Országos Építésügyi Nyilvántartás nyilvános alkalmazások

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere.

A Nyilvántartás működését, tartalmát, a dokumentumok, adatok kezelését a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szabályozza.

Belépés

e-statisztika

e-statisztika

 
 
Az E-statisztika alkalmazás az OÉNY működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok és dokumentumok összesített adatait tartalmazza. Számszerű adatokat tesz közzé a Dokumentációs Központ működéséről, eredményeiről, az állomány előző évi gyarapodásáról, illetve az OÉNY alkalmazásokban nyilvántartott adatok volumenéről.
 

A Dokumentációs Központ minden év február 28-án teszi közzé az előző évi működésére, adatforgalmára vonatkozó statisztikákat
 
A mindenki számára elérhető éves összesített adatok az elmúlt tíz évből állnak rendelkezésre. Megyénként lekérdezhető a nyilvántartott döntések száma és lehetőség van egy nyilvántartás tételszámainak lekérdezésére is megyei és hatóság szerinti bontásban.
 
Jelenleg az adatok 2012. év végéig állnak rendelkezésre.
 
A számszerűen kereshető nyilvántartási tételek:
 • Építésügyi hatósági engedély
 • Építésügyi bírság
 • Építési munka kezdés-bejelentés
 • Építésfelügyeleti ellenőrzési jegyzőkönyv
 • Építésfelügyeleti bírság
 • E-tanúsítás
 • E-dokumentáció beküldés
 • Huntéka
 
A HunTéka integrált könyvtári rendszer a Dokumentációs és Információs Központ (továbbiakban: Dokumentációs Központ) állományában található tervek, könyvek, kutatások és egyéb dokumentumok leíró adatait tartalmazó adatbázis. Különböző szempontok, adatok (cím, hrsz., dátum, földrajzi név, típus stb.) segítik a keresést a több mint 420 ezer dokumentumot tartalmazó adatbázisban. Így kereshetők a Dokumentációs Központban meglévő terület- és településrendezési tervek, fejlesztési programok és koncepciók, építészeti-műszaki dokumentációk, szakvélemények, könyvek, kutatások.
 
 
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 
313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 
ÉTDR – Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer

ÉTDR – Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer

 
Az ÉTDR az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, amely a hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. Ez az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus tervbeadást és az elektronikus ügykezelést.
 
Az ÉTDR olyan interneten elérhető központi, országos szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési folyamat valamennyi résztvevője (ügyfelek, hatóságok) számára támogatja az elektronikus ügyintézést, valamint engedélyezési tervdokumentáció (a rajzi mellékleteket is beleértve) elektronikus kezelését, azaz tárolását, továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését.
 
A rendszer felhasználói első körben akérelemre induló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat lefolytató első fokú építésügyi hatóságok, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságoklesznek.
 
Az ügyfél az egységes építésügyi hatósági felületen keresztül jelentkezik be, ahol az ügyfélkapus azonosítást követően lehetősége van hatósági (építési, használatbavételi, bontási és fennmaradási) engedély, valamint igazolás iránti kérelmét elektronikusan benyújtani, az ehhez szükséges mellékleteket a kérelméhez elektronikusan csatolni, valamint az építésügyi hatósági bejelentéseket elektronikusan megtenni. Mindezeken túl a rendszer lehetőséget biztosít majd arra is, hogy a jogutódlási, a határidő-hosszabbítási és jogorvoslati eljárásokat is e felületen kezdeményezzék. Az ügy indításakor kitöltésre kerülő elektronikus nyomtatvány először a hatósági ügyviteli rendszerbe (a polgármesteri hivatal iktatásába), majd az építésügyi hatósághoz kerül. A mellékletek az egységes felületről közvetlenül kerülnek betöltésre az ÉTDR adatbázisba. A folyamat két úton párhuzamosan halad, így bár fizikailag a dokumentumok elválnak egymástól, de logikai kapcsolatuk, a feltöltéskor kapott egyedi azonosító segítségével, megmarad.
 
 
 
 
Kapcsolódó jogszabályok:
312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos és a Építésügyi Nyilvántartásról
Keresés (hrsz.)

Keresés (hrsz.)

 
 
A Huntékából és az építési engedélyek adatállományából lekérdezést biztosító, adott helyrajzi számhoz és/vagy településhez adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás.
 
A mindenki számára elérhető alkalmazásban településnév és helyrajzi szám megadásával lekérdezhető, hogy az adott ingatlanról az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (továbbiakban: Dokumentációs Központ) és az Országos Építésügyi Nyilvántartás milyen hozzáférhető és publikus információkkal rendelkezik. A megadott település névhez és helyrajzi számhoz rendelve megjeleníti a keresett ingatlan címét, valamint az adatforrásként szolgáló nyilvántartást.
 
Részletes adatok lekérdezésére a Részletes adatok megtekintése menüpont ad lehetőséget.
 

