
 • Kapitány József DLA, építész, Magyar Építész Kamara, a Bizottság tagja
 • Veigl Gábor, gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettes, Balatoni Hajózási ZRT., a Bizottság tagja
 • Eltér István, építész, Magyar Építész Kamara, a Bizottság tagja
 • Albrecht Ute, építész, Magyar Urbanisztikai Társaság, a Bizottság tagja

 

Szavazásra nem jogosultak:

 • Szakmai titkár: Molnár Árpád PhD, Siófok Város megbízott Főépítésze, Siófok Város Önkormányzata

 

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

 

A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról:

a tervpályázati kiírásban meghatározott tárgy alapján vizsgálja

a telepítés (a környezetbe és a tájba illeszkedés, a beépítés) követelményeinek-,

 • karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása
 • funkcionális igények megvalósulása
 • magas szintű táj- és térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása
 • városképhez és környezethez való illeszkedés
 • örökségvédelmi, városképi szempontok érvényesülése,
 • a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye,
 • az építészeti kialakítás minősége
 • településrendezési, építési előírások betartása a kiírással összhangban

a megvalósíthatóság követelményeinek-,

 • reális időbeli ütemezettség
 • reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása
 • későbbi ütemekhez, más projektekhez történő kapcsolódás biztosítása

a környezetvédelmi követelményeinek-,

 • környezeti feltételekhez való alkalmazkodás
 • kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata
 • alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása
 • üzleti célra hasznosítható létesítmények helyes aránya

a közlekedési követelményeinek-,

 • térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja
 • kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz
 • közlekedési ágak prioritásrendszerének érvényesítése

a tervi minőség követelményeinek-,

 • kidolgozottság, részletezettség
 • közérthetőség, tervpályázati kiírás szerinti megítélhetőség
 • kiírásnak való megfelelés

és szempontjainak való megfelelést.