Elővásárlás

Az elővásárlás, illetve elővásárlási jog a helyi önkormányzatok életében alapvetően akkor fordul elő, ha a helyileg illetékes önkormányzat ingatlant szeretne eladni vagy vásárolni. Az érintett területtel foglalkozó jogszabályok és egyéb kormányrendeletek alapján fontos kiemelni az állami érdek elsődlegességét, de fontos kiemelni, hogy ezen állami érdekek és célok azonban többrétűek, ugyanis az általános megközelítés mellett egyéb társadalmi értéket is szolgálhatnak, melyek egyértelmű célja az érintett ingatlan megfelelő kezekben tartása, kezelése és megőrzése az utókor számára.

Az elővásárlási joggal és azok részletes szabályaival a 2001. évi LXIV. törvény 86. §. foglalkozik, amely tartalmazza az Magyar Államot és az érintett helyi önkormányzatok elővásárlási jogára vonatkozó rendelkezéseket.  Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat a 68/2018. (IV. 9) Kormány rendelet tartalmazza.