A részletes adatlap engedély adatok esetén feltünteti az engedély típusát, a határozatot kiadó hatóság nevét, az engedély/ügyirat számát, illetve a hatálybalépés dátumát.

A Dokumentációs Központ adatbázisából megadja, a keresett ingatlanhoz milyen típusú dokumentum található, illetve az a HunTéka forrásból milyen azonosítóval érhető el.

A HunTéka integrált könyvtári rendszer a Dokumentációs Központ állományában található tervek, könyvek, kutatások és egyéb dokumentumok leíró adatait tartalmazó adatbázis. Különböző szempontok, adatok (cím, hrsz., dátum, földrajzi név, típus stb.) segítik a keresést a több mint 420 ezer dokumentumot tartalmazó adatbázisban. Így kereshetők a Dokumentációs Központban meglévő terület- és településrendezési tervek, fejlesztési programok és koncepciók, építészeti-műszaki dokumentációk, szakvélemények, könyvek, kutatások.

 
Jelenleg az adatok 2012. év végéig állnak rendelkezésre.
 
 
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 • 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 
E-építési napló

E-építési napló

Az E-építési napló olyan elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára a hozzáférést. Elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak az OÉNY-be kerülését. Az építési munka valamennyi résztvevője számára biztosítja az elektronikus – on-line vagy off-line – használatot.
 
 
 
2013. október 1-től elérhető alkalmazás.
 
Az építési napló ügyfélkapus azonosítást igényel, ezt követően bárki, az építési munkálatokban résztvevő számára hozzáférhető.

Az e-naplóba bármelyik érdekelt, arra jogosult betekinthet, és meggyőződhet arról, hogy az adott munkát elvégezték-e. Ezzel a megoldással javulhat az építési fegyelem.

Az e-napló célja biztosítani az egyes építési beruházások folyamatainak és résztvevőinek áttekinthető figyelemmel kísérését, az utólagos ellenőrizhetőséget és bizonyíthatóságot.

Használata megoldást jelent majd az építőipari kivitelezés résztvevőinek a vitás kérdések rendezésére, az alvállalkozói nyilvántartás kezelésére.

Az e-naplóban minden, az adott építőipari kivitelezéssel kapcsolatos résztvevő, esemény, dokumentum lekövethető lesz, így a lánctartozások kezelésében is nagy szerepet tud majd betölteni.
 

 
 
Kapcsolódó jogszabályok:
191/2009 Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos és a Építésügyi Nyilvántartásról
e-tanúsítás

e-tanúsítás

 
Az E-tanúsítás a 2013-tól készülő, „hitelesített” energiatanúsítványok feltöltésére szolgáló alkalmazás. A "hitelesítés" nem vonatkozik az adattartalomra, kizárólag arra, hogy a tanúsítvány beküldésre került.
 
Az e-tanúsítás ügyfélkapus azonosítás nélkül lehetőséget nyújt az elkészült energetikai tanúsítványok lekérdezésére, valamint a tanúsító szakemberek számára, ügyfélkapus regisztrációt követően, a tanúsítványok rögzítésére.
 
Aze-tanúsítás az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként működő alkalmazás, melynek célja az energetikai tanúsítványok országos, elektronikus, hiteles nyilvántartásának megalapozása a következő szolgáltatásokkal:
 • internetes elérésű felület biztosítása a tanúsítványok feltöltéséhez,
 • a feltöltött adatok alapján a tanúsítvány automatikus, formai és számszaki ellenőrzése,
 • tanúsítványok hitelesítése (azonosító kóddal ellátott szabványos összefoglaló előlap előállításával),
 • a tanúsítványok nyilvántartásba vétele,
 • a későbbi szakmai ellenőrzés lehetőségének biztosítása.
A 2013. január után készített energiatanúsítványokat az e-tanúsítás rendszeren keresztül kell beküldeni. Az E-tanúsítás az eddigi adatbankos feltöltést váltja ki, használata 2013. január 1-je után kötelező, de a 2013. január előtti tanúsítványokat a régi „adatbankos” felületen lehet beküldeni.
 
Az e-tanúsítás alkalmazásnak NEM célja az energetikai tanúsítvány készítéshez szükséges mérnöki számítások elvégzése.
 
 
Az alkalmazás nyilvános, azonosítás nélkül elérhető felületén statisztikai adatok találhatók::
 • a 2013. január 1-től feltöltött tanúsítványok száma megyei bontásban, a készítés évével
 
az ingatlanok megoszlása, amelyekre készült tanúsítvány:
 • grafikus statisztikai felületen
 • lekérdező felületen, az alábbi lehetőségek szerint:
  • település típus
  • épülettípus
  • energetikai besorolás
  • valamely ingatlanra készült-e tanúsítvány (hrsz. vagy cím szerint)
    
2012. január 1-jétől már nemcsak az újépítésű ingatlanokhoz, hanem a minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe adott épületre is kötelező az energetikai tanúsítás.
 
