E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás használata ügyfélkapus regisztrációhoz kötött.
Az Ügyfélkapus belépés biztosítja, hogy a regisztráló közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

2014. január 1-jén indul az e-közmű tájékoztató rendszer

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás (e-közmű) tájékoztató rendszerének célja:
  • egy új szemléletű, egységes szabályozáson alapuló információszolgáltatási rendszer kialakítása
  • a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények – a terület- és településrendezéshez, -fejlesztéshez, -üzemeltetéshez, az építészeti-műszaki tervezési tevékenységhez, valamint az építési beruházások és építőipari kivitelezési tevékenységek megvalósításához szükséges – közérdekből nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelése, azok megosztása, hozzáférés biztosítása a felhasználók számára
 
Az e-közmű rendszerből :
  • helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságára és azok elhelyezkedésére
  • a közművezeték tulajdonosára, üzemeltetőjére és szolgáltatói engedélyesére, továbbá azok elérhetőségére vonatkozóinformációk lesznek elérhetők.