Hatékony segítség az építőipari tartozások rendezéséhez
Építőipari vállalkozó vagy tervező? Munkájáért nem fizetnek? Forduljon a TSZSZ-hez!
Több lakás épül idén
lakásépítés 2014
Csak a megyei jogú városokban nem nőtt az átadott és a tervezett lakások száma.
Rendszerhasználati díj az e-naplónál
2014. július 1-jétől az általános építmények vonatkozó e-építési napló készenlétbe helyezésekért rendszerhasználati díjat kell fizetni.
2015. november 27. - 13:19
Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy a NISZ karbantartási munkát végez 2015.12.04. (péntek) 00:00 – 02:00 óra között. A karbantartás ideje alatt a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat Internet elérésben néhány alkalommal, 10-15 perces kimaradások várhatóak.

2015. október 08. - 10:45
Tisztelt Felhasználónk! A Lechner Tudásközpont – mint az alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője - e-építési napló elméleti és gyakorlati oktatásokat indít helyben és külső helyszíneken. Képezze magát Ön is az e-napló fejlesztőjénél!

2015. szeptember 16. - 10:07
Magyarország az Európai Uniós tagságából adódóan 2016. január 1-jétől hatályba lépteti a közel nulla energia igényű épületekre vonatkozó követelményeket. Ezeknek a szabályoknak az épületek engedélyeztetése és kivitelezése esetén még nem minden esetben kell megfelelni, csak akkor, ha 2020. december 31-e után fog megtörténni az épület használatbavétele, és az építési engedély iránti kérelmet 2016. január 1-je után nyújtották be.

2015. július 02. - 10:05
2015. június 30-án a Magyar Közlöny 95. számában megjelent az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 168/2015. (VI.30.) Korm.rendelet, mely során az alábbi jogszabályok módosultak:

2015. július 01. - 08:52
Az Építésügyi Fizetési Portál segítségével az ÉTDR rendszerben elektronikusan ügyet indító felhasználók az építésügyi hatósági eljárás illetékét illetve az esetlegesen kiszabott bírságot elektronikus úton is megfizethetik.

2015. március 02. - 12:58
Elindult az elektronikus építési napló
 
Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy 2015. március 1-jétől elindult az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben, valamint az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben meghatározott elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában az elektronikus építési napló (hírközlési e-építési napló).

2015. január 16. - 13:52
Több változás is történt két épületenergetikai rendeletben, az Európai Bizottság az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv bevezetésével kapcsolatban tett észrevételeinek való megfelelés érdekében 2014. december 31-én. A változások 2015. január 30-án lépnek hatályba.

2015. január 12. - 15:28
Építőipari vállalkozó vagy tervező? Munkájáért nem fizetnek? Forduljon a TSZSZ-hez!

Nem kapott teljesítésigazolást, pedig a munkát elvégezte?
 
Van teljesítésigazolása, de a megrendelő nem fizet?

Le akarják hívni a bankgaranciáját?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv segíthet a problémák megoldásában. Sok esetben bírósági eljárás nélkül rendezhetők a vitás kérdések, amennyiben pedig az ügy már túllépett ezen a ponton, a peres eljárás ügymenete felgyorsítható.

A részletekről bővebben itt olvashat.


2014. december 19. - 10:30
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása alapján a műemléki szakértők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket a Miniszterelnökség látja el.
 
A régészeti és a műemléki szakértői névjegyzék elérhető a Kormány portálján.

2014. december 18. - 11:46
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (OÉNY) szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján „az e-statisztika adatállományában a) az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok minden tárgyévet követő január 31-ig rögzítik a saját működésükkel kapcsolatos statisztikai adatokat, amely adatállományba betekintési joga van az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai felügyeletet ellátó szerveknek, személyeknek;”.

2014. október 31. - 15:45
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter felelőssége keretében többek között ellátja:
  • az építésüggyel,
  • a területrendezéssel, településfejlesztéssel és településrendezéssel,
  • a kulturális örökség védelmével,
kapcsolatos feladatokat.
 
E szakterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzata szerint két helyettes államtitkárság között oszlik meg:
  • a Füleky Zsolt által irányított Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság ellátja az építésügyi (ezen belül az építészeti és főépítészi feladatokat), a területrendezési, a településfejlesztési és településrendezési, míg
  • a dr. Puskás Imre által vezetett Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság a kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatokat.

2014. szeptember 04. - 08:18
Az építésügyért a 152/2014. (VI.6) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel, ezért a korábbi építésügyi és építésfelügyeleti bírságot befogadó számlaszám megváltozott.
 
Az új számlaszám: 10032000-00294896-51000008 

2014. július 17. - 08:46
Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletértelmében2014. július 1-jétől az általános építményekre vonatkozó e-építési napló készenlétbe helyezésekért rendszerhasználati díjat kell fizetni. Az alkalmazás a Korm. rend. szerint módosult.

2014. június 18. - 11:57
Elindult az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból nyújtott WMS-szolgáltatás az egységes elektronikus közműnyilvántartásban (vagyis az e-közműben)! Ezzel felhasználóink számára elérhetővé vált a helyrajzi szám alapú keresés, valamint megjeleníthetik az ingatlan határait is. A térképi szolgáltatást mennyiségi korláttal vehetik igénybe, amelynek mértéke 50 térkép behívása/hó/fő.

ÉTDR
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer
Információ
E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Elektronikus Építési Napló
 
Információ
OÉNY
Országos Építésügyi Nyilvántartás
Nyilvános felület
Információ
1200 kép a VÁTI Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ tervtárának fotóanyagából.
Filmarchívum

Dokumentációs Központ


Építésügyi feladatellátás

 

Szakmai Tudástár

Fejléc

Főoldal

Lábléc

 

 

 

ÉTDR

  ÉTDR információk

OÉNY

  OÉNY információk


E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ

  E-építési napló információk

Hatósági felület

 

RSS

 Hírek

 Események

 Pályázatok

 Jogszabályfigyelő

ÉTDR rss ÉTDR