Védett örökségi elem

A 2001. évi LXIV. törvény erejénél fogva általános védelem alatt álló, illetve miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem.

Témakör: 
Régészet