E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás használata ügyfélkapus regisztrációhoz kötött.
Az Ügyfélkapus belépés biztosítja, hogy a regisztráló közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

Fontos változások az e-közmű jogszabályi környezetében

2016. november 18-án a Magyar Közlöny 2016. évi 178. számában megjelent az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXX. törvény.

 

A jelenlegi jogszabályváltozás teremti meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve a Lechner Nonprofit Kft. e-közművel kapcsolatos együttműködésének alapjait. Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a hatóságok a 2016. november 29-én a Magyar Közlöny 2016. évi 184. számában megjelent, az egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: módosító rendelet) meghatározott adatszolgáltatási és a közműegyeztetés során nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén bírságot szabhatnak ki.

 

A módosító rendelet az alábbi Korm. rendeletek módosítását tartalmazza:

 • A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet;
 • A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet;
 • A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet;
 • Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-közmű rendelet).

 

A szakági rendeletek esetében az e-közmű rendszerbe történő regisztráció megvalósulását igazoló tanúsítvány benyújtása elvárásként került megfogalmazásra bizonyos eljárások kapcsán.

 

Az e-közmű rendelet módosítása több változást is tartalmaz, amelyek közül néhány fontosabbat az alábbiakban sorolunk fel:

 • változott a regisztrációra kötelezettek köre, a regisztráció folyamata;
 • változott az e-közmű felé szolgáltatni szükséges adatok, illetve az adatszolgáltatásra kötelezettek köre;
 • a rendelet szabályozza a felügyeleti hatóságok és az e-közműt üzemeltető szervezet együttműködésének folyamatát;
 • a felügyeleti hatóságok a közművezeték-üzemeltetők számára előírt kötelezettségek elmulasztása esetén bírságot szabhatnak ki;
 • az elektronizált közműegyeztetés és közműnyilatkozat kiadás folyamata szabályozott kereteket kapott;
 • a jövőben az e-közmű rendszer egyes szolgáltatásai rendszerhasználati díj ellenében vehetők igénybe.

 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az e-közmű rendelet módosításában foglaltak különböző időpontokban lépnek hatályba, illetve bizonyos előírt kötelezettségek kapcsán eltérő dátumok kerültek meghatározásra. Ezek átlátásához feltétlenül javasolt a Módosító rendelet 19. és 24. §-ainak alapos áttanulmányozása. A változások megértését segítendő hamarosan közzéteszünk egy kötelezettségek és határidők kapcsolatát bemutató infografikát.