Szakértői névjegyzék

A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységet a 439/2013. (XI. 20) kormányrendelet szabályozza. A szakértői tevékenység a régészeti értékek védelmével kapcsolatos területre terjed ki, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenység kivételével.  

Szakértői tevékenységnek minősül a régészeti területen az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarészének készítése, valamint a régészeti örökség felkutatásával, értékelésével, számbavételével, nyilvántartásával, megőrzésével, fenntartható használatával kapcsolatosan, különösen a földmunkával járó beruházás megrendelője, építtetője vagy kivitelezője számára végzett tanácsadói tevékenység.

A szakértői jogosultságot igénylő tevékenység végzésének feltételei megtalálhatóak a  439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: jogszbály) 5.,6. §-ban, valamint a bejelentés szabályai a jogszabály 9.§-ban. A nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat és feltételeket a jogszabály 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A nyilvántartásba vételi kérelmet a mellékletekkel együtt papír alapon postai úton kérjük benyújtani.