Hogyan tudja a fővállalkozó átvállalni az alnapló vezetését?

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint:

"A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban.

A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra."

Fentieket figyelembe véve alvállalkozói naplóvezetés átvállalása esetén a megfelelő eljárás a következő:

  1. Létre kell hozni az e-alnaplót az alvállalkozó részére.
  2. Az alnaplóban ki kell osztani a "Kivitelező - napi jelentésért felelős" szerepkört a szerződés szerinti alvállalkozó részére, és el kell végezni a szokásos lépéseket (alvállalkozói szerződés feltöltése, munkaterület átadás).
  3. Az e-alnapló mellékletei közé fel kell tölteni a naplóvezetés átvállalásáról szóló megállapodást is.
  4. Ki kell osztani a "Kivitelező - napi jelentésre jogosult" szerepkört annak a felhasználónak (a fővállalkozó- vagy megrendelő kivitelezőnek), aki a naplóvezetést átvállalta.

A naplóvezetés átvállalása - ahogy a jogszabály is előírja - kizárólag a napi jelentések rögzítésére vonatkozik, a többi műveletet (mellékletek, teljesítésigazolások feltöltése, az e-alnapló zárása stb.) ebben az esetben is a "Kivitelező - napi jelentésért felelős" tudja majd elvégezni. Természetesen az alvállalkozó "Kivitelező - napi jelentésért felelős" látja az e-alnaplót, és ő is tud napi jelentéseket rögzíteni benne.

GYIK témakör: 
E-építési napló