A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésének egyszerű bejelentéséhez
az e-építési napló alkalmazást kell használnia!

Hatékony segítség az építőipari tartozások rendezéséhez
Építőipari vállalkozó vagy tervező? Munkájáért nem fizetnek? Forduljon a TSZSZ-hez!
Több lakás épül idén
lakásépítés 2014
Csak a megyei jogú városokban nem nőtt az átadott és a tervezett lakások száma.
Rendszerhasználati díj az e-naplónál
2014. július 1-jétől az általános építmények vonatkozó e-építési napló készenlétbe helyezésekért rendszerhasználati díjat kell fizetni.
2016. július 04. - 14:29
Július 1-jétől a jogszabályváltozások értelmében az egyszerű bejelentést az elektronikus építési napló alkalmazásban kell megtenni az e-napló készenlétbe helyezésével.
 
Az egyszerű bejelentés változásainak gyakorlati kérdéseiben segítséget nyújtó tájékoztatókat és segédanyagokat innen lehet letölteni. További kérdéseiket a Helpdesk szolgálatonkeresztül tudják feltenni.

2016. június 20. - 09:18
Július 1-től jelentősen megváltozik az egyszerű bejelentés folyamata. Az új jogszabály értelmében ettől az időponttól az egyszerű bejelentést az elektronikus építési naplón keresztül kell megtenni. A kivitelezés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdhető meg.

2016. június 16. - 10:07
A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 84. és 85. számában kihirdetésre került
- a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm.rendelet és
- az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.
 
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm.rendelet 2016. július 1-jétől kell alkalmazni, ezzel egy időben a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm.rendelet pedig hatályon kívül helyeződik.

2016. június 03. - 13:22
Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ -at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.

2016. május 17. - 17:56
2016. május 13. napján hatályba lépett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása, amely alább olvasható.

2016. április 18. - 16:37
Az ÉTDR 1.3.1.30 számú új verziója 2016. 04. 18. napján 15:00-kor telepítésre került az éles környezetbe. A csatolt jegyzet a szoftververzió változásaira hívja fel a figyelmet.

2016. január 20. - 16:19
Mire kaphat választ a lakossági tájékoztatóból?
 
 1. Milyen esetben kell egyszerű bejelentéssel élni?
 2. Az egyszerű bejelentést hova kell benyújtania az építtetőnek?
 3. Az egyszerű bejelentést hogyan lehet megtenni?
 4. Mit kell tartalmaznia az egyszerű bejelentésnek?
 5. Mit kell tartalmaznia az egyszerű bejelentés mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációnak?
 6. Mi történik hiányos bejelentés esetén?
 7. Hogyan értesül az ingatlan tulajdonosa – ha nem azonos az építtetővel – az egyszerű bejelentésről?
 8. Az építtető mikor kezdheti meg az építési tevékenységet?
 9. Hogyan lehet eltérni az egyszerű bejelentés tartalmától?
 10. Meddig lehet építkezni az egyszerű bejelentést követően?
 11. Az egyszerű bejelentés alapján épített épületre vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításának menete?

2016. január 12. - 13:50
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályozza az építésügyi hatósági eljárásokban fizetendő eljárási illeték megfizetését.
 
A kérelem benyújtásának módja, illetve az eljárás kezdeményezésének helye határozza meg a megfizetés technikai lehetőségeit. Így a törvény különbséget tesz a papír alapú kérelem benyújtása és az elektronikus eljárás, valamint az önkormányzati jegyzőnél, a járási hivatalnál vagy a kormányhivatalnál kezdeményezett eljárások között.

2016. január 06. - 14:27
Az ÉTDR 1.3.1.24 számú új verziója 2016.01.04. napján telepítésre került az éles környezetbe. A csatolt jegyzet a szoftververzió változásaira hívja fel a figyelmet.

2015. december 22. - 10:58
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (OÉNY) szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján „az e-statisztika adatállományában a) az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok minden tárgyévet követő január 31-ig rögzítik a saját működésükkel kapcsolatos statisztikai adatokat, amely adatállományba betekintési joga van az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai felügyeletet ellátó szerveknek, személyeknek;”.

2015. október 08. - 11:45
Tisztelt Felhasználónk! A Lechner Tudásközpont – mint az alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője - e-építési napló elméleti és gyakorlati oktatásokat indít helyben és külső helyszíneken. Képezze magát Ön is az e-napló fejlesztőjénél!

2015. szeptember 16. - 11:07
Magyarország az Európai Uniós tagságából adódóan 2016. január 1-jétől hatályba lépteti a közel nulla energia igényű épületekre vonatkozó követelményeket. Ezeknek a szabályoknak az épületek engedélyeztetése és kivitelezése esetén még nem minden esetben kell megfelelni, csak akkor, ha 2020. december 31-e után fog megtörténni az épület használatbavétele, és az építési engedély iránti kérelmet 2016. január 1-je után nyújtották be.

2015. július 01. - 09:52
Az Építésügyi Fizetési Portál segítségével az ÉTDR rendszerben elektronikusan ügyet indító felhasználók az építésügyi hatósági eljárás illetékét illetve az esetlegesen kiszabott bírságot elektronikus úton is megfizethetik.

2015. január 16. - 14:52
Több változás is történt két épületenergetikai rendeletben, az Európai Bizottság az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv bevezetésével kapcsolatban tett észrevételeinek való megfelelés érdekében 2014. december 31-én. A változások 2015. január 30-án lépnek hatályba.

2014. december 19. - 11:30
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása alapján a műemléki szakértők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket a Miniszterelnökség látja el.
 
A régészeti és a műemléki szakértői névjegyzék elérhető a Kormány portálján.

2014. szeptember 04. - 09:18
Az építésügyért a 152/2014. (VI.6) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel, ezért a korábbi építésügyi és építésfelügyeleti bírságot befogadó számlaszám megváltozott.
 
Az új számlaszám: 10032000-00294896-51000008 

2014. július 17. - 09:46
Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletértelmében2014. július 1-jétől az általános építményekre vonatkozó e-építési napló készenlétbe helyezésekért rendszerhasználati díjat kell fizetni. Az alkalmazás a Korm. rend. szerint módosult.

ÉTDR
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer
Információ
E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Elektronikus Építési Napló
 
Információ
OÉNY
Országos Építésügyi Nyilvántartás
Nyilvános felület
Információ
1200 kép a VÁTI Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ tervtárának fotóanyagából.
Filmarchívum

Dokumentációs Központ


Építésügyi feladatellátás

 

Szakmai Tudástár

Fejléc

Főoldal

Lábléc

 

 

 

ÉTDR

  ÉTDR információk

OÉNY

  OÉNY információk


E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ

  E-építési napló információk

Hatósági felület

 

RSS

 Hírek

 Események

 Pályázatok

 Jogszabályfigyelő

ÉTDR rss ÉTDR