E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás közművezeték-üzemeltetők számára kialakított felületének használata azonosításhoz és OÉNY regisztrációhoz kötött.
A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) biztosítja, hogy a közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

Az e-közművel összefüggő fejlesztési tervek és jogszabály-módosítási javaslatok (felhasználói visszajelzések alapján)

Az e-közmű indulása óta a Lechner Nonprofit Kft. a Magyar Mérnöki Kamarával közösen folyamatosan gyűjti a műszaki és a jogi vonatkozású tapasztalatokat. A műszaki vonatkozású tapasztalatok mentén zajlik a rendszer továbbfejlesztése, míg a jogi vonatkozású tapasztalatok összegyűjtése az érintett 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-közmű rendelet) és esetlegesen más jogszabályok későbbi finomhangolása érdekében történik.

Jelen írásunk a 2017. augusztus elején, a Magyar Mérnöki Kamara rendezvényein elhangzott, tervezői és közmű oldali felhasználók részéről felmerült fontosabb észrevételek kapcsán kíván információt adni arról, hogy azok megvalósítása, bevezetése milyen időtávban történhet meg, rávilágítva az esetleges jogszabályi módosítások szükségességére.

Elsőként azon tervekről olvasható összefoglaló, melyek kizárólag informatikai fejlesztési feladatokat generálnak, így jogszabályok módosítása nélkül is bevezethetők.

A közművezeték-üzemeltetők rendszerben végzendő munkáját segítik és ezáltal a vonatkozó folyamatokat is gyorsítják az alábbi, 2017. IV. negyedévére tervezett fejlesztések.

 • Bővítjük a feladatokat ügyintézőhöz rendelő felhasználók által elérhető információk körét.
 • Pontosítjuk a megrendeléskor megadandó, tervezési terület beazonosításához szükséges adatokat.
 • Átláthatóbbá tesszük a benyújtott kérelmek történetiségét.
 • Lehetőséget teremtünk a kérelmek archiválására.
 • Pontosítjuk a jogosultságonként elérhető funkciókat.
 • Lezárt ügyek esetén teljes hozzáférést biztosítunk a kérelmekhez és az azokhoz csatolt dokumentációkhoz.
 • Megtörténik az SHP letöltés és kapcsolódó konverziós eljárások felhasználói igényekre szabása.

A tervezőket és a lakossági felhasználókat segítik az alábbi, szintén 2017. IV. negyedévére tervezett fejlesztések.

 • A kérelem státuszok igényeknek megfelelő módosítása.
 • A rendszerben használt értesítések körének bővítése.
 • Az elektronikus számlák felületről történő letöltési lehetősége.
 • Lehetőséget teremtünk az előkészítés alatt álló és lezárt kérelmek archiválására.
 • Új funkció bevezetése a kérelmek másolására és újra benyújtására.

2017 végéig további részletes elemzést és vizsgálatot igényelnek az alábbi észrevételek:

 • A közműnyilatkozat, közmű-állásfoglalás és mellékletei egységet alkotva adják a rendszerből letölthető, hitelesített állományt.
 • A tervezéstámogatás továbbfejlesztése a közművek és tervezők közötti kommunikáció biztosításával.
 • A hitelesített nyilatkozatok felépítésének, tartalmának felülvizsgálata.
 • Felhasználók munkájának gyorsítása a gyakran használt beállítások elmentésének és betöltésének lehetőségével.

A beszélgetések során olyan észrevételekkel is találkoztunk, melyek megvalósítása érdekében az e-közműhöz kapcsolódó jogszabályok és szabályozások módosítására is szükség lehet. Ezek olvashatóak az alábbi felsorolásban és megvitatásukat követően 2017. év végéig kerülnek javaslatként a jogalkotó elé.

 • A tervezéstámogató modul használata kamarai jogosultsághoz kötésének felülvizsgálata.
 • Az e-közmű intézményként/vállalatként történő használata.
 • A közműegyeztetések során fizetendő díjak kérdéskörének tisztázása.
 • A közműnyilatkozat jogszabályban rögzített érvényességi idejének módosítása.
 • A közművezeték-üzemeltetők térképi adatszolgáltatási hajlandóságának további ösztönzése.
 • A közművezeték-üzemeltetők közműegyeztetési gyakorlatának e-közműbe terelése.
 • Az e-közmű rendszerben megjelenő közművezeték-üzemeltetők és hatóságok körének bővítése.

A fenti lista természetesen nem végleges, a különböző csatornákon befolyó észrevételek vizsgálata továbbra is folyamatosan zajlik, hiszen egyik célunk az, hogy az e-közmű használata során felhasználói oldalon jelentkező tapasztalatokra is építve tegyük még hatékonyabbá a rendszer használatát, ezáltal gördülékenyebbé az elektronizált közműegyeztetés folyamatát.