Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi utca 14. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tárgyában tervpályázat

Adatok
Összdíjazás 
6,6 M Ft
Határidő 
2016.05.17.
Pályázat fajtája 
tervpályázat
Pályázat típusa 
nyílt
Ajánlatkérő 
Semmelweis Egyetem
Helyszín 
Bp VIII.
Pályázat szakterülete 
építészeti
Pályázat további adatai
Közzététel dátuma 
2016.03.11.
Helyszíni szemle dátuma 
2016.03.21.
Kérdések határideje 
2016.03.25.
Válaszok határideje 
2016.03.31.
Postára adás határideje 
2016.06.22.
Eredményhirdetés dátuma 
2016.06.03.
Nyilvános bemutató vége 
2016.06.30.
Pályaművek visszaadása 
2016.07.31.
Pályázat célcsoportja 
hazai
Ajánlatkérő típusa 
magánberuházás
Fordulók száma 
egy
Pályázat titkossága 
titkos

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
„Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi utca 14. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tárgyában tervpályázat” SE Egészségtudományi Kar Ingatlanfejlesztés III. ütem nyílt, titkos építészeti tervpályázat

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest, VIII. ker. Vas u. 17. sz.– Szentkirályi u. 14. sz. alatti oktatási épületeinek III. tömbje a Budapest, Szentkirályi u. 12. sz. alatti (Hrsz. 36514.) beépítetlen terület.  Az akkreditált képzési és az alternatív gyógyászatfejlesztés képzési tevékenységnek helyet adó, tervezendő épület a beruházási erőforrások miatt két ütemben épül meg. A beépíthető bruttó maximális szintterület: 860 m2.
Az Egészségtudományi Kar fejlesztési programja az akkreditált képzés és az alternatív gyógyászat fejlesztését tűzte ki célul képzési tevékenységekkel, amelyet a beépítetlen telekrész beépítésével valósít meg. A területre korábban készült engedélyezési tervre a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2000 júniusában építési engedélyt adott, amely mára hatályát vesztette. A mai igényeknek és előírásoknak megfelelő épület tervét nyílt, titkos tervpályázat útján kívánja a Semmelweis Egyetem kiválasztani.

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA
a)    A tervpályázat fajtája: NYÍLT
b)    A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS, TITKOS
c)    A tervpályázat lebonyolítása a
-    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
-    a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
-    valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete

2016. március 11. péntek

Helyszíni szemle időpontja

2016. március 21 hétfő 14.00

Kérdések feltevésének határideje

2016. március 25. péntek

Kérdésekre adott válaszok határideje

2016. március 31. csütörtök

Pályaművek beérkezésének határideje

2016. május 17.

kedd 16.00 óra

A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

2016. június 3.

péntek 14.00 óra

Tervpályázat nyilvános bemutatása

2016. június 30-ig

Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

2016. július 31-ig