Hasznos információk az e-közmű rendszerről (2. rész)

Az e-közmű rendszer éles indulását követően a nagy számú felhasználói megkeresésre reagálva az érdeklődés központi témáit alapul véve a Lechner Nonprofit Kft. szakértői válaszokat fogalmaztak meg a leggyakrabban felmerülő kérdésekre. A cikksorozatunk első része ide kattintva olvasható.

1. Hol találhatók a rendszer működését leíró dokumentumok?

Az e-epites.hu portálon az alábbi linkeken érhetők el a felhasználói segédletek:

Lakossági, tervező felhasználók számára: https://www.e-epites.hu/e-kozmu/segedletek

Közművezeték-üzemeltetők számára: https://www.e-epites.hu/kozmuvek/segedletek

2.Törölhetem a rendszerből a megkezdett, de be nem nyújtott kérelmeimet, illetve van lehetőség a rendszerben a benyújtott kérelmek visszahívására, felfüggesztésére?

Jelenleg a rendszerben nincs lehetőség a megkezdett kérelmek törlésére, illetve a benyújtott kérelmek visszahívására, felfüggesztésére. A rendszerben kötelezettséget nem jelent egy kérelem megkezdése. A benyújtás pillanatáig a megkezdett kérelem tartalma tetszés szerint módosítható.

3.Miért nem látható a közműtérképen minden olyan közmű, amely az általam megtekintett településen biztosan rendelkezik hálózattal?

Nem minden közművezeték-üzemeltető tett eleget a jogszabályban előírt regisztrációs kötelezettségének, így előfordulhat olyan eset, hogy nem található a rendszerben az adott üzemeltető. Az e-közmű rendszer üzemeltetője folyamatos tájékoztatást nyújt a felügyeleti hatóságok felé (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) ezekről a hiányosságokról. A hatóságok ennek alapján felszólítják az érintett közműveket a mulasztás pótlására.

4.A közműtérképen szerepel egy közmű, megjelennek az elérhetőségei, de a hálózatát nem látom. Mi ennek az oka?

Ha a közművezeték-üzemeltető már beregisztrált a rendszerbe, de térképi adatot még nem szolgáltat az e-közmű felé, akkor az elérhetőségi adatai és ügyfélszolgálatai megjelennek a közműtérképen, viszont a hálózataira vonatkozó térképi információk nem. Az e-közmű rendszer üzemeltetője folyamatos tájékoztatást nyújt a felügyeleti hatóságok felé (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) ezekről a hiányosságokról. A hatóságok ennek alapján felszólítják az érintett közműveket a mulasztás pótlására.

5.A közműtérképen egy adott területen megjelentek közművezetékek, viszont a tervezéstámogatásban letölthető adatok között ezek nincsenek ott.

Az e-közmű felé a térképi adatszolgáltatás WMS és WFS (Web Map Service és Web Feature Service) szolgáltatások nyújtásával történik, mely online kapcsolatot jelent a közművezeték-üzemeltetők szervereivel, melyekben közzé teszik a nyilvántartásukból származó adatokat. Ezekből a szolgáltatásokból alakítjuk ki különböző szinten a tájékoztató rendszerben és a tervezéstámogató modulban elérhető térképi adatokat. A fenti eset akkor fordulhat elő, ha a közművezeték-üzemeltető WMS szolgáltatást nyújt, ami a közműtérképen való megjelenést lehetővé teszi ugyan, viszont a tervezéstámogató modulból letölthető állományok előállításához WFS szolgáltatás nyújtására van szükség.

6.A tervezéstámogatás szolgáltatást szerettem volna igénybe venni, azonban a megrendelés véglegesítésekor az alábbi üzenet fogadott: „Az ellenőrzés pillanatában a vektoros állomány nem tartalmazott objektumot.” Hogy tudom benyújtani a kérelmemet?

A rendszerben kifejlesztésre került egy, a felhasználók védelmében létrehozott funkció. Ennek lényege az, hogy ha az adott tervezési terület vonatkozásában a rendszer nem tud olyan letölthető térképi állományt előállítani, amely ténylegesen tartalmazna térképi adatot, úgy nem engedi a felhasználó számára a fizetés megindítását. A fenti üzenetet akkor írja ki a rendszer, ha egyetlen közműtől sem érkezik olyan válasz az e-közmű webes hívására, amely tartalmazna téradatot. Abban az átmeneti időszakban, amíg az adott közművezeték-üzemeltető nem szolgáltat vektoros adatokat az e-közmű felé, az adatbeszerzés céljából javasolt közvetlenül megkeresni a közműveket, hiszen a jogszabály nem tiltja ennek lehetőségét. Előírja viszont azt, hogy a közműnyilatkozattal, közmű-állásfoglalással kapcsolatos folyamatot az e-közmű rendszeren keresztül szükséges megkezdeni.

