Közlemény közművezeték-üzemeltetők részére: Kötelező részvétel a közműegyeztetés folyamatában

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-közmű rendelet) 5. § (1) bekezdése határozza meg a közművezeték-üzemeltetőkre, az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szolgáltatójára, illetve a felügyeleti hatóságokra vonatkozó adatszolgáltatási szabályokat.

Az 5. § (2) bekezdése ugyan egyfajta „kivételi kategóriát” fogalmaz meg, amely lehetővé teszi, hogy az itt felsorolt közműhálózatokat üzemeltető szervezetek mentesüljenek a térképi adatszolgáltatási kötelezettség alól, kizárólag az ott felsorolt hálózati szakaszok, elemek vonatkozásában.

Az e-közmű rendelet 5. § (2) bekezdése nem mentesíti a közművezeték-üzemeltetőt az e-közmű rendelet további fejezeteiben foglalt egyéb kötelezettségek alól, különös tekintettel a 9/B. §-ban megfogalmazottakra.

Az érintett közművezeték-üzemeltető akkor is köteles részt venni a közműegyeztetés folyamatában az e-közmű rendszerben, ha kizárólag, vagy részben olyan hálózatot, hálózati szakaszt üzemeltet, amely az e-közmű rendelet 5. § (2) bekezdésében megjelöltek közé sorolható.

Azok a közművezeték-üzemeltetők, akik az e-közmű rendelet által megállapított regisztrációs kötelezettségüknek eleget tesznek, ám a további kötelezettségek teljesítését elmulasztják, megakadályozzák, hogy az e-közmű rendszerben a megrendelők által elindított elektronikus közműegyeztetési folyamat lefolytatása megtörténhessen.