E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás használata ügyfélkapus regisztrációhoz kötött.
Az Ügyfélkapus belépés biztosítja, hogy a regisztráló közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

2018.07.15-tel újabb módosítások léptek hatályba az e-közmű rendeletben

2018. július 10 után tovább folytatódik az e-közmű rendelet módosítási folyamata, hiszen 2018. július 15-én az e-közmű rendszer működését is jelentősen érintő változások léptek hatályba.

Az egyik legfontosabb változás, hogy megtörtént a nyilatkozattételi határidők jogharmonizációja, vagyis a korábbi gyakorlattól eltérően a kérelmezőnek lehetősége lesz az e-közmű rendeletben leírt határidőktől eltérő nyilatkozattételi határidőket megfogalmazó jogszabályok figyelembe vételével közműnyilatkozatot igényelnie.  

Az ilyen módon benyújtott közműnyilatkozat kérelmek a közművezeték-üzemeltetők részéről is kiemelt figyelmet igényelnek, hiszen ezek a jogszabályokban megfogalmazott határidők lejárta után nem kerülnek hatósági ügyintézés alá, hanem a hozzájárulás automatikus, feltétel nélküli megadását vonják maguk után a rendszerben.

A fenti módosítással kapcsolatos felületi változásokat és használatot leíró felhasználói segédlet ide kattintva letölthető.

Fontos változás még, hogy felülbírálhatóvá válik az e-közmű rendszer által – többek között a közművek által nyújtott térképi adatszolgáltatások alapján – automatikusan kijelölt, nyilatkozatra felkérendő közművezeték-üzemeltetők köre. Abban az esetben, ha a kérelmező felülbírálja a rendszer megállapítását és kiveszi a közművezeték-üzemeltetőt a megszólítandók közül, az elmaradt egyeztetésre visszavezethető esetleges károkozás esetén a felelősség őt terheli. Emellett az e-közmű rendelettel összhangban köteles a döntését megindokolni.

A rendszer által kötelezően megszólítandónak ítélt, de a kérelmező által a folyamatból a fentiek szerint kihagyott közművezeték-üzemeltetők az e-közmű ÁSZF-nek megfelelően tájékoztatást kapnak a felülbírálat tényéről és az indokolásról, illetve a kérelem tartalmát megtekinthetik.

A fenti módosítással kapcsolatos felületi változásokat és használatot leíró felhasználói segédlet ide kattintva letölthető.

Bár felületi és működésbeli változtatással nem jár, mégis fontos módosítás, hogy a közművezeték-üzemeltetők térképi adatszolgáltatásaira vonatkozó műszaki követelmények mostantól az ÁSZF-ben lesznek elérhetők.

A rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt, úgynevezett kivételi kategóriás közművek számára lehetőségként megjelenik továbbá a térképi adatszolgáltatás nyújtása. Ezek a térképi adatszolgáltatások abban különböznek a publikus hálózatok térképi adatszolgáltatásaitól, hogy sem a közműtérképen, sem pedig a tervezéstámogatásban nem jelennek meg a kapcsolódó hálózati információk, hiszen ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a közműegyeztetés folyamatában való részvétel szükségességének megállapításához használja fel az e-közmű rendszer.

Ezzel a módosítással jelentősen javulhat a nyilatkozatra felkérendő közművek automatikus kijelölésének hatásfoka. A kérelmező által megjelölt terület koordinátái segítségével a közmű által nyújtott térképi adatszolgáltatás alapján a publikus hálózatokhoz hasonlóan sokkal pontosabb eredmény kapható, mintha kizárólag település alapján történne a kijelölés, ezáltal pedig jelentősen csökkenthető a kérelmekbe bevont „nem érintős” közművek száma. Így a közművek számára csökkenő feladatszám, a kérelmezők számára pedig gyorsabb ügyintézési idő várható.