DUNA-BUDA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT A BUDAI BELVÁROSI DUNA-PART MEGÚJÍTÁSÁRA

Adatok
Összdíjazás 
20 000 000,- Ft
Pályázat fajtája 
tervpályázat
Pályázat típusa 
nyílt
Ajánlatkérő 
Budapest Főváros Önkormányzata
Helyszín 
Budapest Duna-part
Pályázat szakterülete 
városrendezési
Pályázat további adatai
Közzététel dátuma 
2017.07.28.
Kérdések határideje 
2017.08.11.
Válaszok határideje 
2017.08.28.
Postára adás határideje 
2017.10.09.
Eredményhirdetés dátuma 
2017.11.24.
Pályázat célcsoportja 
hazai
Ajánlatkérő típusa 
önkormányzati
Fordulók száma 
egy
Pályázat titkossága 
titkos

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE

 

A tervpályázat jellege: NYÍLT
A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
A tervpályázat: TITKOS

A tervpályázat lebonyolítása:

  • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.),
  • a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28) kormányrendelet (Tervpályázati Kormányrendelet)
  • valamint jelen tervpályázati kiírás és dokumentáció előírásai szerint történik.

 

DÍJAZÁS

 

A pályaművek díjazására és megvételére 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint áll rendelkezésre (bruttó).
A díj legnagyobb összege: 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint (bruttó).
A megvétel legkisebb összege: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint (bruttó).

 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁG

  1. dr. Szeneczey Balázs, elnök (Budapest Főváros Önkormányzata, főpolgármester-helyettes, nem szakmai tag)
  2. Kovácsné Tóth Ágnes, társelnök (Budapest Főváros Önkormányzat, főpolgármesteri irodavezető, építőmérnök)
  3. Mártonffy Miklós (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, főépítész)
  4. Massányi Katalin (Budapest, III. kerület önkormányzata, főépítész)
  5. Gacsályi Zsolt (Budapest, II. kerületi önkormányzat, főépítész)
  6. Csány Éva (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, főépítész)
  7. Takács Viktor Tibor (Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat, főépítész)
  8. Benkő Melinda PhD (Magyar Építész Kamara, urbanista-építészmérnök)
  9. Jámbor Imre CSc, DLA (Magyar Építész Kamara, tájépítész mérnök)
  10. Dévényi Tamás (Budapesti Építész Kamara, építészmérnök)
  11. Rhorer Ádám (Magyar Mérnöki Kamara, közlekedésmérnök)
  12. Albrecht Ute (Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., építészmérnök, településtervező)
  13. Nyul Zoltán (Budapest Közlekedési Központ, Stratégia és Innováció részleg, igazgató)
  14. Győr Attila (Miniszterelnökség, Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkárság, műemlékvédelmi szakértő)
  15. prof. Ferencz István Habil, DLA (Magyar Művészeti Akadémia, Építőművészeti tagozat, építészmérnök)
  16. Krizsán András DLA (Magyar Építőművészek Szövetsége, építészmérnök)

 

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

A tervpályázat résztvevője (a Pályázó, pályamű szerzője) az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki:

  • jelen tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik;
  • azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el és az erre vonatkozó tervezői nyilatkozatot (amely a tervpályázati dokumentáció mellékletét képezi) aláírva a pályázati anyaghoz csatolta;
  • akivel szemben a Kbt. 25. §-ában leírt összeférhetetlenségi tényezők, valamint a Tervpályázati Kormányrendeletben rögzített kizáró, öszszeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;
  • a pályázat tervezési feladatának elvégzéséhez szükséges képesítési minimum követelménnyel és az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint.