Mennyit kell fizetni az e-építési napló alkalmazás használatáért?

Az ÁLTALÁNOS, KÖZLEKEDÉSI és HÍRKÖZLÉSI építményfajták esetén az e-napló készenlétbe helyezéséhez rendszerhasználati díj átutalása szükséges. A vízi és ipari (320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták) naplók használata jelenleg díjmentes.

A rendszerhasználati díj mértékét a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az építmény számított értékét az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell megállapítani.

A napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtása után tudja letölteni a díjbekérőt (PDF formátumban), mely a rendszerhasználati díj pontos összegét és az átutalásához szükséges adatokat tartalmazza.

GYIK témakör: 
E-építési napló