7.Miért nem tudok a tervezéstámogatáson keresztül adatokat letölteni az e-közmű rendszerből? Nem működik megfelelően az alkalmazás?

Az adatok rendelkezésre állásának hiánya nem az e-közmű rendszer működési hibájából adódik, hanem az okozza, hogy a közművezeték-üzemeltető vagy nem szolgáltat adatot, vagy nem megfelelően állította be az adatszolgáltatását. A működő adatszolgáltatásokból a rendszer elő tudja állítani a letölthető téradat állományokat.

8.Ha nem vagyok tervező, hozzáférhetek-e a tervezéstámogató modulhoz?
A jogszabály rendelkezései szerint részletes közműadatokhoz csak kamarai jogosultsággal rendelkező tervezők férhetnek hozzá.

9.Lehet banki átutalással fizetni az e-közmű rendszerhasználati díjat?
Az e-közműben jelenleg kizárólag bankkártyás fizetési mód érhető el.

10.Kifizettem a szolgáltatást az e-közmű rendszerben, a bankom levonta a pénzt, de a rendszer mégis sikertelennek minősítette a fizetést. Mi a teendő ilyenkor?

A fizetés az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, az OTP internetes fizető felületén történik. Az e-közmű minden tranzakcióról visszajelzést kap ezektől a rendszerektől, amelyet azonnal megjelenít a felhasználók számára. Ha a rendszer visszajelzése alapján a fizetés sikertelennek minősül, javasolt a saját banki felületén leellenőrizni, hogy a fizetéssel érintett összeg levonásra vagy zárolásra került. Amennyiben a hibaüzenet ellenére mégis megtörtént a tranzakció, forduljon a Lechner Tudásközponthoz az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu e-mail címen a beazonosításhoz szükséges adatok megadásával. A beérkezett jelzés alapján a bejelentés kivizsgálásra kerül.

11.Kifizettem a szolgáltatást, azonban számlát nem kaptam.

A rendszer a megrendeléstől számított 15 napon belül elektronikus számlát állít ki, amelyet e-mail üzenetben küld ki a felhasználónak.

12.A rendszer térképi adatokkal való ellátottsága jelenleg nem teljes. A hiányzó adatokat az igénylő kinél/milyen felületen, milyen formában fogja tudni igényelni és megkapni?

Az e-közmű rendelet jelenleg nem tiltja, hogy azokat a térképi adatokat, amelyek a rendszeren keresztül még nem elérhetőek, úgy az eddigi gyakorlatnak megfelelően, közvetlenül a közművezeték-üzemeltetőktől szerezzék be.

13.A rendszer nem tárolja a hálózati adatokat, csak közvetíti azokat a közművek nyilvántartásaiból. Így előfordulhat, hogy egyes adatszolgáltatókkal az adatkapcsolat nem minden esetben biztosított, ezt a rendszer jelzi is. Mikor és milyen formában?

A tervezéstámogatási kérelem benyújtása előtt több ellenőrzési pont is beépítésre került a rendszerbe. A tervezési terület megadása után a rendszer ellenőrzi és a felhasználó számára listázza a területtel érintett települések vonatkozásában téradat szolgáltatást nyújtó közművezeték-üzemeltetőket, illetve a szolgáltatások állapotát. A kérelem megrendelése előtt pedig a rendszer tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a tervezési terület vonatkozásában van-e rendelkezésére bocsátható adat. A fizetést ezen információk birtokában tudja elindítani. A rendszer nem teszi lehetővé a fizetést, amennyiben nem áll rendelkezésre letölthető téradat.

14.Az elvi nyilatkozat igénylést a jövőben szintén az e-közmű felületen kell/lehet indítani?

Az elvi nyilatkozat közmű-állásfoglalás néven érhető el a rendszerben, a közműnyilatkozat menüpontban.

15.Külön eljárási díjért nem lehetséges gyorsított eljárást kérni? Tehát a 8+22 nap ügymenetet fel lehet-e gyorsítani?

Erre nincs lehetőség.

16.Amennyiben észrevételem van az e-közmű rendszer adatszolgáltatásának műszaki követelményeivel kapcsolatban, kihez forduljak?

Javasolt az ilyen irányú észrevételeket a Magyar Mérnöki Kamarán keresztül becsatornázni a jogalkotó felé.

17. Honnan tudom letölteni a közmű-regisztrációt igazoló tanúsítványt?

A közművezeték-üzemeltetői regisztráció utolsó lépése az azt igazoló tanúsítvány letöltése. Ezt a közműveknek szóló alkalmazás erre szolgáló, Tanúsítvány menüpontjában tudja megtenni.