Tudnivalók az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás működéséről

Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás) az Országos Építésügyi Nyilvántartás részét képező adatbázis, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 4. pontja szerinti építtető és a vele szerződő tervező közös nyilatkozata, vagy a szerzői jogi jogosult önkéntes nyilatkozata alapján tartalmazza az építészeti-műszaki dokumentációhoz, valamint az az alapján megépült építményhez (a továbbiakban együtt: építészeti alkotás) fűződő szerzői vagyoni jogokra vonatkozó adatokat.

A Nyilvántartás az OÉNY részét képező adatbázis, amely az Étv) 2. § 4. pontja szerinti építtető és a vele szerződő tervező közös nyilatkozata, vagy a szerzői jogi jogosult önkéntes nyilatkozata alapján tartalmazza az építészeti-műszaki dokumentációhoz, valamint az az alapján megépült építményhez (a továbbiakban együtt: építészeti alkotás) fűződő szerzői vagyoni jogokra vonatkozó adatokat. A Nyilvántartás létrehozásáért, vezetéséért a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) felelős. A 2019. december 31-ét követően létrejött tervezési szerződés alapján keletkezett építészeti alkotás esetében az építtető és a tervező közös nyilatkozatban, az építészeti-műszaki dokumentáció tervező általi átadását követő harminc napon belül a Nyilvántartás részére átadja a szerzői vagyoni jogokra vonatkozó, és az Étv. 59/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat. A 2019. december 31-ét megelőzően létrejött építészeti alkotás esetében bármely szerzői jogi jogosult önkéntesen nyilatkozhat a művön fennálló szerzői vagyoni jogi jogosultságáról, valamint arról, ha tudomása szerint más személynek a művön ilyen jogosultsága fennáll. 2019. december 31. és 2020. december 31. között a nyilatkozatot az üzemeltető által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani papír alapon személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján. A személyazonosságot és a képviselői jogosultságot az üzemeltető a nyilatkozat átvétele során ellenőrzi.

 

2019. január
Lechner Tudásközpont