E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás közművezeték-üzemeltetők számára kialakított felületének használata azonosításhoz és OÉNY regisztrációhoz kötött.
A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) biztosítja, hogy a közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL

Adatszolgáltatók figyelemébe:
A közművezetékek üzemeltetőire vonatkozóan az e-közmű részére történő adatszolgáltatás módját és ütemezését a kormányrendelet részletesen szabályozza. A jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket egy infógrafikában foglaltuk össze.
 
Kivitelezők és beruházók figyelemébe:
A rendelet szerint közmű vezetékre üzemeltetési engedély, illetve fennmaradási engedély csak akkor adható, ha az adott vezeték megvalósulási állapotának felmérése nyíltárkos beméréssel megtörtént, valamint a kérelmező az engedély kérelemhez csatolja az üzemeltető igazolását a közmű vezeték beméréséről, a nyomvonal ellenőrzéséről, minősítéséről és nyilvántartásba vételéről. Az új közművezeték használatbavételi (üzemeltetési), illetve a fennmaradási engedélyhez kapcsolódó teendőket infografikában foglaltuk össze.