Hirdetmények, tájékoztatás

Régészeti feltárás szakmai irányelvei 2021

2021.04.06.

Elkészült a 2021 évi „Régészeti feltárás szakmai irányelveit” tartalmazó dokumentáció. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 24. § szerint a 3. § (3) bekezdésben kijelölt örökségvédelmi szerv a Magyar Nemzeti Múzeum bevonásával minden év február 28-ig előkészíti és megküldi a miniszternek a régészeti feltárás szakmai irányelveit, amelyeket a miniszter az Ásatási Bizottság bevonásával véleményez. Az elfogadott szakmai irányelveket a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján minden év árpilis 30-ig közzéteszi.

A nyilvántartás vezető hatóság SZMSZ változása

2021.03.02.

A Szervezeti és Működési Szabályozásról szóló 14/2018 (VII.3.) MvM utasítás módosításának értelmében a kulturális örökségi értékek számbavételéről és nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a  régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről az Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság gondoskodik.

A közhiteles régészeti adatbázis „újraindulása”

2021.03.02.

2020. június 23-tól az Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság (a közhiteles nyilvántartást vezető hatóság) és a Lechner Tudásközpont munkatársai megkezdték a 2018. szeptemberétől megakadt nyilvántartás-feldolgozást. Az időközben beküldött dokumentációk adatainak felvitele jelentős hányadában elkészült. Előfordul, hogy technikai okokból a 2018-2020 időszakban a lelohely@me.gov.hu technikai postafiókra küldött digitális állományok nem állnak rendelkezésre maradéktalanul.

Dokumentáció beküldése

2021.03.02.

A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 26., 27.§. módosítása értelmében 2021. 01.01-vel kizárólag elektronikus úton kell a nyilvántartást vezető hatósághoz megküldeni a régészeti dokumentációkat. Ennek módja az elektronikus dokumentáció méretének függvényében 1.) e-mailen a lelohely@me.gov.hu vagy 2.) digitális adathordozón a kapcsolatoknál megadott postafiókra./shp, dwg ,geojson formátumban/

Nyilvántartáshoz való hozzáférés igénylése

2021.03.02.

A közhiteles régészeti nyilvántartást vezető hatóság a vonatkozó jogszabályok alapján, a régészeti örökségvédelmi feladatokat ellátó intézmények munkatársai számára a feladatellátáshoz a közhiteles régészeti nyilvántartás internetes felületére (RMI-IVO) való belépési jogosultságot biztosít. A közhiteles nyilvántartás internetes felülete az ivo.lechnerkozpont.hu oldalon érhető el.