 
 
Kapcsolódó jogszabályok:
176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 
Adatbanki feltöltés

Adatbanki feltöltés

 
Az Adatbanki feltöltés a 313/2012 sz. kormányrendelet és a 16/2010 sz. kormányrendelet által meghatározott dokumentumok elektronikus feltöltésére szolgáló felület.
 
A Dokumentációs és Információs Központ Elektronikus dokumentum feltöltés weboldal a 313/2012 (XI. 8.) Korm. sz. kormányrendeletben és a 16/2010 (II. 5.) Korm. sz.  kormányrendeletben előírtak szerint az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés, a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek körébe tartozó dokumentumok elektronikus beküldését, illetve fogadását támogatja.
 
A dokumentumokat PDF (Portable Document Format) vagy az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló külön jogszabályban előírtaknak megfelelő formátumban kell a Dokumentációs és Információs Központ részére elektronikus úton átadni.
 
Figyelem! A 313/2012 (XI. 8.) Korm. sz. kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében 2013. január 1-től az energetikai tanúsítások feltöltése az e-tanúsítás rendszerben, az építési engedélyeztetési eljárás dokumentumainak feltöltése pedig az ÉTDR rendszerben történik.
 
A dokumentumokat
 • 100 MB terjedelemig az Ügyfélkapun keresztül vagy egyszer írható elektronikus adathordozón,
 • 100 MB terjedelem felett minden esetben postai úton kell megküldeni.
A dokumentumok beküldésekor az itt felsorolt adatokat szükséges megadni.
 
A fogadó felület használatáról itt lehet tájékozódni.
 
Fájl feltöltés:
 • Egy adatlaphoz legalább egy, szükség esetén több fájlt lehet feltölteni.
 • Egy fájl feltöltése előtt a fájlhoz rövid leírást lehet megadni.
 • Egy fájl feltöltése - mérettől függően - több percig is tarthat! Ezért kérjük, minden esetben várják meg a sikerességről szóló üzenetet!
 • A kitöltött adatlaphoz tartozó fájlok feltöltését több lépésben is lehet végezni.
 • Hibás feltöltés esetén a már feltöltött fájl törölhető.
 

További információ a Dokumentációs Központ menüben érhető el.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

 

Katalógus

Katalógus

 
A Dokumentációs Központ gyűjteményeinek leíró adatai a HunTéka online katalógusban kereshetők.
 
A HunTéka integrált könyvtári rendszer a Dokumentációs Központ állományában található tervek, könyvek, kutatások és egyéb dokumentumok leíró adatait tartalmazó adatbázis. Különböző szempontok, adatok (pl. cím, hrsz., dátum, földrajzi név, típus stb.) segítik a keresést a több mint 420 ezer dokumentumot tartalmazó adatbázisban. Így feltárhatók a Dokumentációs Központban meglévő rendezési tervek, fejlesztési programok és koncepciók, építés-műszaki dokumentumok, szakvélemények, könyvek, kutatások – melyek betekintésre kikérhetők, illetve másolat kérhető róluk.
Névjegyzékek

Névjegyzékek

 
Az alkalmazás segítségével – a szűrőfeltételek megadása után – a Magyar Építész Kamara névjegyzékéből online kérdezhetjük le szakemberek adatait.
E-építési napló – DEMÓ

E-építési napló – DEMÓ

Az alkalmazás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Kormány rendelet szerint előírt E-építési napló - DEMÓ verziója.
 
Az e-építési napló - DEMÓ alkalmazás működése néhány funkcióban eltérően működik, mint az e-építési napló - ÉLES alkalmazás:
 • Az e-építési napló DEMÓ alkalmazás kipróbálásához nem szükséges Ügyfélkapus regisztráció, lehetőség van több felhasználót regisztrálnia a programba, majd a teljes építési napló vezetési folyamatot végig tesztelnie.
 • Az e-napló készenlétbe helyezés automatikusan történik, nincs szükség hatósági közreműködésre.
 • Az e-építési napló alkalmazás éles indulásig még változni fog, ezért a DEMÓ verziót is frissíteni fogjuk.
 • A DEMÓ verzióban lévő adatok megőrzését nem tudjuk garantálni.
 
Hatálybalépés
 
Az elektronikus építési napló vezetési  kötelezettséget azon építési beruházásokra kell alkalmazni, amelyek induló építőipari kivitelezési tevékenységét 2013. október 1-jét követően kezdték meg.
 
Kapcsolódó jogszabályok


 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Kormány rendelet
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet
 • Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012.(XI.8.) Kormány rendelet
 • Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.25.) Kormány rendelet

Dokumentációs Központ


Építésügyi feladatellátás

 

Szakmai Tudástár

Fejléc

Főoldal

Lábléc

 

 

 

ÉTDR

  ÉTDR információk

OÉNY

  OÉNY információk


E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ

  E-építési napló információk

Hatósági felület

 

RSS

 Hírek

 Események

 Pályázatok

 Jogszabályfigyelő

ÉTDR rss ÉTDR