Hatályba léptek az e-közmű rendelet módosításának első pontjai és megjelent az új e-közmű ÁSZF

2018. július 10-ével hatályba lépett a 324/2013 (VIII. 29) Korm. rendeletet (továbbiakban: e-közmű rendelet) is módosító 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet több pontja, továbbá a változásokkal összhangban megjelent az új e-közmű Általános Szerződési Feltételek is.

A hatályba lépést követően benyújtott közműnyilatkozat és közmű-állásfoglalás típusú kérelmek esetén megnő az e-közmű rendszer által létrehozott, minden közművezeték-üzemeltető nyilatkozatát és állásfoglalását tartalmazó közműnyilatkozatok és közmű-állásfoglalások érvényességi ideje, illetve változik annak számítási módszere. A korábbi gyakorlat szerint a dokumentumok érvényességi ideje 6 hónap volt és az érvényességi idő kezdete az először nyilatkozó közművezeték-üzemeltető nyilatkozatának időpontja volt.

Az új szabályozás azonban a két kérelemtípus fogalmának tisztázásával és az érvényességi idő módosításával a következőképp változtatta meg ezt a metódust: a folyamat végén az e-közmű rendszer által létrehozásra kerülő hitelesített közműnyilatkozatok és közmű-állásfoglalások érvényességi ideje 1 év, az érvényességi idő kezdete pedig az utolsó közmű nyilatkozata lesz.

Ennek eredményeként a közműnyilatkozatok megújítására, a kérelmek újbóli benyújtására a korábbiaknál ritkábban lesz szükség, ami mind a kérelmezők, mind pedig a közművezeték-üzemeltetők számára idő- és költségcsökkentő változást jelent.

Fontos változás továbbá a szabályozás azon pontja, amely kimondja, hogy a közművezeték-üzemeltetők az e-közmű rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben díjazásra nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik. A változás a 2016 novemberében kihirdetett, módosított e-közmű rendelet megalkotásakor fennálló jogalkotói szándékkal összhangban került a rendeletbe, mely szerint az e-közmű rendszer fenntartását biztosító rendszerhasználati díj megfizetésén túl a kérelmezők ne szembesüljenek egyéb költségekkel a közműegyeztetési folyamat során. Bár az akkori rendelet nem támogatta bizonyos közművek azon magatartását, mely szerint a kérelmezők számára számlákat állítottak ki például közműegyeztetés címén, kifejezetten nem is tiltotta azt, ami sok esetben vitás helyzeteket szült.

Az e-közmű rendelet módosításának bizonyos további pontjai 2018.07.15-én és 2018.07.18-án lépnek hatályba.

A jogszabálymódosítással összhangban a miniszteri jóváhagyáshoz kötött e-közmű Általános Szerződési Feltételek is frissítésre és jóváhagyásra került, így 2018.07.10-től már ez az ÁSZF verzió alkalmazandó. Az új változat az e-epites.hu weboldalon már korábban közzétételre került, a mai naptól pedig az e-közmű rendszerbe belépő felhasználók a megújult dokumentum tartalmának megismerése és elfogadása után használhatják a rendszer szolgáltatásait. (Az ÁSZF tartalma ide kattintva megtekinthető.)