A tervező hogyan tud eljárni az építtető helyett az ÉTDR-ben?

Tervező a tárhelyet csak akkor hozhatja létre, illetve a kérelmet abban az esetben nyújthatja be az építtető helyett, ha meghatalmazottként jár el.

A tervező ügyféli jogállását az eljárásban vizsgálni kell. Ez azt jelenti, hogy a tervező nem automatikusan kap ügyféli jogkört az eljárásban. Tervező a kérelmező nevében csak akkor járhat el, ha az eljárásra az ügyféltől (kérelmezőtől) megbízást, felhatalmazást kap. Tervező tehát a tárhelyet csak akkor hozhatja létre, ha meghatalmazottként jár el. (Lásd. „Jogi személy regisztrálhat-e az ÉTDR-ben? Hogyan kell eljárni egy beruházó cég nevében?”)

Ha a tervező tervezőként is és meghatalmazottként is érintett az ügyben, akkor az adatait tervezőként és meghatalmazottként is rögzíteni kell a tárhely „Érintettek” listájában.

GYIK témakör: 
ÉTDR