Jogszabályok

Törvények

 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről.
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
 • 1995. évi LXVI. törvény a közokiratról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről.

 

Kormányrendeletek

 • 182/2022. (V. 24) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.
 • 94/2018. (V. 22) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.  (3.14.§.14.)
 • 68/2018. (IV. 9) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról.
 • 439/2013. (XI. 20) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről
 • 254/2007. (X. 4) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról..
 • 191/2001. (X. 18) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról.

 

Miniszteri rendeletek

 • 52/2016. (XII. 29) EMMI rendelet a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézményben történő végleges befogadásáról.
 • 13/2015. (III. 11) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelőhely megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól.
 • 14/2015. (III. 11) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendről.