Elővásárlás

Az elővásárlási jog azt jelenti, hogy az elővásárlásra jogosult állami szervezet a védett régészeti lelőhelyen található ingatlant a vevőt megelőzően a vevő által ajánlott feltételekkel megvásárolhatja, amennyiben a védettséget kimondó döntés az elővásárlási jogról külön rendelkezik.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86-87. § foglalkozik részletesen, a magyar államot megillető elővásárlási joggal és az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályokkal. Az elővásárlási jog gyakorlására ingatlanok esetében a 68/2018. (IV.9) Kormány rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a miniszter jogosult, amíg a kulturális javak esetében erre a feladatra kijelölt állami közgyűjtemény, vagy örökségvédelmi háttérintézmény.

Az elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozatot a 68/2018. (VI. 9) 86. § (a) bekezdése alapján papír, vagy elektronikus úton, a 68/2018. (IV. 9) Kormány rendelet 16. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani az illetékes miniszternek, akinek erre a megérkezéstől számított 30 nap áll rendelkezésére a végleges nyilatkozat kidolgozására.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy amennyiben az ingatlan régészeti lelőhelyen fekszik, az nem jelenti automatikusan az állam elővásárlási jogosultságát. Kiemelten védett régészeti lelőhely esetében az illetékes miniszter határozatában erről külön rendelkezik. Meglévő és régészeti lelőhelyen fekvő társasházi ingatlanok (lakások) adás-vételének esetében az állam elővásárlási joggal általában nem él.