FELHÍVÁS SAJÁT VAGY HOZZÁTARTOZÓJA CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓBAN VALÓ DOKUMENTÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatom az elektronikus építési napló alkalmazás felhasználóit, hogy az elektronikus építési napló alkalmazás fejlesztésének eredményeképpen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (6) bekezdésének és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdésnek megfelelően az elektronikus építési főnapló és alnapló létrehozásakor a „Szerződés rögzítése” során már nem választható „A saját vagy hozzátartozó részére végzett építési tevékenység”.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (6) bekezdése szerint „Aki vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult, kormányrendeletben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenységet csak az ott meghatározott feltételekkel, saját vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó céljára végezhet.”
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § alapján
„(1) E törvény alkalmazásában
2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;”.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja értelmében „Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett
b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.”.

 

A fentiek alapján a saját vagy a hozzátartozó részére végzendő építőipari kivitelezési tevékenység dokumentálása:

  • A saját, illetve a hozzátartozó részére végzendő építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelezővel kötendő kivitelezési szerződésben szükséges rögzíteni.
  • Az elektronikus építési naplóban a vállalkozó kivitelező részére a szokásos módon létre kell hozni az elektronikus főnaplót vagy alnaplót és el kell végezni az elektronikus építési napló alkalmazással kapcsolatos kézikönyvek és útmutatók szerinti lépéseket.
  • A „Szerződés rögzítése” során „A saját vagy hozzátartozó részére végzett építési tevékenység (nem választható - lásd fent a tájékoztatót)” kiválasztására az alkalmazás már nem ad lehetőséget. Erről a világoskék sávban megjelenő szövegrészlet is tájékoztat.
  • A „Napi jelentés” megtétele során az „Új szakma” mezőben szükséges rögzíteni a saját vagy hozzátartozó részére végzett építési tevékenységet végző személyeket. Oly módon, hogy a „Napi létszám adatok” megadásakor a legördülő „Szakma” mezőben az
  • „Egyéb, kivitelezési tevékenységet saját vagy hozzátartozó részére végző személy” sort szükséges kiválasztani.
  • A „Bejegyzések” alatt az „Új bejegyzés” szövegében rögzíteni kell a szerződés szerinti saját célú tevékenységet.

 

Felhívom a figyelmet, hogy a szabályos elektronikus építési naplóvezetés érdekében a saját vagy hozzátartozó részére végzendő építőipari kivitelezési tevékenységek naplóvezetését a fentebb leírtak és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével szükséges végezni.

 

Budapest, 2018. augusztus 2.

 

Miniszterelnökség,
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság